Eksportens DNA®: Få opskriften på eksportsucces

Kun 5-6 procent af virksomheder i den private sektor eksporterer varer, men de står for 26 procent af sektorens arbejdspladser. Sammen med eksportører af tjenesteydelser svarer disse virksomheders internationale salg til 50 procent af Danmarks BNP. Med mere end 200.000 danske virksomheder er eksportpotentialet langt større.

Publiceret i 2015.

”I Danmark finder vi nogle absolutte topperformere med produkter og serviceydelser, der kan klare sig på de internationale markeder. De er langt bedre end den gennemsnitlige danske virksomhed, og de har nogle helt særlige kendetegn, fx har de højere produktivitet og innovationsrate. Kendetegn, som viser sig at være afgørende for at klare sig på de internationale markeder,” forklarer professor ved Aarhus Universitet, Philipp Schröder, der står i spidsen for kortlægningen.

Baseret på international forskning

Opskriften er baseret på international forskning og en mangeårig indsats med stort anlagte undersøgelser gennemført af Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences og støttet af Tuborgfondet.

Undersøgelserne benytter avancerede økonomiske og statistiske modeller og tager blandt andet afsæt i Danmarks Statistiks register over alle danske virksomheder. Registeret gør det muligt at følge virksomhederne i perioder på over ti år og giver samtidig en detaljeret oversigt over deres udenrigshandel i samme perioder.

Forskning viser, at virksomheder med international succes har styr på:

Omkostninger
 • Eksportomkostninger. Disse udgør op mod 2/3 af de samlede omkostninger ved at levere til eksportmarkeder, mens produktionsomkostningerne udgør ned mod 1/3 af de samlede omkostninger ved at levere til eksportmarkeder
 • Gennemfører procesinnovation, som mindsker produktionsomkostninger
 • Oparbejder salgsvolumen for at dække store faste eksportomkostninger
 • Fokuserer indsatsen på relevante eksportmarkeder, så de får mere ud af deres eksportinvestering

Læs mere om eksportomkostningernes betydning for succes her.

Mennesker
 • Ansætter ledere og medarbejdere med eksporterfaring
 • Trækker på folk med relevante uddannelser, udenlandsk arbejdskraft og eksperter
 • Arbejder og udvikler efter eksportstrategier
 • Fastholder og udvikler kunderelationer over lang tid

Læs også: "Hent folk ind med erfaring i stedet for at prøve selv".

Produktivitet
 • Har en markant højere produktivitet end sammenlignelige virksomheder uden eksport
 • Er større og præsterer vækst på mange parametre (markeder, produkter etc.)
 • Bruger flere ressourcer på forskning og innovation
 • Styrer globale værdikæder med import, outsourcing, alliancer og datterselskaber

Hør, hvad forskerne siger om produktivitet.

Netværk
 • Er del af eksportnetværk og klynger, som styrker eksport og import
 • Trækker på relevante eksperter og insourcer viden i forhold til internationalisering
 • Lærer fra andre virksomheder som fx B2B-kunder med international aktivitet
 • Benytter servicevirksomheder og rådgivere med internationalt fokus

Læs om netværkets betydning for eksport.

Kvalitet
 • Gennemfører produktinnovation og er i stand til at differentiere deres produkter og ydelser
 • Opnår en højere pris for deres produkter og ydelser
 • Leverer varer og tilknyttede serviceydelser af højere kvalitet

Læs også: Innovation styrker kvaliteten og eksportevnen

Eksportens DNA Topgrafik Til Web

Eksportens DNA® kortlægger opskrift på eksportsucces

Kun 5-6 procent af virksomheder i den private sektor eksporterer varer, men de står for 26 procent af sektorens arbejdspladser. Sammen med eksportører af tjenesteydelser svarer disse få virksomheders internationale salg til 50 procent af Danmarks BNP. Med mere end 200.000 danske virksomheder er eksportpotentialet langt større.

”Omkring 11-12.000 danske industri- og engrosvirksomheder sælger deres varer internationalt. Inden for fremstillingssektoreksport står 10 procent af virksomhederne for over 90 procent af eksporten. Alt for mange eksportforsøg fejler. Succesfulde eksportvirksomheder har større omsætningsvækst og skaber flere arbejdspladser. Derfor skal vi hjælpe virksomhederne på vej i deres internationale salg.”

Det er meldingen fra Ulrik Dahl, CEO i Danish Export Association.

”Selvom Danmark er et lille marked, er vi en af verdens tyve rigeste nationer, og det kan forskerne kun forklare med, at Danmark er opkoblet til den globale økonomi, altså at vi har eksport. Økonomier, der er i stand til at eksportere, får større vækst, større produktivitet og råd til mere velfærd,” forklarer Ulrik Dahl

Kortlægning af DNA for eksportsucces

Kun ganske få tusinde danske virksomheder lykkes internationalt. Ved at studere disse virksomheder og sammenligne virksomheder med og uden eksport kan man kortlægge de dygtige eksportvirksomheders underliggende DNA. DNA’et synliggør de discipliner, som dygtige eksportvirksomheder er særligt gode til.

”Vi har nogle absolutte topperformere med produkter og serviceydelser, der kan klare sig på de internationale markeder. De er langt bedre end den gennemsnitlige danske virksomhed, og de har nogle helt særlige kendetegn, fx har de højere produktivitet og innovationsrate. Kendetegn, som viser sig at være afgørende for at klare sig på de internationale markeder,” forklarer professor Philipp Schröder.

 • "Eksportens DNA® skal være kilde til inspiration og forandringer til de virksomheder, der gerne vil ud til nye markeder, dem der har brug for vækst, og dem der måske er gået i stå i deres internationale udvikling.”
  Philipp Schröder, Professor ved Aarhus Universitet
Virksomheder kan lære af DNA’et

Han står i spidsen for kortlægningen, der er resultatet af flere års forskning inden for globalisering af danske virksomheder. Forskningen er gennemført af Tuborg Research Centre for Gloabalisation and Firms ved Aarhus Universitet:

”Det er vigtigt at fortælle andre virksomheder, hvad topperformerne i dansk erhvervsliv gør rigtigt. Eksportens DNA® skal være kilde til inspiration og forandringer til de virksomheder, der gerne vil ud til nye markeder, dem der har brug for vækst, og dem der måske er gået i stå i deres internationale udvikling.”

Praktisk eksportopskrift er videnskabeligt bevist

Topperformerne er ikke kun store virksomheder. Lidt færre end 200 store virksomheder står for 54 procent af vareeksporten i den private sektor, men SMV-segmentet tæller sig for de øvrige 46 procent.

”Den danske virksomhedsstruktur er præget af SMV’ere. Flere af disse kan slå igennem internationalt og opnå den vækst, der følger med eksportsucces. Men det kræver, at de får mulighed for at lære af andre, der har knækket koden, og det er vores målsætning med Eksportens DNA®. For første gang har vi den praktiske, kommercielle opskrift videnskabeligt bevist,” forklarer Ulrik Dahl.

Fakta: Eksportens DNA®

 • Kortlagt i et unikt samarbejde mellem forskning og praktisk salg gennemført af Danish Export og Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet.
 • Baseret på omfattende videnskabelige analyser af særlige kendetegn ved danske og udenlandske virksomheder med eksportsucces.
 • Baseret på internationalt anerkendte forskningsresultater.
 • Baseret på blandt andet registerdataoplysninger over samtlige danske virksomheder fra Danmarks Statistik i en periode på over 10 år. 

Fakta: Dansk eksport

 • Kun 5-6 procent af danske virksomheder står for al aktiv vareeksport i den private sektor.
 • Disse virksomheder står i den private sektor for:
  • 37 procent af værditilvæksten
  • 35 procent af omsætningen
  • 26 procent af arbejdspladserne
 • I fremstillingssektoren står ti procent af virksomhederne for 90 procent af vareeksporten.
 • Tager man de vareeksporterende og tjenesteydelseseksporterende virksomheder under et, så står disse få tusinde virksomheder for internationalt salg svarende til omkring 50 procent af Danmarks BNP.
 • Eksportens DNA Topgrafik Til Web

  Læs mere om Eksportens DNA®

  Eksportens DNA® er Danmarks første videnskabeligt beviste og praktiske opskrift på, hvordan virksomheder får succes med eksport. DNA’et er udviklet af Danish Export Association og Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet, BSS.