• Om os
  • Verdensmål i Danish Export

Sådan arbejder vi med verdensmålene for bæredygtig udvikling

I 2015 vedtog FN 17 verdensmål, som skal sikre en bæredygtig udvikling til gavn for kloden og os, som bor på den. Planen er, at målene skal indfries inden 2030, men hvis det skal lykkes, skal alle bidrage – dig, mig, staten, kommunerne, virksomhederne og mange flere.

Vi mener, at det er vigtigt at arbejde med verdensmålene. Blandt andet fordi danske virksomheder kan differentiere sig på globale markeder ved hjælp af verdensmålene.

Vi har ikke tid til at vente på den perfekte plan. Derfor er vi startet med tre fokusmål. 

Mål nr. 7: Bæredygtig energi

Vi skal sikre, at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi. Det støtter vi blandt andet ved at arbejde på at nedbringe elforbruget i Eksportens hus ved fx at slukke lys og elektronisk udstyr, når det ikke er i brug. Derudover køber vi udelukkende strøm produceret af vindmøller hos elselskabet Natur-Energi, så vi sikrer, at alt vores strøm er bæredygtig.

I 2020 vil vi blandt andet arbejde med at:

  • Nedbringe elforbruget i Eksportens Hus.
  • Undersøge muligheden for at etablere elbilopladere på vores parkeringsplads.
alle verdensmål
De 17 verdensmål

Mål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Mål nummer 12 skal blandt andet øge fokus på madspild og mere bæredygtig produktion og forbrug af naturlige ressourcer. Derfor er en stor andel af den mad, som vi serverer til frokost, kurser og møder i Eksportens Hus, økologisk. Vi arbejder også på at reducere madspild, og vi sorterer vores affald, så mest muligt kan genanvendes.

Derudover vil du på længere sigt opleve, at vi har udskiftet plastflasker med glas og kander med vand til vores møder, engangskaffekoppen er af genanvendt pap frem for plastic, og mapper med papir bliver erstattet med digitale løsninger.

I 2020 vil vi blandt andet arbejde med at:

  • Reducere vores brug af printede materialer fx skal alle messematerialer være digitale inden 2021.
  • Have en økologisk madordning og arbejde på at undgå madspild.
  • Sortere affald.
  • Reducere merchandise af plastic fx krus og engangsflasker med vand.

Mål nr. 17: Partnerskaber for handling

Det sidste mål, vi arbejder med, er mål nummer 17, som fokuserer på at styrke det globale samarbejde omkring målene. Det støtter vi ved at dele og facilitere viden om verdensmålene. Det vil vi blandt andet gøre på kurser, og når vi har fællesstande på internationale messer, hvor vi sammen med en partner vil udvælge et eller flere verdensmål og oplyse om dem.

I 2020 vil vi arbejde med at:

  • Uddanne virksomheder i, hvordan de kan bruge verdensmålene aktivt i deres forretning og eksport fx at udbyde kurser.
  • Promovere verdensmålene. Fra januar 2021 er vores mål, at alle vores netværk skal sætte fokus på et eller flere verdensmål på minimum en aktivitet om året.

Sådan nåede vi frem til tre fokusmål

Indgangen til at arbejdet med verdensmålene i Danish Export Association er verdensmålskompasset, som FN selv har udviklet. Indtil videre har vi været igennem tre af fem trin.

Forstå de enkelte mål

Det første trin er, at vi skal forstå målene. Derfor har Sofie, der er vores tovholder på at implementere verdensmålene, fortalt om et verdensmål ad gangen på vores ugentlig morgenmøde fra januar til maj 2019. En nødvendig proces for at blive fortrolig med målene og få inspiration til, hvordan vi selv kan arbejde med dem.

Verdensmålskompasset: Fem trin til arbejdet med målene i din virksomhed

Trin 1: Forstå verdensmålene
Trin 2: Definér prioriteter
Trin 3: Sæt mål
Trin 4: Integrér
Trin 5: Rapportér og kommunikér

Mere info om verdensmålskompasset

Survey koger 17 mål ned til tre

Næste trin i kompasset er at fokusere og definere indsatsen. En intern survey blandt alle medarbejdere har fastlagt de tre mål, som vi arbejder med. Efterfølgende workshops har genereret mange idéer til, hvordan vi kan arbejde med målene, som en mindre arbejdsgruppe har defineret handleplanen ovenfor ud fra. 

Verdensmaal Kasser SGD

Hvorfor arbejde med verdensmålene?

I en rapport fra 2019 vurderer Udenrigsministeriet, at verdensmålene kan generere forretningsmuligheder for 400 billioner kroner for danske virksomheder. Men hvis du vil have en bid af kagen, kan du ikke sidde på hænderne. Verdensmålene er en megatrend, som du skal forstå og handle på, hvis din virksomhed skal vækste langt ud i fremtiden. Klima, ligestilling og bæredygtighed er på alles læber, og derfor mener flere eksperter, at det bliver en større del af de krav, som udenlandske kunder stiller fremover. Danske virksomheder skal kunne tale sig ind i målene – både med de produkter, som vi sælger og med virksomhedens handlinger og værdier.

Mere inspiration til dit arbejde med verdensmålene

Mckinsey & Company
SDG Guide for Business Leaders

VL
Global Goals Business Navigator (GGBN App)

Danmarks statistik
Webmateriale