Historien om det, der i dag er Danish Export Association

Danish Export Association blev stiftet i 1965, fordi en række jyske virksomheder ville have gang i ’det der eksport’. En forening skulle samle kræfterne og give virksomhederne et stærkere fundament på nye markeder.

Foreningen blev stiftet under navnet Midt- og Vestjysk Eksportforening. Da Chresten Jørgensen kom til foreningen i 1969, var der knap 80 medlemmer.

”Virksomhederne skulle overleve, og hjemmemarkedet var ved at være mættet. Derfor blev behovet for eksport større, og når virksomhederne var samlet i en gruppe, gav det mulighed for tilskud, som var et ekstra skub til aktiviteter og netværk,” siger Chresten Jørgensen, der var direktør fra 1969 til 2004.

Skulle ud på nye markeder

Chresten Jørgensen mener, at årsagen til, at foreningen så dagens lys, var et behov for fortsat vækst, og derfor skulle virksomhederne ud på nye markeder.

”Der var behov for, at virksomhederne skulle arbejde sammen. De jyske virksomheder ville gerne skabe noget selv, der kunne løbe deres salg til udlandet lidt i gang, og de skulle finde ud af, hvad det der eksport var for noget,” siger Chresten Jørgensen og fortsætter:

”Det var Henry Hansen fra Grundfos, der startede det hele. Ligesom mange andre jyske virksomheder havde Grundfos ingen eksport, og de var trætte af, at det hele foregik i København.”

"Det kom faktisk lidt af sig selv, fordi vi fandt ud af, at en masse medlemsvirksomheder, der alle kunne noget forskelligt – det duede ikke rigtig,"
Chresten Jørgensen, tidligere direktør i foreningen

Der var stiftende generalforsamling i Viborg den 17. juni 1965. Her deltog i alt 11 erhvervsledere fra midt- og vestjyske virksomheder blandt andet Grundfos, Vestas og Hvidtved Larsen. Henry Hansen blev den første formand for foreningen, og han sad på posten til 1974.

Industrinetværk

Foreningen havde eksisteret nogle år, inden det første egentlige netværk blev oprettet.

”Det kom faktisk lidt af sig selv, fordi vi fandt ud af, at en masse medlemsvirksomheder, der alle kunne noget forskelligt – det duede ikke rigtig,” siger Chresten Jørgensen.

Henry Hansen, der ved stiftelsen af foreningen, var direktør ved Grundfos, var i mellemtiden blevet direktør for Iron Pump, der producerede pumper til marineindustrien. Han blev inspireret af en gruppe leverandører fra England.

”Henry Hansen var taget til et møde i Skåde Bakker. En gruppe virksomheder fra British Marine Equipment kom for at sælge deres udstyr til de danske værfter. Følgen af det blev, at Henry Hansen ville stifte et lignende netværk for danske marinevirksomheder, der gerne ville sælge udstyr til værfter i udlandet. Det var starten på Danish Export – Marine og de netværk, som foreningen består af i dag,” siger Chresten Jørgensen.

Chresten Jørgensen understreger dog, at foreningen også bestod af andre netværk – et for bageriudstyr, et for haveudstyr, et for udstyr til fødevareindustrien og et for udstyr til handicappede – det, der i dag er den selvstændige forening Dansk Rehab Gruppe.

Chresten Jørgensen tidl direktø 1969 frem til 2004, Ulrik Dahl (Foto: Kasper Roberts Jensen).
Chresten Jørgensen (til venstre) var direktør i Eksportforeningen fra 1969 frem til 2004, hvor Ulrik Dahl overtog direktørstolen. Foto: Kasper Roberts Jensen

Tidslinje: Danish Export Association fra 1965 til idag

Da Danish Export Association blev stiftet i 1965, var formålet, at danske virksomheder kunne dele viden og erfaringer om de kunder og projekter, der fandtes i udlandet. Det grundlag lever foreningen stadig på i dag og kan se tilbage på over 50 år med konstant vækst i antallet af netværk, aktiviteter og medlemmer.

1965: Midt- og Vestjysk Eksportforening ser dagens lys

11 danske virksomheder med Grundfos i spidsen tager initiativ til at stifte Danish Export Association under navnet Midt- og Vestjysk Eksportforening. Den 20. maj 1965 er der orienterende møde, og den 17. juni 1965 afholder foreningen stiftende generalforsamling i Viborg.

De stiftende virksomheder var:

 • Grundfos
 • J. Hvidtved Larsen
 • A/S Danterm
 • Danheat A/S
 • A/S Gyro
 • Bjerringbro Savværk A/S
 • Vestjyden A/S
 • Vestas A/S
 • Fa. A.D. Burcharth & Søn
 • Holstebro Jernstøberi & Maskinfabrik
 • Fabrikant Anker Kristensen

1966: Foreningen favner hele Jylland

Allerede i 1966 er der brug for forandring i foreningen. De oprindelige vedtægter siger, at alle virksomheder i Jylland med eksportinteresse kunne optages i foreningen, så derfor griber bestyrelsen i egen barm og ændrer foreningens navn til Jysk Eksportforening.

1967-1969: Udvider med ansatte

Foreningen udvikler sig fra starten, og i 1967 ansættes den første medarbejder i sekretariatet. Det bliver dog et kortvarigt bekendtskab, for allerede den 1. december 1969 overtager Chresten Jørgensen administrationen af foreningen, da han sætter sig i direktørstolen.

1970: Landsdækkende forening

Foreningen udvider igen, bliver landsdækkende og skifter navn til ’Dansk Eksportforening for gruppesamarbejde’ – i daglig tale DEGA. Foreningens nyhedsbrev, Eksportfokus, bliver også udgivet første gang. Her får medlemmerne oplysninger om blandt andet aktiviteter og eksportforhold.

1978: Fiskerisektionen tager over Atlanten

Sidst i 70’erne får Chresten Jørgensen et tip om, at der er gang i den Nordamerikanske fiskeriindustri. Derfor tager en delegation af danske producenter sammen med DEGA til Alaska for at besøge potentielle samarbejdspartnere. Det er anden gang, at foreningen og medlemsvirksomheder tager på fremstød uden for Europa.

1981: Marinesektionen tager til Kina

Danish Marine Equipment (i dag Danish Export - Marine) tager for første gang til Kina for at undersøge mulighederne på markedet og deltage i Marintec China, der afholdes for første gang.

1987: 53 medlemsvirksomheder i Island

I september 1987 er der international fiskerimesse i Island. 53 danske virksomheder udstiller i Reykjavik sammen med foreningens fiskerisektion. Foreningen sætter deltagerrekord, og det er nok til at trække fiskeriministeren til Island.

1988: Fornemme gæster

Dansk Eksportforening har tradition for tæt samarbejde med danske politikere. Det gælder også i 1988, hvor Poul Schlüter, daværende statsminister, er taler på foreningens årlige generalforsamling.

2002: Fusion giver nye medlemmer

Dansk Eksportforening og Landsforeningen Dansk Arbejde fusionerer for at styrke Dansk Arbejdes position blandt medlemmerne. Det betyder blandt andet, at foreningen får nye medlemmer og HKH Prins Henriks Æresmedalje under vingerne.

2004: Nyt ansigt i direktørstolen

I 2004 går Chresten Jørgensen på efterløn. Han overlader direktørstolen til Ulrik Dahl, der stadig er foreningens direktør.

2005: Navneskift internationalt

Dansk Eksportforening får officielt tilføjet foreningens nuværende navn, Danish Export Association, i international sammenhæng.

2006: Nyt firma i folden

Foreningen overtager Standesign A/S, der er samarbejdspartner på udstillinger i hele verden.

2008: Nye, moderne lokaler og rådgivning i Kina

Foreningen åbner repræsentationskontor i Shanghai og ansætter Angela Zhang som lokal konsulent.

2010: Udvider med uddannelse

Foreningens Eksportakademi (i dag Danish Export – Academy) afholder det første seminar, og det bliver startskuddet til et af de tiltag, der i dag er med i kernen af foreningens tilbud til alle medlemmer.

2011: Eksportforeningen er det nye navn

På generalforsamlingen vedtages navneskift fra Dansk Eksportforening til Eksportforeningen, som bliver brugt i daglig tale. Danish Export Association bliver fortsat brugt i international sammenhæng.

2013: 500 medlemmer

I april 2013 runder foreningen 500 medlemsvirksomheder.

2014: Danner fælles forening med Vindmølleindustrien

Danish Export Association og Vindmølleindustrien (i dag Wind Denmark) samler kræfterne og danner den fælles forening Danish Wind Export Association, der giver medlemmer i begge foreninger én fælles serviceenhed inden for eksport.

2015: 50-års jubilæum markeres med Eksportens DNA® og nyt logo

I forbindelse med jubilæet siger foreningen farvel til logoet med vikingeskibet og dannebrog i et skridt mod et mere moderne udtryk. Resten af jubilæumsåret præges af nye produkter, mere videndeling, ekstra netværksarrangementer til glæde for alle medlemsvirksomheder og studiet Eksportens DNA®, som er lavet i samarbejde med Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms, Aarhus Universitet, BSS.

2016: Foreningen flytter i eget domicil og etablerer Executive Management Forum

Den 23. august 2016 indvies Eksportens Hus i Silkeborg af daværende udenrigsminister Kristian Jensen. Flytningen sker som følge af vækst og for at skabe bedre rammer om de netværksaktiviteter, som bidrager til at øge medlemsvirksomhedernes eksport.

Samme år etableres Executive Management Forum i foreningen. Executive Management Forum er et netværk, hvor topledere kan dele viden og erfaringer om eksport i et fortroligt forum.

2019: Et stærkere brand, to Industriens Fond-projekter og opkøb af CFU

Danish Export Association får opdateret sit logo, hvilket giver foreningen og netværkene en stærkere fælles identitet.

Foreningen får økonomisk støtte fra Industriens Fond til to eksportfremmende projekter. Det ene projekt skal hjælpe danske designvirksomheder ind i krydstogtindustrien igennem Onboard Danish Design, og det andet projekt skal hjælpe danske vandteknologi-virksomheder ind på det kinesiske marked igennem U-S-E Water Project.

Foreningen opkøber også Center for Underleverandører (CFU), hvis aktiviteter bliver videreført af foreningen.

2022: Standesign sælges, og en ny direktør træder til

Den fynske standbyggervirksomhed Standesign A/S bliver solgt til Compass Fairs, efter at have været ejet af Danish Export i 16 år. Standesign fortsætter med at være en tæt samarbejdspartner på foreningens messer verden over.

2022 blev også året, hvor direktør Ulrik Dahl takkede af for at søge nye udfordringer efter næsten 20 år i spidsen for Danish Export. I hans sted tiltræder Anette Galskjøt, som dermed bliver den tredje til at indtage direktørstolen i foreningen.