Internationaliseringsevnen 'smitter' gennem netværk

Det styrker både import og eksport at være en del af forskellige netværk og fora, hvor virksomheder lærer af hinanden. Også virksomheder, der geografisk ligger tæt, kan 'smitte' hinanden positivt.

Af Andreas G. Jensby, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences.
Publiceret i 2015. 

Danske virksomheder, som deltager i professionelle netværk og internationale relationer, øger deres eksport. Det konkluderer forskerne fra Tuborg Research Center for Globalisation and Firms på School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Tilstedeværelse i branchenetværk så som Danish Export Association eller interaktion med institutioner så som Eksportrådet, rådgivere på regionalt plan og internationale B2B-relationer har positiv effekt på eksporten.

Vi lærer af naboen

Ved hjælp af detaljeret virksomhedsinformation kan forskerne blandt andet se, at virksomheder i samme postnummer smitter hinanden positivt, hvad angår import og eksport. Sagt lidt enkelt: Hvis naboen eksporterer til Kina, stiger sandsynligheden for, at man også selv bliver i stand til det.

Forskerne arbejder ud fra en teori om, at virksomheder i samme område helt naturligt ved meget om hinanden og derfor lærer meget af hinanden. Det kan også være, at en ny eksportchef ansættes fra en nabovirksomhed i samme område og dermed tilfører sin viden.

Underleverandører trækkes med

Hvis en stor producent kaster sig over et nyt eksportmarked, ser man ofte en såkaldt ’spillover’-effekt i forhold til leverandørerne. For selvom disse måske ikke er eksportaktive, er det en oplagt mulighed at tage skridtet, når ens kunde gør det. Dermed forplanter eksportaktiviteterne sig ned igennem fødekæden.

Forskernes råd til virksomheder, som gerne vil i gang med øget internationalisering, er derfor at undersøge, hvem de kan hægte sig på i forhold til at begynde med internationalt salg af deres produkter og services. Eksempelvis eksisterende kunders datterselskaber i andre lande.

Netværk kan give større vægt på eksportmarkedet

Uanset virksomhedens størrelse kan der være mange fordele ved at indgå i et eksportnetværk. For eksempel kan selv små virksomheder få større vægt på et marked, hvis de indgår i netværk med andre virksomheder, som også leverer til det marked. Det skyldes, at den internationale kunde er interesseret i at holde en god relation til hele netværket.

Det kan også være, at man har et nicheprodukt og med fordel kan gå sammen i et netværk af producenter, som laver helt andre produkter, men sigter mod samme type af kunder. Det vil for eksempel være tilfældet, når software- og hardware-producentergår sammen i et eksportfremstød.

Forskerne vurderer, at virksomheder med international succes i højere grad indgår i sådanne strategiske netværk end tilsvarende ikke-eksporterende virksomheder.

Fakta om netværk

  • Er del af eksportnetværk og klynger, som styrker eksport og import
  • Trækker på relevante eksperter og insourcer viden ift. internationalisering
  • Lærer fra andre virksomheder som f.eks. B2B-kunder med international aktivitet
  • Benytter servicevirksomheder og rådgivere med internationalt fokus
Læs mere

Mere viden om netværk og networking

Du ved, at et stærkt netværk kan hjælpe dig med at øge din eksport. Men hvad kan du forvente af dit netværk? Og hvordan kommer du i snak med nye mennesker?

[Brug ikke] Kingsley Aikins

Networking is about giving, not taking

Læs artiklen
Ulrik Wilbek

Ulrik Wilbek om teams, motivation og netværk

Se video
Hvad er netværk og networking?

Syv gode råd til at styrke dit netværk: Bryd din rolle og udvid dit netværk

Læs artiklen