Nyt ben i forretningen skaber vækst hos VIKING Life-Saving Equipment

VIKING Life-Saving Equipment har de seneste 12 år leveret konstant vækst i både top- og bundlinje og nåede i 2014 en omsætning på mere end 1.700 millioner kroner. Det skyldes blandt andet, at VIKING har udviklet et nyt forretningsområde, så virksomheden i dag ikke blot sælger redningsudstyr til nybygninger, men også går direkte til rederne med serviceaftaler.

Artiklen blev oprindeligt bragt i 2015.

VIKING Life-Saving Equipment har de seneste 12 år haft konstant vækst i både indtjening og på bundlinjen. Ifølge CEO Henrik Uhd Christensen kan den succes henføres direkte til strategiarbejdet.

Ambitionen er fortsat konstant vækst hos VIKING Life-Saving Equipment, og forudsætningen er, at virksomheden hele tiden forbedrer sig både i forhold til produkter og på de interne linjer. Det kræver viden, og derfor har VIKING blandt andet afsat ressourcer til at opnå og vedligeholde indsigt i globale tendenser og den markedssituation, som virksomheden opererer i.

”Vi har etableret et system, der opsamler informationer omkring markedet såvel som vores konkurrenter, og den viden distribuerer vi til relevante medarbejdere globalt i virksomheden. Netop fokus på at forstå vores omverden, markeder og konkurrencesituation er afgørende for vores strategi,” siger Henrik Uhd Christensen, CEO, VIKING Life-Saving Equipment.

Medarbejderne er involveret

Virksomheden er en af verdens førende leverandører af maritimt sikkerhedsudstyr og har i dag omkring 2.000 ansatte verden over. Strategien er fokuseret på vækst, og den bliver understøttet af en forretningsplan med helt konkrete initiativer, som alle medarbejdere kender og arbejder efter.

”Vi involverer en stor del af vores medarbejdere direkte eller indirekte i strategiprocessen og implementeringen af initiativerne, fordi det skaber et langt større ejerskab og engagement, når alle forstår, hvad de præcist skal bidrage med,” siger Henrik Uhd Christensen.

”Vi måler på udviklingen”

Et andet grundlæggende element for VIKING er, at virksomheden måler systematisk på udviklingen i forretningen – både i forhold til tidligere år, og når det kommer til markedsudvikling og konkurrenterne.

”Vi er meget systematiske omkring implementeringen af vores strategi, og vi har fx en fast struktur omkring planlægning, opfølgning og måling. Vi bruger tid på at identificere den helt rigtige måleparameter inden for hvert initiativ, og vi er grundige i udvælgelsen for at få valgt den helt rigtige parameter. Så vidt muligt måler vi kun på en overordnet parameter for at undgå, at tingene bliver alt for komplekse,” siger Henrik Uhd Christensen.

[Brug ikke] Viking Rescyou Liferaft
VIKING Life-Saving Equipment har de seneste 12 år haft konstant vækst i både indtjening og på bundlinjen.

Målrettet produktudvikling

Den systematiske tilgang hersker i hele VIKINGs strategiske arbejde og udmønter sig fx også i, at virksomheden har en meget effektiv feedbackkultur, når det kommer til porteføljestyring. På den måde sikrer VIKING en målrettet udvikling af produkter inden for de forskellige segmenter som fx offshore, transport og passagerskibe.

”Vi lytter til markedets feedback og behov, så vi hele tiden udvikler nye produkter. Samtidig forsøger vi at udfase produkter, som vi ikke mener, vil være rentable for os i fremtiden. Et godt eksempel er, at vi i dag har føjet et nyt ben til vores forretning, så vi i stedet for udelukkende at sælge redningsudstyr nu også går direkte til rederne med 5-årige serviceaftaler,” siger Henrik Uhd Christensen og uddyber:

”Der bygges langt færre skibe i dag end tidligere, men til gengæld er der et stort behov i markedet for at kunne servicere skibenes redningsudstyr over hele verden. Da vi har 270 servicestationer verden over, kan vi løfte den opgave og derigennem både møde kundernes behov og skabe yderligere indtjening til vores virksomhed.”

12 år med konstant vækst

VIKING har de seneste 12 år leveret kontinuerlig vækst i såvel omsætning som indtjening, og planen er fortsat vækst på både top- og bundlinje.

”Markedet har været hårdt udfordret i en stor del af den periode, og priserne har på mange områder været faldende, så vi kan henføre vores succes direkte til det strategiske arbejde,” siger Henrik Uhd Christensen.

VIKINGs opskrift på forretningsudvikling:

  1. Udvikling:

Der er intet alternativ til udvikling – uden udvikling er der tale om afvikling. Sørg for altid at have en plan for udvikling baseret på indsigt i eksterne og interne forhold.

  1. Høst de lavthængende frugter først:

Der er stor forskel på pris og succesrate alt efter, om der vælges markedspenetration, markedsudvikling, produktudvikling eller diversifikation samt organisk eller opkøbsbaseret vækst. Identificér de muligheder, der er mest tilgængelige og giver bedst balance mellem indsats, risiko og afkast for din virksomhed.

  1. Forstå din virksomheds kernekompetencer:

Byg udviklingen på kompetencer, som din virksomhed mestrer. Du vinder ikke på eksportmarkederne, hvis ikke din virksomhed har en reel konkurrencemæssig styrke. Den kan til gengæld have mange forskellige ansigter fx kvalitet, funktionalitet, netværk, fleksibilitet, pris, reaktionshastighed og så videre.

  1. Forstå din virksomheds kunder:

Ofte kan dialog og involvering spare virksomheden for fejlagtige tiltag, der er baseret på antagelser omkring kunders behov. Samarbejde med internationale kunder kan ligeledes være en mulighed for sammen med kunden at erobre nye markeder.

  1. Markeder:

Sørg for at opnå en position på de markeder, hvor der er et stort potentiale og, hvor de vigtigste konkurrenter er. Hvis ikke din virksomhed kan klare konkurrencen på disse markeder, kan de senere blive udkonkurreret af selvsamme konkurrenter på hjemmemarkedet.

  1. Brug tid på at forstå, hvad langsigtet overlevelse kræver:

Sørg for, at der er taget hånd om dette fx i form af produktudviklingsprocesser, der er rettet mod trusler eller muligheder, som ligger flere år fremme i tiden.

Fakta: VIKING Life-Saving Equipment:
  • 70 kontorer, 4 fabrikker og 270 servicestationer over hele verden
  • Cirka 2.000 ansatte
  • Eksporterer over 95 procent af omsætningen
  • Hovedsæde i Esbjerg