Netværk giver bonus: Fælles produktudvikling gavner kunderne

Teknologi-samarbejde på tværs af virksomheder kan være både risikofyldt og besværligt, men kender du samarbejdspartneren godt, er vejen til et fælles produkt markant kortere. Det viser erfaringer fra Danish Export - Food Tech.

Publiceret i 2015.

For flere danske virksomheder har Danish Export - Food Tech været indgangen til et samarbejde om produktudvikling. Den tillid og fortrolighed, der er opbygget blandt medlemmerne i netværket, gør det lettere at se potentialet i fælles løsninger.

”Vores medlemmer udveksler erfaringer og viden om markeder og kunder, og samtidig giver netværket mulighed for at samarbejde på produktniveau. Flere af vores medlemmer har fundet sammen om fælles teknologiudvikling eller produktion af samlede løsninger, der i sidste ende gør produkterne mere konkurrencedygtige,” siger Heidi Ravn.

Netværket omfatter 44 leverandører af fødevareprocesudstyr og -services. Blandt dem er JIMCO A/S, som udvikler og producerer udstyr til rensning af organisk belastet luft og til overfladedesinfektion, baseret på UV-C teknologi. Her ser CEO Jimmy K. Larsen teknologisamarbejdet som afgørende i den internationale konkurrence.

Fælles produkt øger kundeværdien

”Skal vi fortsat være konkurrencedygtige, så skal vi udnytte vores evne til at produktudvikle. Her er fælles innovation afgørende. Samarbejder du med andre i industrien, kan du skabe den merværdi, der får kunden til at vælge dit produkt,” siger CEO Jimmy Larsen.

Blandt samarbejdspartnerne er et andet medlem af Danish Export – Food Tech, NTF Aalborg, der producerer tråd- og rundstålsprodukter. De to virksomheder fandt sammen om en videreudvikling af NTF Aalborgs støvletørrer til industrien.

”Flere kunder havde efterspurgt en løsning, der kunne eliminere lugtgenerne i forbindelse med tørringen. Med den viden, vi har om hinandens produkter, kunne vi se, at her var et match,” forklarer Sales Marketing Director Jørgen Ravn, NTF Aalborg. Det blev starten på en effektiv proces, der bygger på gode personlige relationer.

[Brug ikke] Jimco (1)
Jimmy K. Larsen, CEO hos JIMCO A/S
Tillid tager tid

”De fleste kender nok problematikken i forhold til at præsentere en løsning for en virksomhed, man ikke kender i dybden: Enten er der ikke en reel lyst til at samarbejde, eller også er der en risiko for, at virksomheden selv arbejder videre med din idé,” siger Jimmy K. Larsen fra JIMCO. Jørgen Ravn fra NTF Aalborg supplerer:

”Efter tre år i netværket har vi fået stor tillid til hinanden. Vi skal også kunne se hinanden i øjnene efter projektet. Det gør det langt lettere at komme i gang, og vores teknikere har kunnet samarbejde direkte med hinanden. Den fortrolighed ville vi ikke have fået uden netværket,” siger han.

I dag er støvletørreren, der eliminerer lugtgenerne, i brug hos flere kunder. Jørgen Ravn ser muligheder for, at samarbejdet med de andre virksomheder i netværket kan blive tættere endnu. 

”Som mindre virksomhed er der grænser for, hvor mange ressourcer du har til at markedsføre dig selv over for kunderne. Jeg mener, der er potentiale for også at samarbejde på andre områder, for eksempel om markedsføring, salg og afsætning, for vi kender hinanden så godt, at vi kan sætte hinanden i spil i forhold til kunderne.”

Fakta: Sælger hinandens produkter

Bruger du dit netværk aktivt, kan du gøre vejen til kunderne på eksportmarkederne lettere. Det kan BLÜCHER og System Cleaners, der producerer henholdsvis rør og rørrensere til fødevareindustrien, skrive under på. Gennem medlemskabet i Danish Export- Food Tech har de to virksomheder etableret et samarbejde, der går på tværs af produktudvikling, marketing og salg.

”Vores rør skal være designet på en særlig måde, for at de passer med System Cleaners produkter. Så vi har hjulpet hinanden med at udvikle vores løsninger, så de passer til hinanden. Samtidig viser vi deres rensesystem til vores kunder, og de viser vores rør til deres,” siger Palle Madsbjerg, Export Manager hos BLÜCHER om samarbejdet. Åbenhed har været central i arbejdet med at blive hinandens ambassadører hos kunderne.

”Man skal være parat til at dele ud af sin viden, for at den type samarbejde bliver en succes. Her er den fortrolighed, du opbygger i et netværk, helt afgørende,” siger Palle Madsbjerg.