Eksporterende virksomheder er mere produktive

Værdiskabelsen er højere hos eksportvirksomheder end hos de ikke-eksporterende, viser forskning. Den afgørende tuning af virksomheden sker dog ofte, inden selve eksporteventyret påbegyndes.

Af Andreas G. Jensby, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences.
Publiceret i 2015. 

Eksporterende virksomheder er mere produktive end tilsvarende virksomheder af samme størrelse og alder fra samme branche, som ikke eksporterer. Det viser forskningen enstemmigt, uanset om man måler produktivitet i form af værdiskabelsen per medarbejder eller per ressource, virksomheden bruger.

Forskningen fra Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms på School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet viser endvidere, at de succesfulde eksportvirksomheder har gjort en stor indsats for at forbedre produktiviteten i årene op til selve eksporteventyret. Den øgede produktivitet kommer typisk af, at virksomheden har udviklet sin produktkvalitet eller differentieret sit produkt så godt, at man derved står stærkere end konkurrenterne.

Desuden forventer forskerne, at virksomheden typisk har skåret de mindre gode produkter væk fra sin portefølje og/eller har effektiviseret maskinparken og processer samt investeret i sine medarbejdere.

Produktivitet og vækst på mange områder

Forskningen kan med afsæt i komplekse matematiske og statistiske modeller vise, at højere produktivitet generelt giver mulighed for vækst på mange andre områder, som er vigtige for virksomheden. Det kan være i antallet af markeder, produkter på hvert marked, antal medarbejdere og bredden af produktsortimentet.

De succesfulde virksomheders regnskaber viser også, at de bruger flere ressourcer på forskning og innovation end sammenlignelige ikke-eksporterende virksomheder. Det medfører mere produktudvikling, som igen typisk fører til mere vækst og eksportsucces. Og med adgang til store udenlandske markeder kan investering i nye produkter og innovation bedre betale sig. Der er således synergi mellem eksport og forsknings- og udviklingsaktiviteterne.

Engagement i udlandet betaler sig

En virksomheds engagement og investering i udenlandske aktiviteter, alliancer og B2B-forretningsforbindelser har også en signifikant betydning for deres succes. For eksempel kan forskerne se, at virksomheder med datterselskaber har en højere produktivitet og typisk klarer sig bedre på de globale markeder. De positive resultater ved at indgå i eller opbygge globale værdikæder fx via outsourcing, viser sig også ved, at virksomheder, som importerer halvfabrikata, har langt større sandsynlighed for at eksportere varer.

Fakta om produktivitet

Succesfulde eksportvirksomheder:
  • Har en markant højere produktivitet end sammenlignelige virksomheder uden eksport
  • Er større og præsterer vækst på mange parametre (markeder, produkter etc.)
  • Bruger flere ressourcer på forskning og innovation
  • Styrer globale værdikæder med import, outsourcing, alliancer og datterselskaber