Hvad er erfagrupper og Market Groups?

Erfagrupper og Market Groups er en mindre gruppe i netværket, hvor du kan sparre og dele viden med andre medlemmer om et konkret emne, marked eller udvalgte udfordringer.

Er du medlem af Danish Export Association, har du adgang til erfagrupper, som henvender sig til forskellige funktioner i din virksomhed. Fokus kan være alt fra salg og markedsføring til specifik lande- og markedsviden. Der er max 6-12 deltagere i en gruppe, da vi skaber et fortroligt rum, hvor der er tid og plads til, at alle deltagere kan byde ind, få sparring og lære hinanden at kende.

Hvordan foregår det?

Er du medlem af et af vores netværk fx Danish Export – Energy, kan du deltage i forskellige Market Groups, som har fokus på udvalgte lande eller bestemte kundegrupper fx Norge og Mellemøsten eller geotermi og LNG.

I eksportnetværkene er salg og erfaringsudveksling i centrum. Et forløb består af to til fire møder og kører som udgangspunkt i ét år. Sammen sætter I et klart mål for gruppen, som fx kan være at opnå markedsviden, deler erfaringer eller tage på salgsrejser sammen.

Succeskriteriet for gruppen er, at deltagerne oplever en effekt inden for 18 måneder fx i form af øget salg eller nye kontakter/relationer, som er opstået igennem aktiv deltagelse i en Market Group.

Hvis du er medlem af Danish Export – B2B Marketing, kan du deltage i erfagrupper, der fokuserer på emner som fx strategi, LinkedIn eller e-mailmarkedsføring.

Her er udvikling af marketingmedarbejderen omdrejningspunktet, og det sker igennem sparring og erfaringsudveksling med de øvrige medlemmer i gruppen og eksterne indlægsholdere. Formålet er at udruste dig med den nyeste viden og værktøjer inden for B2B-salg og markedsføring, så du kan skabe værdi og resultater for din virksomhed. Alle temaer fastlægges ud fra medlemmernes behov og udfordringer.

Hvad får du ud af at deltage?

 • Du møder medlemmer fra virksomheder, som har fælles faglige interesser eller udfordringer.
 • Du udvikler dig både fagligt og personligt, fordi du deler viden og erfaringer med andre, som arbejder inden for samme fag, branche eller sidder i en jobfunktion, der minder om din.
 • Erfaringer og sparring fra eksterne indlægsholdere og medlemmer i gruppen, der kan byde ind med viden om emner eller udfordringer, hvor du søger erfaringer og viden.
 • Et nyt syn på dine udfordringer, som du ikke kan få hos dine kollegaer i virksomheden.
 • Markedsviden fra andre medlemmer i branchen.
 • Nye kontakter og salgsmuligheder.
 • Du bliver rustet til at drive salgs- eller marketingindsatsen fremad i din virksomhed.

Hvad kræver det af dig?

 • Vær aktiv i dialogen på møderne med sparring og input til de gruppemedlemmer, der fremlægger deres udfordringer og overvejelser.
 • Byd ind med et oplæg omkring dine udfordringer eller erfaringer på ét af møderne.
 • Forbered dig til hvert møde, så du er klar til at byde ind med sparring til hvert enkelt af emnerne.
 • Mød op - den bedste sparring opstår i et fortroligt rum, og dette rum skaber vi kun, hvis alle så vidt muligt deltager i alle møder.

Hvad siger medlemmerne?

Erfagrupperne i B2B Marketing har givet mig et stort fagligt udbytte inden for aktuelle marketingemner. Der er en rigtig god balance imellem det strategiske og det operationelle niveau, som netop har været en stor fordel for, at jeg kunne gå tilbage til i min virksomhed, implementere det, jeg havde lært, og se hurtige resultater. Det er i ledelsens største interesse.

Under erfagruppernes forløb har jeg haft mulighed for at anvende den nye tillærte viden og de værktøjer, som jeg har fået med mig fra gang til gang. På den måde er der mulighed for hurtig eksekvering og professionel udvikling i marketingafdelingen. Erfagruppernes deltagere, som alle har en professionel baggrund i marketing, er en rigtig god support og sparring under forløbet, og de er også blevet i mit netværk til professionel sparring efter, at erfagruppens forløb er afsluttet. Det er det hele værd.

Heidi Westerby, Marketing Manager, PF Group, som har deltaget i erfagrupper om strategi, LinkedIn og projekt- og forandringsledelse i B2B Marketing.