Eksportvirksomheder skal udnytte de digitale muligheder

Digitalisering, big data og den grønne omstilling er skyllet ind over verden og stiller nye krav til, hvordan danske eksportvirksomheder skal drive forretning. Ifølge Hanne Christensen fra Ramboll Water er virksomhederne gearet til udfordringerne, og nu skal frugterne høstes.

Artiklen blev oprindeligt bragt i 2017.

”Det er helt klart min opfattelse, at alt går hurtigere i dag. Det skal vi dog ikke være så bange for, men snarere se som en mulighed. Danmark er jo et af de steder i verden, hvor både virksomheder og befolkning hurtigt tager de nye digitale muligheder til sig, så vores udgangsposition er rigtig stærk. Nu gælder det om i endnu højere grad at udnytte de muligheder, der ligger i at anvende flere data i forretningen og at digitalisere manuelt arbejde yderligere,” siger Hanne Christensen, Managing Director i Ramboll Water, og fortsætter:

”Vi skal naturligvis udvikle og flytte os inden for dette område, hvis vi fortsat skal være konkurrencedygtige på de globale markeder. Det kan være en stor og svær investering for især små og mellemstore virksomheder at honorere kravet om mere digitalisering, men det handler ikke nødvendigvis om at komme først eller gøre alting selv. En stor del af den nødvendige innovation kan opnås gennem samarbejde virksomhederne imellem.”

Glem de vilde innovationer

Innovation bliver ofte forbundet med banebrydende nye produkter eller ydelser som fx Uber og Tesla, der fylder meget i medierne. Men der er langt mellem den type innovation, og det er heller ikke nødvendigvis vejen for danske virksomheder:

”Når vi hører Maersk sige, at Amazon er den største trussel mod shippingindustrien, er der tale om en vild innovation. Men det er få virksomheder, der formår at skabe det. Vi andre skal innovere hele tiden, og vi skal forstå, hvordan kunderne forandrer sig, og hvordan deres forretning ser ud,” siger hun og uddyber:

”Kunderne, deres behov og vores evne til at forstå dem bliver endnu vigtigere fremadrettet. Her har små og mellemstore virksomheder en fordel, fordi de ofte har en tæt kundedialog og dermed god mulighed for at få de nødvendige indsigter i kundens behov. Derudover skal vi hente input fra den internationale scene og omdanne det til udvikling, som giver værdi for kundens forretning.”

[Brug ikke] Hanne Christensen, Managing Director, Ramboll Water. Foto: Ramboll Water.
Hanne Christensen, Managing Director, Ramboll Water Foto: Ramboll Water

Gå sammen om udvikling

Når Hanne Christensen skal give en karakteristik af danske SMV’ers muligheder og udfordringer midt i digitaliseringen, går ordet samarbejde ofte igen:

”Da vi fik tegneprogrammet CAD og gik fra manuel proces til software, var det en kæmpe omvæltning. Scenariet er ikke så meget voldsommere nu, og vi skal sørge for at få digitaliseret mest muligt. Da det danske landskab består af mange små virksomheder, kræver det, at vi i højere grad samarbejder i clusters for at stå stærkere,” siger hun og fortsætter:

”Det er vi rigtig gode til, når vi tager ud i verden sammen og møder kunderne. Det skal vi også gøre på hjemmemarkedet – vi skal samarbejde, vi skal agere mere agilt, og vi skal indgå i forretningsorienteret udvikling med hinanden.”

De omvendte kasketter

Ifølge Ramboll Waters frontfigur er der også et stort potentiale i at blive bedre til at samarbejde med universiteter.

”Vi er ikke helt så gode til at samarbejde erhvervsrettet med universiteter som eksempelvis finnerne. Her skal der arbejdes på et langt tættere parløb. Derudover handler digitalisering ikke kun om it, men primært om forretning og om, hvordan man kan skabe værdi for kunden på en endnu smartere måde,” siger Hanne Christensen og forklarer videre:

”Det kan derfor give god mening at ansætte unge med omvendte kasketter, der formår at tænke ud af den berømte boks. Vores ansvar som virksomhedsledere er at facilitere de processer og sætte gang i innovationen.”

Klimatoget er kørt

Foruden digitalisering fylder den grønne omstilling i landskabet, og den er kommet for at blive:

”I min optik er klimatoget kørt, og det kan ingen politiker ændre på. Kigger vi på USA, er det i dag så økonomisk fordelagtigt at være grøn, at der ikke er nogen vej tilbage. Derudover vil vi se, at EU rykker mere sammen på klimaområdet, og i Kina stiger presset fra befolkningen og den voksende middelklasse, der ønsker at sætte gang i miljøprojekter,” siger Hanne Christensen.

Hun mener, at du som virksomhed må kigge på, hvem du ønsker at handle med og overlade resten til andre:

”Markedskræfterne driver udviklingen, og vi skal ikke sidde og vente på, at der kommer reguleringer på området. De lægger en vis bund, men jeg mener i langt højere grad, at det handler om, hvem vi som virksomhed gerne vil handle med – har kunderne den profil, vi ønsker at blive associeret med? Ellers må andre handle med dem.”

Hvad så med arbejdspladserne?

Falder talen på digitaliseringens betydning for danske arbejdspladser, er der ofte en frygt for, at det vil koste stillinger. Men ifølge Hanne Christensen er der ingen vej tilbage, og vi skal tro på mulighederne:

”Vi skal sørge for at få digitaliseret mest muligt og tro på, at vi på den måde kan trække flere arbejdspladser hjem. Fx ser vi i Ramboll, at de afdelinger, der involverer deres kolleger i Indien, oplever den største vækst. Simpelthen, fordi det gør dem mere konkurrencedygtige.”

 

  • "Vi må indstille os på, at samfundet måske ikke vækster så meget, som vi ønsker os – og så må vi kigge andre steder hen for at finde nye forretningsmuligheder."
    [Brug ikke] Hanne Christensen, Managing Director, Ramboll Water. Foto: Ramboll Water. Hanne Christensen, Managing Director, Ramboll Water.

Find nye veje til værdi

Et andet grundvilkår, som fylder meget i eksportverdenen, er den ekstremt lave oliepris. Igen falder snakken på kundernes behov og det at finde nye veje, som skaber værdi:

”Oliebranchen er stadig på vågeblus, og der er ikke andet at gøre end at blive ved med at finde ud af, hvad kunderne gør. Fx skal der stadig foretages vedligehold. Derfor ser vi, at flere virksomheder flytter deres services og leverancer til denne del af markedet,” siger Hanne Christensen.

Hun forklarer yderligere, at miljødagsordenen og den store gennemsigtighed, som følger med digitaliseringen betyder, at folk holder sig på miljøvognen:

”Virksomhederne kan ikke holde til dårlige historier, og verden vil ikke acceptere, at der eksempelvis bliver dumpet en olieplatform i havet eller et skib på en strand i Indien. Det åbner op for nye typer opgaver. For eksempel ser vi nu stigende investeringer i et område som dekommissionering.”

Mindre vækst

”Vi må indstille os på, at samfundet måske ikke vækster så meget, som vi ønsker os – og så må vi kigge andre steder hen for at finde nye forretningsmuligheder. Det gør vores konkurrenter verden over også, men det er ikke noget nyt. Vi skal bare ud over
stepperne og realisere de muligheder, som følger med digitaliseringen og den grønne dagsorden,” siger Hanne Christensen.