Eksport til Brasilien: Stort potentiale kræver stor tålmodighed

Har din virksomhed kig på Brasilien som jeres nye eksportmarked? Landet rummer stort potentiale, men det kræver fodarbejde at få succes.

Sammendrag af artikler publiceret i 2014.

Brasilien gik fra at være blandt verdens fem største marinemarkeder til at gå bankerot i 80’erne. Nu er markedet igen på vej frem, og det er lig med muligheder for danske virksomheder. Det kræver dog tid og penge. Til gengæld sidder virksomheder, der overkommer barriererne, på et rigtig stort marked.  

”Jeg oplever to typer firmaer, som har prøvet at etablere sig i Brasilien de sidste to til tre år. Nogle forsvinder igen, fordi det er et svært marked. Og så er der den gruppe, som har erfaringen og ved, at det er nu, man skal i gang med at sætte sin forretning op og skabe netværk her. Det er et langt sejt træk, men potentialet er stort,” forklarer Peter Efland, handelsmedarbejder på generalkonsulatets satellitkontor i São Paolo. 

Brasilianerne taler ikke engelsk

C.C. Jensen, der er medlem i Danish Export – Marine, har foreløbig ansat en brasilianer full-time på konsulentbasis, med det formål på sigt at oprette et kontor i Rio de Janeiro for at servicere deres brasilianske kunder, udvide deres netværk og øge det lokale kendskab.

Han hedder Ney Mendes, og han har arbejdet for Petrobras i 29 år. Han mener, det er vigtigt, at du allierer dig med en portugisisktalende person, eller på anden vis etablerer dig i landet:

”De brasilianske skibsredere efterspørger teknologi og kvalitetsprodukter, og her har danske leverandører et godt navn, selvom vi har dyre produkter. Der eksisterer importtolds-undtagelser, som kan gøre produkterne billigere at importere, hvilket kan hjælpe danske virksomheder, men det er en kompleks affære og kræver involvering fra en customs broker,” fortæller Ney Mendes, Business Development Manager for C.C. Jensen i Brasilien, og fortsætter:

”Rederne efterspørger også teknisk assistance lokalt efter et salg, og fordi kun omkring fem procent af Brasiliens befolkning taler engelsk, er det vigtigt at have en lokal medarbejder. Samtidig er der en brasiliansk ’måde’ at gøre tingene på, som kan volde udlændinge problemer. Her kan en brasilianer også hjælpe,” siger han.

Brasilien Rio

Local content er vigtigt

At have de rigtige produkter, et godt netværk og kunne yde lokal service kommer du langt med. Men brasilianerne fokuserer meget på local content, og vil du ind på det brasilianske marked, er local content et ufravigeligt krav, fordi regeringen har vedtaget, at forretning skal lægges lokalt.

”For virksomhederne betyder det, at de skal producere lokalt, finde en lokal partner eller lignende for at komme ind på markedet. Samtidig har olieselskabet Petrobras en leverandørliste, som er et benchmark for hele industrien i Brasilien. Det tager i gennemsnit 4-6 måneder at blive optaget, men er nødvendigt for at maksimere chancerne på markedet,” siger Peter Efland.

Brasilianske vandproblemer skaber muligheder

Styring af spildevand og vandafledning giver udfordringer i Brasilien. Derfor er det brasilianske marked attraktivt for danske vandvirksomheder, der har den know-how og teknik, som de brasilianske storbyer skal bruge for at løse problemerne. Vi har talt med Scandinavian No-Dig Centre, der allerede har gode kontakter på det Brasilianske marked.

Befolkningstallet stiger i Brasilien, og byerne udbygges konstant. Landet har de sidste 20 år gennemgået en hel enorm udvikling over jorden, men der er en tendens til at glemme eksempelvis el- og vandnettet under jorden.

”Vandsystemerne er blevet gamle, de er for små og er ikke tilstrækkeligt vedligeholdte. Udbuddet følger ikke efterspørgslen, og derfor sker det for eksempel, at rørene sprænger eller revner og lækker vand ud i jorden,” siger Jesper Nielsen, CFO i Scandinavian No-Dig Centre, der tilbyder projektstyring, hardware og softwareløsninger til renovering af eksisterende vand- og spildevandsledninger

Store byer som São Paulo oplever også problemer, fordi afledning af regnvand ikke er tænkt ind i byplanerne.

”Flyver man ind over São Paulo, kan byen synes helt grå, fordi de i sin tid valgte at dække det meste af de åbne arealer med beton. Når det så regner, skaber det store problemer i dele af byen på grund af oversvømmelser, for i Brasilien drypper det ikke bare, som vi kender det herhjemme. Netværket, der burde afvikle de store mængder overfladevand, er ganske enkelt ikke dimensioneret til de masser, der kommer over kort tid,” siger Jesper Nielsen og fortsætter:

”Her kan vi gå ind og hjælpe med løsninger, som blandt andet kan udvide netværket til tidssvarende specifikationer. Det gør vi helt eller delvist uden at grave gader og veje op, så det ikke forstyrrer trafik og det sociale bybillede.”