• The Maritime 3D Virtual Reality Showroom

The Maritime 3D Virtual Reality Showroom

Formålet med projektet ’The Maritime 3D Virtual Reality Showroom' er at styrke konkurrenceevnen i den danske maritime sektor. Ved at skabe en fælles digital platform og være frontrunner inden for digitalisering vil danske virksomheder få en fordel ved en stærk og tidlig virtuel markedsføring i salgsprocessen.

Platformen laves i et samarbejde med Knud E. Hansen samt maritime underleverandører og skaber et digitalt rum, hvor danske leverandører kan vise og diskutere løsninger i en virtuel 3D skibsmodel. Derved sparer de danske leverandører tid og penge, og de reducerer samtidig miljøbelastningen sammenlignet med traditionelle salgsmetoder.

Ved at samle danske maritime virksomheder i projektet vil det lykkes for mindre virksomheder at få adgang til software og digitale muligheder, som de normalt ikke har adgang til. VR-udvikling og -udstyr er omkostningstungt, hvilket begrænser udbredelsen blandt mindre aktører i branchen.

The Maritime 3D Virtual Reality Showroom giver adgang til, at hele værdikæden kan gøre brug af 3D VR-fremvisning og -projektmøder globalt.

Projektet bygger på den danske styrke i samarbejde og vidensdeling, der muliggør, at leverandører af alle størrelser kan være med i projektet.

Et virtuelt hybridskib

 • Det virtuelle skib, som bygges til projektet, bliver en hybrid af flere skibstyper:

  • Research Vessel with Fishing Equipment
  • Container Vessel
  • RO-RO
  • Passenger Vessel
  • Wheel House
  • Mooring Deck
Hybrid Ship PROFILE 02 Maritime 3D Virtual (1)

Det hybride design giver plads til et bredt udvalg af leverandører fra maskinrum, bildæk, lasthåndtering til lounges, kabiner, og broen, så alle kan gøre brug af det virtuelle showroom og mødested.

De deltagende virksomheders produkter er tilgængelige på skibet i forskellige former: Fra simpel 3D-tegning, hvor man kan forholde sig til dimensioner, placering og gå rundt om installationen, til en kompleks, interaktiv VR-udgave, hvor man kan kigge ind i produktet og interagere med installationen.

I The Maritime 3D Virtual Reality Showroom kan kunder og slutbrugere dermed vises rundt og se de danske maritime produkter indsat i den rigtige kontekst i et virtuelt skib.

Målet med projektet

Projektet skal give de maritime virksomheder i Danmark øgede muligheder for salg og udvikling af løsninger i samarbejde med kunderne og være til generel gavn og fremme af Det Blå Danmark.

Resultaterne bliver:
 • Bedre international markedsføring af danske maritime virksomheder og branding af Det Blå Danmark og understøttelse af UNs bæredygtige udviklingsmål (SDG) nr. 8 (Anstændige jobs og økonomiskvækst).
 • Besparelser på rejseomkostninger og reduktion af miljøbelastningen (SDG 13: Klimaindsats).
 • Øget kvalitet med inddragelse af flere brugere tidligt i processen til minimering af fejl og mangler (SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion).
 • Tættere og tidligere dialog med kunden: Nemmere adgang til virtuelle fællesmøder inde i skibsdesignet med alle relevante aktørerne på samme tid. (SGD 17: Partnerskab for handling).

Støtte fra Den Danske Maritime Fond

Projektet bliver drevet af Danish Export – Marine og er støttet af Den Danske Maritime Fond under teamet ’Fremme af Det Blå Danmark’