Partnerne bag Onboard Danish Design

Projektejer

Danish Export Logo

Danish Export Association hjælper danske B2B virksomheder med at øge deres internationale salg gennem netværk og kurser inden for eksport i Danmark. Danish Export Association er non-profit, medlemsejet og medlemsdrevet og har cirka 700 medlemmer, der er grupperet i kundesegmenterede netværk.

Finansieret af

Industriens Fond er en privat og uafhængig fond, der arbejder for at fremme dansk konkurrenceevne. Når Industriens Fond støtter et projekt, så sker det altid med henblik på direkte eller indirekte at skabe værditilvækst for Danmarks virksomheder – særligt inden for industrien.

Samarbejdspartnere

Dansk Design Center arbejder for at øge anvendelsen af design i erhvervslivet, bidrage til at styrke designbranchen samt dokumentere, udvikle og brande dansk design.

 

Design denmark er en åben alliance af designere, -tænkere og -brugere, som står sammen om at demonstrere og formidle de positive effekter af design, og for at udvikle og professionalisere egen forretning og faglighed.

 

Innovationsnetværket Lifestyle & Design Cluster arbejder for at fremme innovation og bæredygtig vækst primært i de små og mellemstore bolig- og beklædningsvirksomheder samt i de kreative brancher.

 

The Trade Council er den del af Udenrigsministeriet, som hjælper virksomheder med at realisere deres ambitioner inden for eksport, innovation og vækst.

 

TMI er en arbejdsgiver- og brancheforening for ca. 300 danske træ- og møbelvirksomheder. TMI varetager medlemmernes erhvervspolitiske interesser og giver rådgivning og services til medlemmerne.