White paper sætter fokus på danske styrkepositioner i fiskeindustrien

Et nyt white paper, som Danish Export Association er medforfatter på, fremhæver de danske styrkepositioner inden for fiskeindustrien og skal bidrage til at udbrede kendskabet til de danske produkter og løsninger i endnu højere grad på eksportmarkederne.

Bæredygtige fangstmetoder og løsninger til fiskeopdræt, cirkulær tænkning, innovative og effektive procesteknologier og høj fødevarekvalitet. Det er nogle af de særlige danske styrker, fiskeindustrien skal promovere på eksportmarkederne.

For at få budskaberne ud over rampen, har Food Nation i samarbejde med en lang række aktører inden for fiskeindustrien i Danmark udgivet et white paper, som fortæller udlandet om de danske styrker, herunder via en række virksomhedscases og beskrivelse af dansk know-how og løsninger til industrien.

Bæredygtighed i højsædet

Danish Export Association er en af medforfatterne på det nye white paper, ligesom en række af vores medlemmer optræder med deres produkter og løsninger som eksempler på nogle af de danske styrker.

”Det nye white paper er et vigtigt led i ambitionen om at udbrede kendskabet til Danmark og de danske styrkepositioner globalt. Fiskeindustrien står allerede stærkt mange steder, men med øget eksport for øje, er det vigtigt, at vi som samlet branche kan fortælle verden om de særlige danske styrker”, siger Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech i Danish Export Association.

I white paperet kan man blandt andet læse om, hvordan danske løsninger over en bred kam taler ind i bæredygtighedsagendaen. Blandt andet i form af mere skønsomme fangstmetoder, opdrætsmetoder med lavere klimaaftryk og en filosofi om, at hele fisken kan og skal anvendes for at minimere spild.

Desuden er Danmark helt i front, når det gælder om at udvikle teknologier til fisk- og skaldyrsforarbejdning med løsninger, der sikrer effektivitet samt høj kvalitet af fiskeprodukterne.

Baner vejen for mere eksport

Flere Danish Export Association-medlemmer har bidraget til at gøre white paperet meget konkret ved at fortælle deres historier og vise deres løsninger frem.

”Jeg er glad for, at vi i Danish Export Association har berøring med virksomheder inden for flere af fiskeindustriens sektorer, som har udviklet nogle af de løsninger, der efterspørges globalt, og som allerede har godt fat på eksportmarkederne. Både i kraft af deres bidrag til det nye white paper og i særdeleshed i deres daglige arbejde, er de med til at bane vejen for endnu mere dansk eksport inden for fiskeindustrien,” siger Martin Winkel Lilleøre.

Det nye white paper er blevet til på initiativ af Food Nation og med støtte fra EU. Redaktionsgruppen består udover Danish Export Association, af AquaCircle, AquaPri A/S, Billund Aquaculture, Dansk Industri, Landbrug & Fødevarer, Dansk Akvakultur, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Pelagiske Producentorganisation, Danish Seafood Association, Marine Ingredients Denmark, Miljøministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, DTU Aqua, Royal Greenland og Københavns Universitet.

Du kan læse og downloade det nye white paper her.