Tryghed på rejser i en foranderlig verden

De seneste år har budt på mange udfordringer, men hvor er vi i dag, og hvad skal vi være opmærksomme på, når vi og vores kollegaer rejser ud i verden?

Denne artikel er skrevet i samarbejde med Europæiske ERV.

De seneste år med krig, kriser og geopolitiske spændinger har gjort det mere komplekst at rejse ud i verden. Men rejseaktiviteten er stigende, og dermed er det godt at vide, hvordan du kan sikre dig selv og dine medarbejdere bedst muligt i udlandet.

Coronapandemien var en mavepuster

Covid-perioden gav rejseaktiviteten en mavepuster. Forretningsrejser blev erstattet af virtuelle møder og kontoret byttet ud med hjemmearbejdspladsen. USA, Kina og mange andre lande var helt lukket for indrejse, og man måtte ty til alternativer.

Foruden covid er verden vendt op og ned med krig i Europa, og vi må forholde os til helt nye risici, når vi rejser til lande, der tidligere var normale destinationer.

I geopolitikkens tegn ser vi flere lande, der lukker sig om sig selv. Storbritannien, som er Danmarks fjerdestørste eksportmarked, har med Brexit lukket for europæisk forretning og forsikringsmæssigt er det ikke længere muligt at dække datterselskaber og udstationerede medarbejdere ind, uden at udtage lokalpolicer. De samme tendenser ses i Kina.

De mange forandringer er svære at navigere i, og behovet for specialiseret viden er større end nogensinde.

Rejseaktiviteten er tilbage

Mens rejseaktiviteten tog en pause under covid, blev mange udenlandske ferierejser byttet ud med sommerhuse og forretningsmøder erstattet med møder via Skype og Teams. Men er rejserne lagt på hylden for evigt, eller vender vi tilbage til samme mønstre som før covid?

Når vi ser på vores erhvervskunders forventede rejseaktivitet, er der ingen tvivl. De forventede rejsedage indrapporteres, og det ses tydeligt, at vi er vendt tilbage til vores gamle vaner. Faktisk forventer vores kunder at rejse betydeligt mere end før covid-nedlukningerne.

Vi ser også en stigende efterspørgsel på vores udstationeringsforsikringer.

ERV1

Ændrede behov

De seneste år har ændret vores måde at anvende rejseforsikringen på. Eksempelvis ser vi langt flere sager om tilskadekomster, hvor rejseforsikringen må aktiveres for behandling i udlandet. Mange steder er sundhedsvæsenet ligesom i Danmark presset og har en historisk lav kapacitet. Det har kun gjort det endnu vigtigere at kunne navigere i begrænsede behandlingstilbud i offentligt og privat regi.

Vi ser også en stor stigning i forsinkelser af fly og bagage samt, samt at lufthavnene er udfordrede. Flere steder strejkes der, og i nyhederne kan man også læse om akut mangel på flyveledere i Københavns Lufthavn, der igen truer flyrejser med aflysninger og store forsinkelser.

Endelig ser vi en enorm interesse fra både erhverv og private for at tilkøbe afbestillingsforsikring som følge af den uforudsigelige situation.

Specialiseret viden i hele verden

Uvante situationer er svære at navigere i. Det kræver specialiseret viden at være opdateret på situationer rundt omkring i verden. Hvad end vi tager ud at rejse for at holde ferie eller arbejde, er det vigtigt, vi føler os sikre og at hjælpen er nær, skulle uheldet være ude.

Med mange forskellige, og nogle steder meget begrænsede behandlingsmuligheder, er det altafgørende med lokalt kendskab og tilstedeværelse.

Med vores alarmcentral Euro-Center har vi dansk og internationalt personale tilgængeligt 24/7 fordelt på 12 internationale lokationer, der dækker alle større områder. Lokationerne har det lokale overblik over behandlingsmuligheder og mere end 78.000 behandlingssteder internationalt, så vi sikrer, at vores kunder har de bedste muligheder for hjælp, når de er i uvant terræn.

Styr på compliance

Forsikringslovgivningen er forskellig i hvert land. Som Danmarks største og ældste rejseforsikringsselskab er det en vigtig opgave at levere fleksible løsninger og anbefalinger baseret på indgående viden om international forsikringsforretning, så virksomheden og medarbejderne ikke kommer i problemer.

I mange lande tillades kun lokale forsikringspolicer, som ofte ikke dækker med samme gode dækning, som de danske medarbejdere har. I de tilfælde kan vi ofte hjælpe med etablering af policen og toppe dækningen op, så alle medarbejdere har samme dækning, uanset om de er ansat i et dansk eller udenlandsk selskab.

Specialister indenfor erhvervsrejseforsikring og forsikring af udstationerede medarbejdere

Vi er specialister indenfor erhvervsrejseforsikring og forsikring af udstationerede medarbejdere. Europæiske ERV har over 100 års erfaring med at give tryghed på rejsen.

Om du eller dine medarbejdere skal rejse udenlands eller udstationeres i udlandet, kan I med en rejseforsikring i bagagen, være sikre og trygge, når I er ude at rejse på vegne af virksomheden. Vi kan tilbyde erhvervsrejseforsikringer, der er tilpasset forskellige behov, som alle har den gode grunddækning. Om medarbejderen skal rejse i en kortere eller længere periode, så har vi en forsikring, der passer.
Med en rejseforsikring fra Europæiske ERV får I:

  • Mulighed for dækning af medarbejdere og resten af familien
  • Adgang til vores internationale alarmcentral 24/7/365
  • Solid grunddækning med fleksible tilvalg – vi kan forsikre udstationerede, som var de i Danmark eller bedre
  • Dækning af fx akut sygdom, tilskadekomst, behov for hjemmepleje, graviditet og fødsel
  • Mulighed for hjemtransport ved kriser i det pågældende land
  • Lokal repræsentation og sundhedsnetværk på alle kontinenter
ERV2

24/7 sikkerhedsrådgivning og assistance før og under rejsen

Erhvervsrejseforsikringer og udstationeringsforsikringerne kan udvides med ’Travel Security Hotline’.
Servicen Travel Security Hotline giver ubegrænset adgang til telefonisk sikkerhedsrådgivning og assistance døgnet rundt, året rundt. Sikkerhedsrådgiverne har erfaring fra militær, efterretningstjeneste og politi. De er uddannede i at analysere og vurdere sikkerhedsrisici på lokalt såvel som globalt niveau. Det giver de bedste forudsætninger for at kunne færdes sikkert og trygt på erhvervsrejser i hele verden.

Gennem denne hotline kan medarbejderen få hjælp til alt, der relaterer sig til sikkerhed, fx hvad man gør, hvis man mister sit pas, eller støtte og rådgive, hvis medarbejderen føler sig usikker i det lokale miljø. Samtidig er sikkerhedsrådgiverne specialister i at håndtere mere sjældne og ekstreme situationer som fx naturkatastrofer, politisk uro eller terrorhandlinger - begivenheder, der kan kræve både krisestyring og evakueringsbistand.

Duty of care

I Danmark har vi tradition for at passe godt på vores medarbejdere. Virksomhedens omsorgsforpligtigelse handler derfor både om:

  • at rejsende kan klædes godt på inden udstationering eller erhvervsrejse
  • at rejsende, pårørende og virksomheden hjælpes i katastrofesituationer og ved sygdom under rejsen
  • at virksomheden benytter et kompetent rejseforsikringsselskab som sikrer at både dansk og international lovgivning overholdes, således at rejsende eller virksomheden ikke pludselig oplever uventede komplikationer v. fx udbetaling af en erstatning over landgrænser, at internationale sanktioner overholdes og at rejser til krigszoner frarådes.

Hos Europæiske ERV ser vi det som vores fornemmeste opgave at understøtte virksomhedens Duty of Care for forretningsrejsende fra forsikringen tegnes til hjælpen er ydet, og erstatningen er udbetalt.