Træn dit agile mindset – du får brug for det i en foranderlig verden

Coronakrisen har på et splitsekund ændret rammerne for at drive virksomhed. Nogle er blevet påvirket negativt, mens andre har oplevet vækst og stigende efterspørgsel.

Af Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, d. 10/08-2021

Uanset om din virksomhed befinder sig i en branche, hvor efterspørgslen steg og stadig er høj, eller om I er i en branche, der har været tvangslukket, har du og din virksomhed skullet finde løsninger på den nye situation. Det er to yderpunkter, jeg ridser op, og de fleste virksomheder ligger et sted derimellem.

De fleste eksportvirksomheder har oplevet, at deres marked delvist forsvandt, da mange lande har været ramt langt hårdere af sundhedskrisen end Danmark. Andre virksomheder har for en stund oplevet, at både kunder og leverandører forsvandt for så at vende tilbage.

Farver Halldor Tilrettet Til Web 2019
Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, Danish Export Association
Skulle vi have set pandemien komme?

Kunne vi have forudset dette scenarie? Burde vi ikke i december 2019 og januar 2020, da Kina lukkede ned, havde regnet ud, at i en globaliseret verden ville corona også hurtigt ramme Europa?

Da jeg selv var ude at rejse i slutningen af februar 2020, og corona stadig var et Kina-fænomen, havde jeg overhovedet ikke set det som et scenarie, at Danmark lukkede ned den 11. marts.

Er det muligt at forudse pandemier, naturkatastrofer, krige og konflikter? Det kan vi kun delvist, og de globale effekter kan vi næppe forudse overhovedet, hvis jeg skal lave en hurtig konklusion efter corona-pandemien.

Træn dit agile mindset

Det, vi kan gøre, er at være bedst muligt forberedt på det uventede og at være klar til at kunne navigere i usikre og uforudselige tider, så vi formår at reagere hensigtsmæssigt på nye situationer og kommer stærkere igennem.

Alternativet er, at vi bliver passive og ikke formår at vælge, hvordan vi vil håndtere udfordringerne, og det er livsfarligt for din virksomhed på den lange bane.

Jeg er overbevist om at en virksomhed, som har et agilt mindset, vil klare sig igennem stort alle kriser, der kan opstå. Agilitet er meget mere end fleksibilitet, agilitet gennemsyrer hele organisationen og er et udtryk for, om I formår at omstille virksomheden, jeres produkter, markeder mv., når udfordringerne rammer.

Det kræver løbende træning at have et agilt mindset, hvilket kan være svært at finde tid og ressourcer til i en travl hverdag. Ikke desto mindre vil jeg anbefale alle virksomheder at arbejde med det – alternativet er, at I mister evnen til at svare på de udfordringer, I møder.

En lavpraktisk måde at træne musklen på er at opstille flere scenarier og situationer og diskutere, hvordan I som ledelse og virksomhed kan løse dette. I har allerede taget stilling til rigtig mange scenarier de seneste 18 måneder. De her er måske nogle af dem:

  • Hvordan undgår vi afhængighed af én underleverandør af kritiske komponenter?
  • Hvordan spreder vi risikoen på vores eksport, så at vi ikke er afhængige af ét marked eller én stor kunde?
  • Hvordan afholder vi salgsmøder, hvis vores sælgere ikke kan rejse?
Mindset Agil
Hvis vi bliver passive og ikke formår at vælge, hvordan vi vil håndtere udfordringerne, er det livsfarligt for din virksomhed på den lange bane.

Spørgsmålene viser også, at agilitet er et strategisk valg og en muskel, som hele din organisation skal træne og være en del af. Du kan ikke løse ovenstående udfordringer uden at tænke flere forskellige fagligheder og kompetencer ind, hvis du vil nå de bedste løsninger.

Du tænker måske, at agilitet er et buzzword, og at det ikke er noget for din virksomhed. Jeg vil gerne udfordre dig på, at agilitet er uundgåeligt i en verden, hvor alt forandrer sig hele tiden.

Hvis du vil være en stærk spiller i morgen, skal du starte med at træne dit agile mindset i dag.

Eksport

Flere meninger fra Danish Export

Læs flere indlæg og meninger om eksport, international handel og andre relevante emner fra Danish Export Association.