Stort dansk eksportpotentiale til den globale maritime forsvarsindustri

Verden over investeres der i forsvar, og det giver store muligheder for danske virksomheder. Det kræver ressourcer og tålmodighed, men får man først foden indenfor, er der også store ordrer at hente.

Med en ustabil verdenssituation, hvor sikkerhedspolitik fylder meget globalt, er det naturligt, at forsvarsbudgetterne opjusteres og der investeres massivt i forsvar verden over. Det skaber nye eksportmuligheder for danske virksomheder, også for dem, som ikke traditionelt leverer ind til forsvarsindustrien.

Det gælder blandt andet virksomheder, som arbejder inde for det maritime område, og som kan have muligheder for at byde ind på kommende projekter i forsvar verden over.

”Inden for marineindustrien har vi i Danmark en stor underskov af virksomheder, der har de løsninger, der efterspørges, når lande verden over skal udbygge deres flåder. Dermed åbner der sig helt nye forretningsområder og dermed eksportmuligheder for virksomheder, der traditionelt ikke har leveret til forsvarsindustrien,” siger Mie Jakobsen, Head of Marine i Danish Export Association.

Hav tid, tålmodighed og ressourcer
Danish Export Association har gennem flere år haft en fællesstand på den franske Euronaval-messe, der samler aktører inden for den globale maritime forsvarsindustri. Med muligheden for at øge eksporten på området, vil Danish Export Association fremover have øget fokus på industrien.

Det sker blandt andet i samarbejde med Naval Team Denmark, som gennem et tæt samarbejde med Søværnet arbejder for at give deres medlemmer de bedst mulige eksportbetingelser.

”Der er store muligheder på det internationale marked, men det starter hjemme. Det er svært at overbevise udenlandske kunder, hvis man ikke har solgt til sit eget forsvar. Og så kræver det tid og penge. Der er tale om offentlige kunder hvor der ofte går lang tid fra de første tanker tænkes til der er faglig og politisk rygdækning for kontraktunderskrivelsen. Så man skal have råd til at vente,” siger Nils Wang, administrerende direktør i NavalTeam Denmark og tidligere chef for den danske flåde. 

”Lykkes man er der til gengæld gode indtjeningsmuligheder på markedet for maritimt forsvarsmateriel'.

Samhandel med Frankrig skal styrkes
Et af de spændende eksportlande indenfor den maritime forsvarsindustri, er set gennem danske briller Frankrig, som er en maritim nation bestående af rederier, en stor flåde og værfter, heriblandt Europas største værft Chantiers de l’Atlantique. Dog var det kun 5 procent af den danske maritime industris eksport der gik til Frankrig i 2022.

Idet både Frankrig og Danmark har fokus på effektive løsninger til søværnet, og når Frankrig i de kommende år vil investere i forsvaret, herunder flåden, er der potentiale for, og god grund til, at øge samhandlen og dermed eksporten til Frankrig.

I november 2023 var Danish Export Association sammen med en delegation af danske virksomheder på markedsbesøg i Paris. Her mødte virksomhederne både franske virksomheder og aktører fra den maritime forsvarsindustri.

”Det var en god og udbytterig tur, som forhåbentlig på længere sigt kan føre til, at nogle af de danske virksomheder får mulighed for at levere til det franske forsvar. Med denne type events ønsker vi at klæde de danske virksomheder bedre på til at forstå både muligheder og krav og skabe nogle af de forbindelser, der i sidste ende kan føre til mere samhandel og eksport på området,” siger Mie Jakobsen.