Sammen skal vi sætte fokus på danske styrker

Når hele industrier går sammen om at promovere danske styrkepositioner internationalt, batter det noget. Et af værktøjerne kan være white papers, som italesætter danske løsninger globalt.

Af Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech og Thomas Andersen, Head of Health Tech

Sammen er vi stærkere. Det gælder i mange sammenhænge, og det gælder også, når vi skal ud på eksportmarkederne.

Vi ser det gang på gang, når danske virksomheder står side om side på fælles eksportfremstød eller på markedsbesøg og delegationsture, hvor vi som samlet flok kan promovere de danske styrker. For én dygtig virksomhed kan komme rigtig langt. Men går vi sammen som brancher om at tale styrkepositionerne og de danske løsninger op, kan vi komme endnu længere.

White papers kan være et effektivt værktøj til at komme ud over rampen med budskaberne og tale med én stemme over for potentielle kunder og samarbejdspartnere i udlandet. Selv om der inden for en sektor kan være mange perspektiver og måske endda forskelligrettede interesser, kan man i arbejdet med et white paper skære ind til benet og rette spotlyset mod branchens største styrker inden for bæredygtighed, innovation, kvalitet, design og meget mere.

Senest har Danish Export Association været medforfatter på et white paper om fiskeindustrien med Food Nation som afsender. Det så dagens lys i april 2023, og nu ser vi frem til at det kommer ud at leve og arbejder for at fremme de danske styrker. Vi ved – fra tidligere white papers i Food Nation-regi – at de danske ambassader verden over ser det som et vigtigt værktøj, når de skal italesætte de danske styrker overover udenlandske samarbejdspartnere.

Tilbage i 2020 udkom Healthcare Denmark med et white paper med titlen Future Hospitals in Denmark, hvor vi ligeledes var en del af styregruppen. Selv om det kan være svært at måle den nøjagtige effekt af et white paper, er det uden tvivl et stykke arbejde, der har sat markant fokus på de løsninger, der er særlige for Danmark, og som udenlandske aktører bør vende blikket mod.

Dermed ikke sagt, at arbejdet er gjort, når den redaktionelle proces er afsluttet, og et white paper forlader trykken. For et katalog med eksempler på de gode, danske historier og virksomhedscases kan naturligvis ikke stå alene og sælge produkter og løsninger verden over. Men det øger samhørigheden og forståelsen mellem aktørerne i en given sektor, og det gearer organisationer og virksomheder til at fortsætte arbejdet med at promovere de særlige danske styrker, så vi kan lade white paperet være spydspids for vores videre færd ud på eksportmarkederne.

Så herfra en opfordring til at vi fortsat står sammen og med en samlet stemme taler de unikke danske styrkepositioner op globalt. For sammen når vi længere.

Læs White Paper Seafood her. 

Læs White Paper Future Hospitals in Denmark her.