Nyt stærkt samarbejde skal løfte dansk energieksport

Danish Energy Export skal i fremtiden markedsføre danske energiteknologiske virksomheder i udlandet. Organisationen blev etableret ved årsskiftet og skal give virksomheder med fokus på energi bedre muligheder for at eksportere alt fra bioenergi til Power-to-X-teknologi. Bag Danish Energy Export står Danish Export Association og Green Power Denmark.

Danske teknologiløsninger spiller en afgørende rolle i verdens grønne omstilling. For at styrke eksporten af grøn teknologi og bæredygtige løsninger, udvider Danish Export Association og Green Power Denmark samarbejdet og etablerer organisationen Danish Energy Export.

Danish Energy Export er en markant udvidelse af den eksisterende eksportplatform Danish Wind Export, der igennem 10 år har fokuseret på eksport af vindteknologi gennem eksportfremstød til vigtige markeder over hele verden. Med navneskiftet udvides samarbejdet til også at omfatte energiområdet i et bredere perspektiv med fokus på alt fra bioenergi til Power-to-X.

”Danske virksomheder har rigtig mange af de løsninger, der efterspørges globalt, og det er vigtigt, at vi understøtter eksporten af fremtidens løsninger inden for en bæredygtig energiproduktion. Derfor er vi glade for det udvidede samarbejde, som skal sikre, at vi kan støtte endnu stærkere op om de danske leverandører,” siger Anette Galskjøt, CEO i Danish Export Association.

Danish Energy Eksport kommer især til at arrangere eksportfremstød i form af messer og markedsbesøg, og vil samtidig drive en række netværk med fokus på energi og forretningsudvikling på eksportmarkederne.

”Med etableringen af Danish Energy Export får de danske virksomheder på energiområdet én samlet indgang, hvorigennem de kan komme ud på de globale eksportmarkeder. Vi ved af erfaring, at den samlede eksportindsats udmønter sig i flere eksportkroner til virksomhederne, og uanset om man står i Korea og sælger vindmøller eller i USA og sælger Power-to-X-teknologi, så står man stærkere, når man står sammen med andre danske virksomheder. Jeg har meget store forventninger til det udvidede samarbejde,” siger Jan Hylleberg, viceadministrerende direktør i Green Power Denmark. 

”Med vores navneskift tilføjer vi et nyt kapitel til vores succesfulde rejse, hvor vi tager danske virksomheder med ud på eksportmarkederne. Jeg har store forventninger til vores nye og bredere fokus, og opblomstringen af Power-to-X-industrien i Danmark betyder, at vi allerede nu har planlagt en række nye eksportfremstød, hvor vores fokus udbredes til at være meget bredere end kun vind, som vi har fokuseret på de seneste 10 år,” siger Søren Rasmussen, Direktør i Danish Energy Export.

Danish Energy Export ventes årligt at arrangere dansk tilstedeværelse ved 30 eksportfremstød til 15 markeder. Indgangen til Danish Energy Export går gennem et medlemskab af Green Power Denmark. Eksporterende virksomheder, der er medlem af Green Power Denmark vil automatisk være medlem af Danish Export Association. Danish Energy Export har kontor i Eksportens Hus i Silkeborg og har 8 ansatte.