Nyt år og nye muligheder for dansk eksport

Selv om der stadig hænger økonomisk mørke skyer over verden, bør vi gå ind i 2023 med de optimistiske briller på. Eksport-Danmark er nemlig en robust størrelse, der har gode muligheder for at komme stærkt gennem den krise, der kradser.

Udgivet den 12. januar 2023.

Det sidste kalenderblad i 2022 er vendt, og vi har taget hul på et nyt år. Et år, som kommer til at rumme både udfordringer og muligheder for dansk eksport.

De økonomisk svære tider er stadig over os, over verden og over eksportmarkederne. De nyeste eksporttal fra Danmarks Statistik viser, at eksporten faldt på ny i november efter et år, hvor eksporttallene ellers er steget, primært som følge af prisstigninger.

Vores eget Eksportbarometer landede i december på det laveste niveau nogensinde og forudsagde dermed en svær begyndelse på 2023. Men trods en måling, hvor eksportvirksomhederne klart signalerede pessimisme, ser jeg også muligheder i året der kommer.

Anette Portræt I Miljø 2
Anette Galskjøt, CEO i Danish Export

”Gennem de seneste års kriser, fra corona-pandemien over krigen i Ukraine til energikrise, inflation og geopolitiske udfordringer, har de danske eksportvirksomheder vist sig robuste og lynhurtige i omstillingen, og af den grund er jeg overbevist om, at dansk eksport over en bred kam er godt rustet til at stå igennem endnu et år – måske mere, måske mindre – med økonomisk strenge tider,” siger CEO i Danish Export, Anette Galskjøt.

Regeringsfokus

Vi har fået en ny regering, og selv om eksport ikke er absolut fremtrædende i regeringsgrundlaget, er det til at få øje på, at den nye SVM-regering godt er klar over eksportens enorme betydning for Danmark

 I 2021 udgjorde eksporten af varer og tjenester mere end 50 procent af Danmarks BNP. Vores danske velfærdsmodel er afhængig af at dette fortsætter og at danske virksomheder har de bedste rammevilkår for at eksportere.

Man kan blandt andet læse, at regeringen vil udvikle vækst- og konkurrencevilkårene for erhvervslivet, understøtte og udvikle de danske styrkepositioner samt udarbejde en globaliseringsstrategi for dansk erhvervsliv.

Vores nye regering har også sat sig for at fremme frihandel ved at gøre en indsats for at skabe øget global samhandel, og endelig nævnes også udenrigstjenesten som en central spiller for at positionere Danmark og danske virksomheder endnu stærkere på verdensmarkederne inden for de særlige danske styrkepositioner som grøn teknologi og bæredygtig omstilling.

Det bliver interessant at se, hvordan disse ambitioner udmøntes konkret til fordel for dansk eksport og danske eksportvirksomheder.

"Jeg håber, at regeringen ser kritisk på alle de mange støtteprogrammer og ordninger, som blev gennemført i forbindelse med Eksportpakke 1 & 2. Der er søsat en mængde initiativer og nogle har større effekt end andre. Vi kan se, at det der virkelig batter for jer medlemmer er, når støtten går til jer og faciliterer, at I kan komme ud på eksportmarkederne, på fremstød eller kan finde nye markedsmuligheder med hjælp fra Trade Councils dygtige folk ude på de mange danske repræsentationer,” siger Anette Galskjøt og forsætter:

"Vi i Danish Export kommer ikke alene til at følge den politiske udvikling tæt. Vi vil også gennem vores kontakter og strategiske samarbejder være en del af løsningen på at skabe endnu bedre rammevilkår og betingelser for, at dansk eksport kan fortsætte med at øges til gavn for os alle."

Rigtig godt nytår!