Nye krav til ESG-rapportering smitter af på hele værdikæden

Det globale rapporteringslandskab er i rivende udvikling, og årsagen er dyster. Vi er ikke på rette spor, når det kommer til bæredygtighed, og derfor skal du i højere grad kunne dokumentere din virksomheds indvirkning på blandt andet mennesker og miljø. Det smitter af på hele værdikæden, også underleverandørerne. ”Så vær forberedt” er rådet fra Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact.

Du skal kunne rapportere om dit arbejde med den bæredygtige omstilling. Ikke kun i din egen virksomhed, men også i din værdikæde. Det er en realitet for større virksomheder, som kun selv kan efterleve kravene fra EU, hvis de stiller krav til deres underleverandører.

Reguleringen inden for ESG, som står for Environment, Social and Governance, er blevet øget betragteligt. Og et eksempel på det er det kommende Corporate Sustianability Reporting direktiv (CSRD).

CSRD-direktivet er endnu ikke blevet implementeret i dansk lovgivning, men det er kun et spørgsmål om tid, og lovgivningen gennem EU påvirker allerede danske virksomheder. Store som små.

ESG-rapportering er lige så vigtigt som dit årsregnskab

Det er nemlig sådan, at CSRD-direktivet stiller krav til, at du laver en omfattende og detaljeret rapportering af, hvilke indvirkninger din virksomhed har på miljøet, menneskerettigheder og selskabsledelse. Du skal i bund og grund betragte bæredygtighedsrapporteringen på samme niveau som din finansielle rapportering, fortæller Sara Krüger Falk, Direktør i Global Impact.

”Ligesom du skal udarbejde et årsregnskab og en årsrapport, så skal du i fremtiden også udarbejde en rapport, der giver et billede af din virksomheds bæredygtighedsprofil. Der for eksempel besvarer spørgsmål som: Hvordan tjener I penge, hvordan er jeres arbejdsforhold, kan emballagen genanvendes, udleder I CO2 under transport?”.

”Det er ’the new normal’ og noget, du som virksomhed skal have standardiseret og implementeret,” fortæller Sara Krüger Falk.

En anden stor forandring er, at arbejdet med bæredygtighed bliver meget mere strategisk.

”EU-reguleringen kræver blandt andet, at du som virksomhed skal skitsere, hvordan din forretningsmodel har en negativ indvikling på miljøet, og hvordan du vil afbøde det. Med andre ord, hvordan vil du styre virksomheden i en mere bæredygtig retning,” forklarer Sara Krüger Falk.

[Brug Ikke] Sara Krüger Falk 1 Høj Opløsning
Sara Krüger Falk, direktør i Global Compact

Du skal ikke være ekspert, men starte et sted

Hvordan du så helt konkret skal håndtere dit rapporteringsarbejde, er et spørgsmål, der skaber stor usikkerhed ude i virksomhederne.

Sara Krüger Falk fortæller, hvordan en af bekymringerne hos de større virksomheder er, hvad du skal gøre, hvis leverandørerne ikke kan levere den ønskede data. For hvis du er afhængig af leverandører fra hele verden, der lige pludselig ikke kan levere, hvad gør du så?

Og hvis du ikke lever op til kravene som mindre virksomhed, risikerer du at blive ekskluderet fra udbud, og på den måde kan der gå vigtige ordrer tabt.

Så der er mange dilemmaer forbundet med de nye krav i CSRD-direktivet, og der mangler stadigvæk best practices på området. Du kan dog gøre flere konkrete ting for at forberede dig, og Sara Krüger Falk deler ud af sine gode råd.

”Alle er i samme båd. Du skal ikke føle, du skal være ekspert, men starte et sted,” pointerer hun.

Lav en selvevaluering med Global Compacts spørgeramme

Start med at lave en selvevaluering. Til det formål har Global Compact lavet en spørgeramme til store og små virksomheder, der kommer rundt om de overordnede spørgsmål, EU også stiller.

Brug den til at få et vigtigt indblik i, om der er emner, I ikke ved så meget om i jeres virksomhed, og som I skal undersøge nærmere. ”Kast dig ikke ud i at besvare alt, men lav en vurdering af, hvad der er vigtigt for jeres virksomhed i fremtiden og begynd at få kortlagt de risici, der kan være,” forklarer Sara Krüger Falk og forsætter: 

”Det en kæmpe udfordring det her med, om vi stiller de samme spørgsmål. Og derfor har vi hos Global Compact lavet en spørgeramme, der kan være med til at sikre, at vi strømliner data på tværs af virksomheder.”

Find spørgerammen “Communication on Progress questionnaire” her

Og kig eventuelt også på Clobal Compacts guide til at lave klimaregnskab

Løft røret og gå i dialog med din kunde

Hvis du er leverandør til en større virksomhed, kommer du desuden langt ved at sætte dig ind i, hvilke krav dine kunder kommer med. Gå i dialog med din kunde, er Sara Krüger Falks opfordring.

”Som mindre virksomhed vil jeg finde ud af: Hvem er mine vigtigste kunder, og hvilke krav kommer de med? For hvis dine kunder er større virksomheder, vil de med sikkerhed blive mødt af krav, og de vil komme til at påvirke dig. Så løft røret og spørg ind til, hvad I kan forvente jer.”

”Og overvej også, om du skal sætte dig ind i krav fra offentlige udbud, hvis det er vigtigt for din virksomhed,” afslutter Sara Krüger Falk.

Om Global Compact

FN’s Global Compact er verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder og sætter en fælles ramme for kommunikationen om din virksomheds fremskridt og engagement inden for ansvarlig virksomhedsledelse.

Global Compact Network Denmark (GCDK) er det lokale netværk for danske virksomheder og organisationer, der har tilsluttet sig FN’s Global Compact. Netværket har 500 medlemmer.

Med afsæt i Global Compacts Ti Principper og de 17 verdensmål arbejder Global Compact for at inspirere og facilitere danske virksomheders arbejde med samfundsansvar, som værdiskabende for både forretningen og samfundet.