Massiv investering i grøn omstilling på vej i Tyskland

SPD, FDP og De Grønne arbejder i øjeblikket på højtryk for at danne regering. I forståelsespapiret er den grønne omstilling det største tema, og det giver kæmpe muligheder for danske virksomheder inden for energisektoren.

Af Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, d. 12/11-2021

Vi kender ikke de detaljerede planer, som den kommende trafiklys-regering i Tyskland er ved at strikke sammen. Men helt sikkert er det, at regeringen med SPD i spidsen vil investere massivt i den grønne omstilling og i digitalisering af det offentlige.

Helt sikkert er det også, at Tyskland er open for business og for danske løsninger. Der er derfor et stort vindue lige nu for eksportvirksomheder, der kan hjælpe tyskerne med den grønne omstilling.

Grøn Energi
Grøn omstilling på dagsordenen i Tyskland businessphotoberlin.de/Danish State Visit 2021
Et stort industrielt moderniseringsprojekt

I forståelsespapiret mellem de tre partier – SPD, FDP og De Grønne er den grønne omstilling det største tema. En meget stor del af den tyske befolkning støtter også planerne om at speede processen væsentligt op. Den formentlig kommende kansler Olaf Scholz (SPD) udtaler i den forbindelse, at ”det nok bliver det største industrielle moderniseringsprojekt i de seneste 100 år”.

Forståelsespapiret danner grundlag for de egentlige regeringsforhandlinger og fylder 12 sider. Derfor er der naturligvis meget, vi ikke ved. Sikkert er det dog, at den kommende regering vil reservere 2 procent af det tyske landareal til vindmøller, og at offshore-vind skal udbygges. Derudover vil politikerne investere i solenergi, bygningsrenovering og klimatilpasning.

"Kill complexity"

Den nye regering lover også at kigge på at forenkle regler og lovgivning omkring grøn energi.

”Kill complexity”. Sådan har Danfoss’ topchef Lars Tveen netop sagt under sin tale i forbindelse med statsbesøget i Tyskland, som netop er afviklet.

Jeg er enig i, at det er tiltrængt, da der i dag er lovgivning, som spænder ben for implementeringen. Derudover er opbakning fra befolkningen et vigtigt aspekt. Tyskerne har stor interesse i den grønne omstilling, men stiger priserne på grøn energi, risikerer regeringen at miste opbakning.

En invitation til danske virksomheder 
Et andet stort tema i den foreløbige aftale er digitalisering af det offentlige. Jeg læser det sådan, at den kommende regering vil lægge planer for at bringe Tyskland derhen, hvor Danmark allerede er - digitaliserede services fra kommuner og statslige institutioner, hurtigere svartider og enklere processer.

Det er en klar invitation til danske virksomheder, som leverer digitale løsninger til offentlige services, sundhedssektoren og undervisning. Her er det vigtigt at overveje, at den tyske befolkning ikke har tillid til systemerne og den offentlige forvaltning, som vi har i Danmark. Det er derfor en forudsætning, at befolkningen opnår tillid til, at deres data bliver behandlet på en ordentlig måde.

Stærk samarbejdsrelation
Når H.M. Dronningen, H.K.H. Kronprinsen, udenrigsministeren m.fl. netop har været på statsbesøg til Berlin sammen med 52 virksomheder, er det for at understrege den gode relation, der er imellem vores to lande. En relation, der blandt andet udmønter sig i stor og vigtig samhandel.

Den relation skal vi holde fast i, og vi skal udbygge vores samhandel. Potentialet er stort, idet danske virksomheder har de løsninger som tyskerne efterspørger. Det gælder både, når vi taler digitalisering, og når vi taler vind, energioptimering af vandsektoren, energisparende processer i industrien, de kommende bio-fuels og biogas, og jeg kunne blive ved.

 

Samarbejde og sektorkobling
Et andet vigtigt skridt i at optimere energieffektivitet og skære ned på udledningen er, at det private og offentlige skal arbejde tættere sammen. Det gælder også samarbejde mellem private aktører og sektorkoblinger, hvor der er et stort potentiale.

PtX er et godt eksempel på, at det er muligt at omdanne strøm fra vindenergi til brint, som så kan bruges i lastbiler, flyvemaskiner mv. Det samme gælder muligheden for at bruge overskudsvarme fra en industri til at opvarme private huse. Her er det muligt at gøre meget mere og udnytte potentialet yderligere.