Husk eksporten, når I langer valgløfter over disken

I valgkampens hede må folketingskandidaterne ikke glemme, at eksporten er en afgørende del af finansieringen af vores velfærdssamfund. Derfor skal den kommende regering sætte fokus på endnu bedre betingelser for danske eksportvirksomheder.

Af Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, d. 13/10-2022

Halldor, Edit

Valgkampen er i gang og frem mod 1. november kommer kandidaterne til at krydse klinger og afgive valgløfter i massevis. Debatterne kommer til at handle om, hvordan vi får bedre sundhed, bedre skoler, bedre ældrepleje.

Men vi må ikke glemme, hvordan der bliver råd til velfærden. Dansk eksport står for mere end halvdelen af Danmarks BNP. Og jo mere eksport, vi kan skabe, jo større bliver det danske husholdningsbudget alt andet lige, og jo bedre velfærd kan vi få.

Så i stedet for at diskutere, hvordan pengene skal fordeles, om hvor der skal spares for at få råd til andet, kunne man med fordel bruge tid på at finde løsninger til at understøtte dansk eksport endnu bedre til gavn for hele samfundet.

En ny meningsmåling har udpeget sundhed, økonomi og klima som de vigtigste emner for danskerne i valgkampen. Eksporten kommer nok ikke til at skubbe de temaer af tronen i valgkampen, men for os i Danish Export og for Eksportdanmark som helhed, er det vigtigt at de 179 ny- og genvalgte Folketingsmedlemmer, og i særdeleshed den kommende regering, har eksport højt på radaren, når de trækker i arbejdstøjet efter valget.

Tre fokuspunkter

Der er særligt tre fokuspunkter, som beslutningstagerne i vores optik bør holde sig for øje.

1. Vi skal finde ud af, hvad der virker og gøre mere af det samme

Ligesom virksomhederne måler på de tiltag, der sættes i gang, og vil se positive resultater, skal staten bliver bedre til at gøre det samme. I 2020 og 2021 er der søsat mange initiativer og startet mange tilskudsordninger for at understøtte eksporten. Ordningerne udløber i 2022 og 2023, men eksporten har også i det næste år eller to brug for ekstra opmærksomhed. Men lad os gøre det smart. Der skal måles og evalueres på indsatserne – de ordninger der giver øget eksport skal køre videre, og resten skal stoppe.

2. Vi skal have det lange lys på

Eksporten er hovedbidragsyder til Danmarks BNP, så jo mere danske virksomheder eksporterer, jo rigere bliver vi alle, og jo mere velfærd har vi råd til. Det burde da være til at forstå inde på ”Borgen”.

Eksporten vinder ikke på, at politikerne vil vise handlekraft og søsætter tiltag efter tiltag. Eksporten vinder ved at der findes stabile og langsigtede eksportfremmende ordninger, så virksomhederne kender deres muligheder for støtte i det lange perspektiv. Derfor er det vigtigt at man ikke kun tænker en eller højest to finanslove frem, men gennem brede politiske aftaler sikrer, at planerne for at understøtte dansk eksport rækker meget længer ud i fremtiden.

3. Vi skal have ryddet op i erhvervsfremmesystemet 

Der er alt for mange ordninger og programmer, man som virksomhed skal forholde sig til. Lad os forenkle systemet, så det bliver mere overskueligt, det der virker, skal selvfølgelig køre videre. Men lav et system, hvor støtten følger virksomheden og tager udgangspunkt i dens behov.

Vi kommer til at forfølge disse fokuspunkter – ikke bare i valgkampen men i den grad også efter 1. november. For med et sundhedsvæsen under pres, klimaudfordringer der skal løses og krig og kriser i verden, kan vores folkevalgte måske nok komme til at glemme at tage hånd om eksporten. Men hvis vi vil have mere eksport, skal vi hele tiden stræbe efter at skabe bedre vilkår for vores dygtige eksportører, så de kan give endnu mere igen til samfundet.