Grønne dansk-tyske partnerskaber på programmet i Berlin

På den tyske erhvervsorganisation BVMWs årskonference i Berlin bidrog Danish Export til flere møder med fokus på at styrke det dansk-tyske samarbejde inden for den grønne omstilling.

Udgivet den 13. marts 2023.

Tysk erhvervsliv var samlet i stor stil, da vores tyske samarbejdspartner, erhvervsorganisationen BVMW, 1. marts afholdt sin årskonference ”Zukunftstag Mittelstand” i Berlin. Til den første udgave af konferencen siden corona var der 6000 tilmeldte deltagere og dermed fulde huse i konferencesalene.

Danish Export var medarrangør af en paneldebat modereret af CEO Anette Galskjøt og med deltagelse af Claus Ruhe Madsen, Erhvervsminister i Slesvig-Holsten, Stefan Seidler, dansk-tysk politiker og medlem af forbundsdagen, Ulrik Stridbæk, Vice President, Ørsted og Dr. Mischa Paterna, Managing director, Hydrogen Energy Cluster.

Læs om vores samarbejde med BVMW

Grønne muligheder

Ligeledes var vi medarrangør af et rundbordsmøde med deltagelse af en række virksomheder og politikere, og her var der, ligesom i paneldebatten, fokus på hvordan man bedst muligt styrker det dansk-tyske samarbejde inden for den grønne omstilling, særligt hvad angår vindenergi og brint.

Der blev blandt diskuteret, hvordan det politiske system kan blive mere agilt, da det er nødvendigt at sætte tempoet op, hvis vi skal nå vores mål. For intentionerne om at geare op for den grønne omstilling er mange og gode. Med blandt andet Esbjerg-erklæringen og ”Joined Action Plan for Future German-Danish Cooperation”, som blandt andet handler om samarbejder inden for brint og lagring af CO2 samt mere offshore vind i Nordsøen og Østersøen, er der masser at arbejde hen imod.

Og på rundbordmødet og i paneldebatten stod det klart, at virksomhederne er mere end klar til at forfølge de grønne muligheder, hvis bare politikere og myndigheder sætter de optimale rammer op for det. Som en deltager sagde.

”Vi har ikke brug for flere erklæringer. Nu vil vi gerne have handling.”

BVMW
Paneldebat modereret af CEO i Danish Export Anette Galskjøt