Gentænk kunde-leverandørforholdet og samarbejd om bæredygtige løsninger

Det traditionelle kunde-leverandørforhold bør tages op til genovervejelse. I hvert fald, når det handler om den bæredygtige dagsorden. For det er ikke kun op til de store virksomheder at gennemføre en grøn omstilling og stille krav ned gennem leverandørkæden. Den omstilling skal i lige så høj grad komme nedefra og vigtigst af alt gennem samarbejde.

Af Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, d. 24/05-2022

Sådan lyder budskabet fra nogle af de store spillere på det bæredygtige område, og der er god grund til at lytte efter.

Den 5. maj holdt Danish Export én af sine to årlige eksportkonferencer. Temaet for konferencen var bæredygtighed, og der var indlæg fra Ørsted, som også var vært, Chr. Hansen og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Halldor, Edit
Krav afløses af samarbejde

Gennemgående for alle dagens indlæg var, at målene om CO2-reduktioner, og i sidste ende nuludledning, kun kan opnås ved samarbejde gennem hele værdikæden, hvor alle skal levere.

Løsningen er nemlig ikke at OEM’eren presser krav videre til leverandørerne, men at man sammen finder løsninger. Tiderne er til, at man afviger fra traditionelt kunde-leverandør forhold og lægger den konservative indkøbsmodel på hylden. Hos mange leverandører, også blandt de mindre virksomheder, florerer der mange gode idéer og innovative løsninger, som kan reducere klimaftrykket. Derfor er dialogen altafgørende for at gøre store som små virksomheder, og dermed hele værdikæden, mere bæredygtig.

Dog vil det også i fremtiden være sådan, at en stor virksomhed vælger sine leverandører med strategisk omhu. Det vil sige, at dem der har bæredygtighed som en integreret del af virksomhedens strategi, og som arbejder hen imod nuludledning, kommer foran i køen. Vi ser allerede nu i nogle brancher, at leverandører, der aktivt arbejder med FN’s 17 verdensmål, opnår fordele når tilbud på store udbud skal vurderes. Samtidig må man forvente, at leverandører, der omvendt ikke lever op til en række bæredygtighedskrav, i stigende grad bliver valgt fra.

Stålets grønne forvandling

Et godt eksempel på, hvordan en hel værdikædes samarbejde gør en afgørende forskel for klimaet, er stålproduktion, som traditionelt er den helt store klimasynder i mange brancher. Løsningen her er enten at bruge alternative materialer, som er CO2-neutrale at producere eller simpelthen at producere grønt stål. Det vil sige stål, der er produceret med nye metoder, hvor udledningen reduceres betragteligt, op mod 90 procent. Når stålproducenterne lykkes med et grønt produkt, forplanter det sig opad i værdikæden, og sammen rykker vi tættere på målet om en klimaneutral verden.

Det gælder om at komme i gang, fra mindste leverandør til største topvirksomhed. Der skal træffes datadrevne og ”science based” beslutninger, så virksomheden kan sætte ind, hvor det batter mest.

Hvis ikke vi holder den globale temperaturstigning under 1,5 grader, er udsigterne dystre. Udfordringen er så stor, at ingen virksomhed kan løse den selv.

Den danske model er samarbejde. Lad os videreudvikle den, ellers når vi ikke målene, og det skal vi. Der er ikke noget alternativ.