Få styr på frihandelsaftalerne – det sikrer dig ordrer og sparer dig penge

EU har frihandelsaftaler med mange lande, faktisk med 78 lande. Men mange danske virksomheder mangler enten kendskab til mulighederne for toldfrihed eller synes, at det er for bøvlet at udnytte mulighederne. Det betyder, at danske virksomheder går glip af 400 millioner kroner hvert år.

Af Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, d. 26/04-2022

En anden og måske større omkostning er den ordre, virksomheden aldrig får, fordi tilbuddet ikke er konkurrencedygtigt, da prisen indeholder told som faktisk kan undgås. Det er skidt både for virksomheden og for dansk eksport.

Samtidig ligger der en potentiel besparelse på indkøbsdelen. Her kan frihandelsaftalerne nemlig udnyttes på samme vis som ved salg og dermed kan virksomheden nedbringe omkostningerne. Et andet scenarie, som er lidt mere kompliceret, men ikke ukendt for mange eksportører, er at source i ét land, og sende direkte videre til et tredje land. Her skal man være opmærksom på, om der ligger en aftale mellem de to lande.

Halldor, Edit
Optimer din konkurrenceevne med en toldanalyse

Der er potentielt store omkostninger at spare ved at foretage en toldanalyse, der viser, om man som eksportør udnytter alle de muligheder, der ligger i de frihandelsaftaler, som EU har med lande udenfor EU. Der er her en potentiel mulighed for at forbedre ens konkurrenceevne.

Derfor er det vigtigt, at virksomhederne kender til mulighederne, og at der er et system som understøtter virksomhederne i at benytte sig af de muligheder, der ligger i de handelsaftaler vi har med mange af vores vigtigste eksportmarkeder.

Medlemmer i Danish Export har mulighed for at få tre timers gratis rådgivning hos Trade Council, under Udenrigsministeriet, omkring told på køb og salg af varer udenfor EU.

Du kan selv skabe dig et indledende overblik ved at gå ind på hjemmesiden ”Access2Markets”, som er EU kommissionens værktøj til virksomheder, der har brug for at vide mere om toldsatser, oprindelsesregler og meget mere.

Lær mere om frihandelsaftaler

Den 12. maj afholder Danish Export i samarbejde med den europæiske organisation ”European Entrepreneurs” et webinar om udnyttelse af frihandelsaftaler. Der vil være indlæg fra Trade Council i København, samt fra EU Kommissionen i Bruxelles. Send mig en mail, hvis du er interesseret i webinaret, så videreformidler jeg oplysninger til dig. 

Lad os i Danmark blive europamestre i at bruge mulighederne i de mange frihandelsaftaler og opnå omkostningsreduktioner og bedre konkurrenceevne. Hvis du støder på udfordringer, hører vi det gerne, og bringer det videre til rette myndighed. Frihandelsaftalerne er til for virksomhederne, og det skal være håndterbart, også for SMV’er.

Hvis du mener, at du måske betaler for meget i told, så kontakt mig eller skriv direkte til eksportteknik@um.dk.