Er du stadig mærket af Brexit? Så er der økonomisk hjælp at hente

Blev din eksport ramt af Brexit? Så er der måske hjælp at hente. Erhvervsstyrelsen åbner nu en ny pulje, der skal kompensere virksomheder, der har haft meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit.

31. januar 2020 slog klokken Brexit over EU, da Storbritannien forlod unionen. På trods af, at der – efter lange og svære forhandlinger – faldt en samhandelsaftale på plads, der tilstræbte at sikre så smidige vilkår som muligt, er der fulgt betydelige udfordringer og omkostninger med for de EU-virksomheder, der har samhandel med briterne.

De danske eksportvirksomheder kan være ramt på en række parametre, herunder et direkte fald i eksporten til Storbritannien, forringede kommercielle muligheder, nye handelsbarrierer eller generelt stigende omkostninger som følge af Brexit.

For at afbøde konsekvenserne har Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union vedtaget en forordning om en samlet Brexittilpasningsreserve. Herunder hører Generel kompensationspulje til virksomheder, der kan dokumentere meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit, som varetages af Erhvervsstyrelsen.

Oprethold din position eller søg mod nye markeder

Puljen, der er på 172,9 millioner kroner, har til formål at understøtte virksomhederne i at opretholde deres markedsposition eller alternativt omstille sig til nye markeder.
Virksomheder kan gennem denne pulje ansøge om kompensation for op til 50 procent af deres dokumenterede meromkostninger, der er afholdt som en direkte konsekvens af Brexit, i perioden fra den 1. januar 2020 frem til og med ansøgningstidspunktet. Virksomhederne skal leve op til en række betingelser for at være berettiget til kompensation. Kravene fremgår af ansøgningsmaterialet. Der kan søges kompensation fra 20.000 til 250.000 kroner.

Du kan finde ansøgningsvejledning og søge om kompensation her.

Generel kompensationspulje til virksomheder, der kan dokumentere meromkostninger som en direkte konsekvens af Brexit har to ansøgningsrunder, hvoraf den første netop er åbnet her i slutningen af september og har ansøgningsfrist 15. november.

Vi sætter fokus på UK

Og der er flere muligheder for at få Brexit-hjælp
Hos Trade Council kan SMV’ere, der har oplevet stigende omkostninger, mødt handelsbarrierer, mistet eksport eller muligheder for eksport, få tilskud til at finde nye markedsmuligheder.

Læs mere om støttemulighederne hos Trade Council her.

Danish Export Association og Danish Wind Export vil i 2023 arrangere flere markedsbesøg og messer til UK og andre europæiske markeder, for at understøtte danske virksomheder, der er negativt påvirket af Brexit, vil styrke deres position i UK, eller har behov for at finde alternative markedsmuligheder.

ET Brexit

Export Talk om Brexit

Vi havde Brexit på dagsordenen i vores Export Talk, som blev afholdt 17. november 2020.

Her havde Halldor Halldorsson besøg af Christina Schiøtt Liaos, Regional Director Europe North & Investment lead DIT Europe, Department for International Trade, British Embassy.