Eksportbarometer: Trods usikkerhed på valutamarkederne, bevarer danske eksportvirksomheder optimismen

Danske eksportvirksomheder bevarer en forsigtig optimisme. Det sker på trods af en svækket svensk og norsk krone, og at de højere renter så småt begynder at ramme forbrugerefterspørgslen.

Danske eksportvirksomheder bevarer forsigtigt optimismen. Det viser Eksportbarometer for tredje kvartal, hvor et panel på 400 virksomhedsledere fra danske eksportvirksomheder har vurderet deres eksportmuligheder og -udfordringer lige nu og det kommende kvartal.

Barometerindekset lander på 52, hvilket indikerer forsigtig optimisme og er et udtryk for, at virksomhederne over en bred kam ser fremgang i deres eksportordreindgang og eksportens andel af den samlede omsætning. Dermed ser det altså fortsat relativt lyst ud, når man ser på mulighederne for dansk eksport for det kommende kvartal, om end der stadig er økonomiske udfordringer i verden.

Fremgang i eksporten i juli
Eksportbarometer lander på gaden samtidig med den nyeste eksportstatistik fra Danmarks Statistik, der viser, at eksporten er gået frem. I juli steg den samlede eksport af varer og tjenester med 0,3 procent, og ser man tilbage over en tremånedersperiode er eksporten steget med 1,5 procent. Ifølge de danske eksportvirksomheders meldinger i tredje kvartals Eksportbarometer ser den tendens altså ud til at fortsætte.

”De højere renter har ikke for alvor slået løs på økonomien endnu, så den er vendt rundt. Det er det, vi ser generelt, og det er også det, der kommer til udtryk her. Men jeg vil mene, at når vi kommer længere frem, bør vi få en tydeligere afbøjning, og jeg tror også, at indekset kommer til at falde mere. Jeg synes, det er positivt, at det ikke er faldet mere endnu, men omvendt må vi også bare konstatere, at det ikke er stigende, og det er stadig på et lavere niveau end hvis vi går et år eller mere tilbage,” siger cheføkonom i Jyske Bank, Niels Rønholt.

Svag norsk og svensk valuta udfordrer virksomhederne
Mens udfordringer som råvaremangel og -priser bliver en stadigt mindre faktor for virksomhederne, er det lige nu valutakursudvikling, der gør det svært for de danske eksportører. Således svarer 36 procent af de adspurgte virksomheder, at valutakursudvikling er en udfordring lige nu.

”Vi skal kigge til Norge og Sverige, hvor valutaerne er meget svækkede, faktisk historisk svage, også over for kronen. Det betyder, at danske varer i Norge og Sverige bliver ekstremt dyre, og det er det, mange virksomheder mærker. Vi kan også se på meldingerne, hvis man opdeler geografisk, at der hvor optimismen er lavest, er i Europa og især i Skandinavien,” siger Niels Rønholt.

Andelen af virksomheden, der angiver valutaudvikling som en udfordring for eksporten har ligget stabilt på mellem 20 og 22 procent gennem de foregående tre kvartaler. I forhold til det skandinaviske marked er der stadig en meget let optimisme, der ligger på indeks 51, altså lige over akkurat over middel. Optimismen er størst i Sydamerika og Asien, hvor den begge steder rammer indeks 56.

Korankrisen sætter kun små spor
I undersøgelsen for tredje kvartal har virksomhederne svaret på, hvorvidt deres eksport til OIC-landene (sammenslutningen af 57 muslimske stater), er påvirket på grund af den diplomatiske krise efter koranafbrændingerne i Danmark.
Godt en tredjedel af virksomhederne i undersøgelsen har eksport til et eller flere af de pågældende lande, og heraf svarer kun 7 procent, at deres eksport af påvirket.

”Det er positivt at se, at de danske eksportvirksomheder ikke i større grad er ramt af den diplomatiske krise. Det er dels et tegn på, at en meget stor del af dansk eksport går til andre markeder, og dels har det altså tilsyneladende endnu ikke ført til sanktioner over for danske varer i særligt høj grad,” siger Anette Galskjøt, CEO i Danish Export Association.

Cheføkonom i Jyske Bank, Niels Rønholt, fortæller om resultaterne af Eksportbarometer for tredje kvartal.