Eksportbarometer tager et markant hop: Et meget spændende rebound

Pessimismen er vendt blandt de danske eksportvirksomheder, som efter et udfordrende 2022 nu igen får fyldt op i ordrebøgerne og ser langt lysere på 2023.

Spørger man de danske eksportvirksomheder, bliver 2023 et år, hvor udfordringer bliver erstattet af muligheder. Det viser det nye Eksportbarometer for første kvartal 2023, hvor barometerindexet tager en markant ryk i positiv retning. Faktisk det største hop, der er set i de hidtidige ti Eksportbarometerundersøgelser.

Hvor resultatet i fjerde kvartal af 2022 landede på 49, som var det hidtil laveste niveau og samtidig indikerede reel pessimisme, er Eksportbarometer nu oppe på 54, hvilket viser en tydelig optimisme blandt virksomhederne.

”Det er et meget spændende rebound. Det er indexets største hop opad nogensinde, og der er virkelig kommet et humørskift fra sidste måling til denne gang. Det havde været min forventning, at det ville gå ned. Men det er en reel oplevelse af de største virksomheder i Danmark, som kan se i deres ordrebøger, at tendensen er positiv,” siger professor i økonomi ved Aarhus Universitet, Philipp Schröder.

Vundet projekter i 2023

Det er særligt spørgsmålene om den nuværende eksportordrebeholdning samt eksportordreindgangen for de kommende tre måneder, der trækker opad. Samtidig er Kina genåbnet og priser på energi, råvarer og fragt er faldet. Alt sammen noget, der er med til at give fornyede eksportmuligheder.

Det oplever de blandt andet hos virksomheden Hexa-Cover, som producerer flydelag til overdækning af vand og andre væsker.

”I de første to måneder har vi vundet markante projekter. Der er sket et meget markant skifte fra 2022 til 2023. I 2022 var vi hårdt plaget af råvarepriser, energipriser og fragt i hele værdikæden. Der fik vi kindheste på alle tre parametre. Vi så et marked, der i sagens natur var afventende, fordi vores kunder var mødt af generel usikkerhed og afventen. Men allerede i de første måneder af 2023 er der sket en markant forbedring, og vi sporer ubetinget lysere takter,” siger CEO i Hexa-Cover, Søren Madsen.

Corona er ude, men lønstigninger truer

Virksomhederne har øgede forventninger til samtlige markeder, og det er især de største virksomheder, der opjusterer forventningerne, viser målingen. Samtidig er corona stort set elimineret som et benspænd for eksporten, ligesom råvaremangel og mangel på arbejdskraft er faldende.

Til gengæld er tiltagende lønstigninger et faktum for 82 procent af virksomhederne, og 54 procent svarer, at lønstigninger udfordrer konkurrenceevnen.

”Kerneinflationen i Europa er steget lidt, og vi ser en vækst i antallet af virksomheder, der oplever lønstigninger. Men vi mangler ikke ressourcer, og vi mangler ikke arbejdskraft, og derfor er det en interessant konflikt, at vi oplever lønstigninger. Det er et tegn på, at inflationen ikke forsvinder, men fortsætter igennem hele 2023,” siger Philipp Schröder.

Venter vækst i 2023

Hos Hexa-Cover har det været nogle turbulente år. Under corona klarede virksomheden sig godt, men 2022 blev altså et år med tilbageslag. Men virksomheden, som både med sine produkter og i sin cirkularitet i produktionen taler ind i den bæredygtige dagsorden, er nu optimistiske i forhold til det kommende år.

”I 2023 venter vi vækst og fremgang. Jeg har en forventning om mere aktivitet, større omsætning, og en forventning om igen at kunne komme mere ud i verden. Den ulykkelige situation i Ukraine er på en måde blevet det nye normal, forstået på den måde, at man kan se, at gas- og råvarepriser falder til ro. Fragtpriserne retter sig også – jeg vil ikke decideret sige, at det er til vores fordel, men toppen er i hvert fald taget af. Det betyder, at der er projekter, der kan gå igennem og som ikke dør på en samlet omkostning, der er for høj,” siger CEO Søren Madsen.

Eksportvækst kan give BNP-vækst

Som man kan aflæse i de friske Eksportbarometer-tal, er det altså ikke kun Hexa-Cover, der ser lyst på fremtiden. Og med virksomhedernes udmeldinger i de seneste målinger, må man have en forventning om, at eksporten rent faktisk kommer til at stige.

” Det vil være min klare forventning, at eksporten kommer til at trække vores BNP opad. I første halvdel af 2023 kommer eksportvækst til at bidrage positivt til vores BNP-vækst. Efter mere end to års målinger, hvor vi kan se, at de faktiske eksporttal afspejler målingerne i Eksportbarometer, kan vi begynde at stole på, at værktøjet virker. Så disse konklusioner vil formodentlig også være det, vi kommer til at se i de reelle eksporttal, når de udkommer fra Danmarks Statistik,” siger Philipp Schröder.

De positive takter kan måske blive forstyrret på den lange bane, når de store renteforhøjelser, vi har set, formentlig kommer til at ramme ordrebøgerne. Men for nu er eksportoptimismen intakt hos de danske virksomheder.

Hent den nyeste rapport og læs alle tidligere rapporten på eksportbarometer.dk.