Den amerikanske vandsektor er klar til grønne danske løsninger

Det amerikanske marked er i stigende grad modent til bæredygtige, danske løsninger inden for vand og spildevand. Danske virksomheder rammer lige ned i de nicher, der efterspørges, og nu gælder det om, at vi taler os selv op, så flere danske virksomheder kan få fodfæste i USA.

Af Jesper Kjelds, Head of Water Tech, udgivet den 15/11-2022

Grønne danske løsninger vinder frem verden over og inden for en lang række brancher. Set fra min stol, er vandsektoren et af de områder, hvor vand og spildevandsforsyninger såvel som industrien i stigende grad efterspørger bæredygtige og kosteffektive løsninger, og for de danske virksomheder gælder det om at udnytte de muligheder, der åbner sig i disse år. 

Jesper Kjelds
Jesper Kjelds, Head of Water Tech i Danish Export

Vender vi blikket mod det amerikanske marked, er der lige nu gyldne muligheder for danske virksomheder. For trods det faktum, at mange forsyninger i USA ikke er i den bedste økonomiske situation lige nu, oplever jeg en modenhed og åbenhed over for innovative og grønne danske løsninger, der kan bidrage til den grønne omstilling og dermed til den klima- og energineutrale forsyning. 

Med nye tiltag, finansiering fra Biden-administrationen og et generationsskifte i forsyningerne er der sket et ”change of mindset” med et større fokus på de bæredygtige løsninger og en voksende bevidsthed om, at innovation og ny teknologi kan gavne forretningen set i et bredere samfundsmæssigt perspektiv og ikke bare på en økonomisk bundlinje. 

Forsyningerne og virksomheder efterspørger teknologier og løsninger, der kan højne energieffektiviteten, reducere spild og bidrage til den grønne omstilling og når disse løsninger samtidig er en god forretning, styrker det alt andet lige argumenterne for at implementere. Danske vandteknologi-virksomheder er virkelig skarpe på den niche, og dertil kommer, at vi kan føre os frem på kvalitet, driftssikkerhed og en lav ”Total Cost of Ownership” på løsninger. Vi er langt fremme i Danmark, men vi kan blive meget bedre til at tale det op gennem gode cases, som vi faktisk har rigtigt mange af.  

USA-eventyret kræver benhårdt arbejde 

Vil man som dansk virksomhed ind på det amerikanske marked, skal man være klar over, at det ikke sker af sig selv og over natten. Det kræver tid, tålmodighed og dedikation at etablere sig ”over there”. For ikke at tale om at finde de rette kontakter og indgå i partnerskaber med både etablerede danske virksomheder og lokale aktører og derigennem at vinde tillid og etablere et fodfæste. 

De typiske kunder for de danske virksomheder er “water utilities” men også i stigende grad privat industri med stort vandforbrug og/eller specifikke krav til vandkvalitet. For begge kundesegmenter gælder en ambition om at øge produktiviteten og spare på omkostningerne. Som i stort set resten af verden stiger energipriserne i USA og presset på vandressourcen ligeså. Det betyder, at der er stor efterspørgsel på ressource- og energieffektive løsninger og produkter. Interessen for produktion af energi på spildevandsanlæg er voksende og selv for mindre anlæg er produktion af biogas og el stigende, idet mange ønsker at blive i stand til at dække deres eget behov for strøm og varme. 

Det reducerer forsyningernes omkostninger betragteligt samtidig med at det styrker deres grønne profil. USA er blevet mere klar til den slags løsninger, og de kan se, at det også er en rigtig god business case for dem. I USA er det også ”money talks”, så de gør det ikke bare for deres grønne images skyld alene. 

Lad os sammen tage førerskab 

Vi har i Danmark mange stærke teknologier til vandsektoren og bestemt også til mange andre sektorer, og det er bredt funderet i store samt små og mellemstore virksomheder. Der findes også et voksende startup-miljø hvor nye teknologier og løsninger ser dagens lys.  

Igennem de seneste år har vi i den danske vandsektor også arbejdet fokuseret på at samle den meget fragmenterede sektor. Vi er kommet langt, men der er stadig et godt stykke vej og arbejde. Vi har alle muligheder for at rykke endnu tættere sammen og accelerere udviklingen, kommercialiseringen og eksporten af danske løsninger. Det stærke samarbejde mellem myndigheder, vandforsyninger, industri og vidensvirksomheder er meget unikt og en særdeles slagkraftig platform at sætte et globalt fodaftryk - på den gode grønne måde - og tage det førerskab som vi givet aspirerer til.  

weftec 2022 -1
I oktober 2022 rejste danske vandvirksomheder til WEFTEC-messen i New Orleans for at promovere deres grønne løsninger over for de amerikanske kunder.