Deglobalisering af den globale verden

Efter mange års globalisering er tendensen måske ved at vende. Det mener CEO i DESMI A/S, Humphrey Lau, som ser flere tegn på en deglobalisering af verden. Samtidig reagerer de internationale virksomheder med tiltag, der bringer dem tættere på kunderne.

Udgivet den 27. februar 2023.

Siden afslutningen på anden verdenskrig har der hersket en tiltagende globalisering af verden. Gennem multilaterale samarbejder som FN, WHO og WTO er der blevet arbejdet for dialog og samhandel for at forhindre krig og konflikter.

De internationale samarbejdsaftaler har ført til stabilitet og rigdom og en social udvikling med en voksende middelklasse og højere middelklasse, især i Vesten og på visse asiatiske markeder.

”Gennem de seneste årtier synes jeg, man har set en tiltagende polarisering i verden, fordi fremgangen i velstand er sket hurtigt og ujævnt. For mig at se har det ført til en deglobalisering,” siger Humphrey Lau, CEO i DESMI A/S.

[Brug Ikke] Humphrey Lau, Desmi
Humphrey Lau, CEO i DESMI A/S

Som eksempel på deglobaliseringen ser Humphrey Lau en øget protektionisme, blandt andet gennem mere klyngeprægede samarbejder som den nordamerikanske sammenslutning NAFTA eller Kinas ”One Belt One Road”-initiativ, eller for den sags skyld EU's indre marked.

Industrien reagerer

Og ser man på de danske eksportvirksomheder er der også en tendens til, at man tænker globalt på en ny måde. Ikke nødvendigvis på grund af de politiske trends, der hersker, men som en reaktion på flere forskellige markedsmæssige tendenser.

”Jeg oplever, at virksomheder i højere grad overvejer onshoring og reetablering af footprints. Men det, der giver mening for virksomhederne, er ikke nødvendigvis afhængigt af geopolitik. For eksempel trækker man sig ikke ud af Kina på grund af truslen om at USA vil lukke ned for Kina. Vi er så involverede, at vi ikke bare trækker os ud,” siger Humphrey Lau.

Han understreger, at omkostninger heller ikke er den vigtigste driver for, hvordan virksomheder agerer i disse år. Til gengæld overvejer virksomhederne meget nøje, hvordan det giver bedst mening at være til stede på det enkelte marked

Lige nu er der en afventen, der bunder i den geopolitiske situation, men det bliver ikke udelukkende geopolitik, der afgør virksomhedernes næste træk.

”Nærhed til markeder er afgørende. Det handler om at forkorte forsyningskæderne. Efter corona blev der sat ekstra gang i onshoring for at sikre nærhed til kunderne. Nærhed til kunder er ikke kun at tilgodese forsyningssikkerhed. Når man er tæt på kunderne, forstår man også bedre, hvad kundernes behov er. Og man skal kunne omstille sig så hurtigt som muligt,” mener Humphrey Lau.

Alt dette og meget mere vil Humphrey Lau gerne diskutere med medlemmerne af Danish Export, når han deltager i eksportkonferencen 9. maj hos Novo Nordisk i Bagsværd. Her giver han en kort indflyvning til sit og DESMIs perspektiv på verden anno 2023, hvorefter han vil engagere konferencedeltagerne i debatten.

Skal du med på konferencen? Så læs mere og tilmeld dig her: https://www.danishexport.dk/aktivitet/eksportkonference-maj-2023