Bevar optimismen – der er muligheder i mørket

Der er ikke umiddelbart særligt meget at juble over, når man ser på omstændighederne, som danske eksportvirksomheder opererer i. Og så alligevel. For midt i sumpen af udfordringer er der muligheder og lyspunkter, og vigtigst af alt, så har de danske eksportvirksomheder endnu ikke erklæret sig decideret pessimistiske omkring situationen.

Af Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, d. 15/09-2022

Der er nok at være bekymret over, så lad os begynde med noget af det, man kan glæde sig over. Dansk eksport steg igen i juli. Det var primært vareeksporten, der steg, og stigningen skyldes primært, at salgspriserne er steget. Alligevel er det positivt, at der har været vækst, når man tager i betragtning, hvor mange næsten færdigproducerede varer, der står på lager hos danske eksportvirksomheder, som blot mangler en enkelt komponent for at bliver sendt afsted og faktureret.

Dette kvartals måling i eksportbarometer.dk viser, at eksportordrebeholdningen er mindre end i juni. Dette kan i de kommende måneder måske opvejes af, at de varer der afventer en chip eller anden komponent kommer ud af lageret og over grænsen, så virksomhederne kan få sendt en faktura.

Men vi må erkende, at der er mange mørke skyer forude, så vi forventer et efterår og en vinter, hvor der skal kæmpes for ordrerne. Man kan med rette sige, hvad er det nye her – de sidste tre år har været en lang kamp med nye og ukendte udfordringer.

Halldor, Edit

Pessimismen udebliver – for nu

Derfor er det for mig lidt overraskende men utrolig positivt, at vores Eksportbarometer ikke viser pessimisme. Godt nok er indekset denne gang faldet til 51, hvilket er neutralt. Samtidig er 9 ud af 10 af de 350 virksomheder i vores panel fortsat påvirket af krigen i Ukraine, primært på grund af råvaremangel og høje råvarepriser.  

Dertil kommer, at de mange ukrainske chauffører er hjemme og kæmpe for deres land, og ikke i deres lastbiler, er et stadigt voksende problem, der betyder, at flaskehalsene i logistikken er ved at flytte sig fra havet til landevejene.

Efteråret og vinteren kommer til at byde på faldende efterspørgsel, hvilket er en nødvendighed for at få inflationen under kontrol. Vi ser allerede en opbremsning i byggeriet, og da privatforbruget vil falde på mange varer, er der brancher der går en nedgang i møde.

I hvor høj grad industrivirksomheder, som er Danish Exports største medlemsgruppe, bliver hårdt ramt er naturligvis svært at spå om.

Men jeg forventer ikke, at deres fald i eksportsalget bliver voldsomt, da mange har gode ordrebøger og trods alt kan kigge længere end eksempelvis virksomheder, der eksporterer livsstilsprodukter.

Alle vil dog blive ramt på økonomien, da de stigende energipriser rammer produktionsvirksomhederne rigtig hårdt, og det er svært at forestille sig, at alle omkostninger kan sendes videre til kunderne.

Hold fokus på lyspunkterne

I dette uvejr er der dog også lyspunkter for dansk eksport generelt. Eksportbarometer-målingen viser, at eksporten til USA og Asien vil stige i den nærmeste fremtid.

Der er meget at være bekymret for på dansk eksports vegne, men danske eksportvirksomheder har det med at overraske positivt. Jeg tror og håber at det også bliver tilfældet i de sidste måneder af 2022. Men om barometerpilen fortsætter nedad, eller om den foretager en u-vending mod mere positive højder, må næste Eksportbarometermåling, der udkommer i starten af december, afgøre.

Vil du være med til at sætte fokus på dansk eksport?

Så kan du også blive en del af panelet og hjælpe os med at sikre et stærkt datagrundlag for Eksportbarometer.

Som paneldeltager modtager du hvert kvartal et spørgeskema. Så har du fem minutter fire gange om året, kan du være med til at gøre Eksportbarometer til et endnu stærkere redskab til at påvirke beslutningstagere og forbedre vilkårene for dansk eksport.

Spørgsmålene besvares på viden om og mavefornemmelse omkring den aktuelle situation i virksomheden, og derfor skal paneldeltagerne gerne være personer fra det øverste ledelseslag i virksomheden. Der kan kun være én respondent per virksomhed.

Du tilmelder dig panelet her

Det er på ganske frivillig basis, men som en tak for hjælpen afholder vi hvert år Eksportbarometerdagen med faglige oplæg, networking med resten af panelets topledere og selvfølgelig lidt godt at spise. Eksportbarometerdagen er eksklusivt for medlemmer af Eksportbarometerpanelet.

Eksportbarometer | Nøgletal og tendenser i dansk eksport

Om Eksportbarometer

Eksportbarometer er en kvartalsvis temperaturmåling af dansk eksport foretaget af Danish Export og Jyske Bank.

Undersøgelsen foretages blandt godt 350 virksomhedsledere, og resultaterne bruges til at tegne et øjebliksbillede af dansk eksport samt at synliggøre udfordringer for eksporten. Dermed bliver Eksportbarometer et vigtigt redskab til at påvirke vilkårene for danske eksportvirksomheder.

Eksportbarometer er udviklet i samarbejde med økonomiprofessor Philipp Schröder fra Århus Universitet.

Første Eksportbaromtermåling blev foretaget i december 2020. Læs mere på eksportbarometer.dk