Benhårde prioriteringer skaber eksportoptimisme

2022 har budt på en række kriser, men også genåbninger og fornyet aktivitet på eksportmarkederne. Der er optimisme at spore hos danske eksportører, men det er i høj grad deres egen fortjeneste, fordi de rettidigt har skåret forretningen til, prioriteret hårdt og grebet de muligheder, der trods alt er i de ellers svære tider.

Af Mie Jakobsen, Head of Marine og Cruise & Ferry, d. 27/10-2022

I en tid, hvor kriser og udfordringer ihærdigt forsøger at spænde ben for dansk eksport, kan det her måske lyde en smule paradoksalt. Men ikke desto mindre fornemmer jeg en stor optimisme blandt de danske eksportvirksomheder.

Da marineindustriens flagskibsmesse, SMM i Hamborg, løb af stablen i begyndelsen af september, var det glæde og optimisme, der prægede Pavilion of Denmark. Mere end 80 danske eksportvirksomheder stillede i stærkeste opstilling på den danske fællesstand, som fyldte en hel messehal. Efter et par år med coronanedlukninger og messeaflysninger, lyste gejsten ud af de danske udstillere, som havde investeret i store og flotte stande, og det var tydeligt, at alt var sat ind på at skabe nye forretningsforbindelser og få nye ordrer i bøgerne. Der var intet, der signalerede sparetider i messehallen.

Mie - two columns - 460X600
Mie Jakobsen, Head of Marine og Cruise & Ferry

Nedprioriteringer giver fokus

Når danske virksomheder på denne måde giver den alt hvad den kan trække på et af efterårets store fremstød, er det ikke et udtryk for ekstravagance. Tværtimod.

Det er et udtryk for, at virksomhederne hele tiden foretager en benhård prioritering af, hvor de skal lægge kræfterne og ressourcerne, og hvor de skal nedprioritere.

Jeg ser en klar tendens til, at virksomhederne konstant foretager en skarp vurdering af, hvilke forretningsområder og markeder, der skal satses på for at sikre, at de bliver ved med at få ordrer ind og tjene penge. Det betyder omvendt, at mere usikre markeder og forretningsområder bliver skåret væk eller nedprioriteret. Og når man skærer noget væk, giver det et bedre råderum til at satse på kerneforretningen, som vi så det på SMM.

Virksomhederne er ikke i knæ, men de er nødt til at tænke sig om, når inflation, stigende råvarepriser og transportudfordringer presser deres forretning. Samtidig er Rusland nu taget helt ud af ligningen, og Kina har mere eller mindre været lukket land siden januar 2020.

Klar til fremtiden

Det er hårde år, men i Danmark har vi kloge og dygtige virksomheder, som allerede under coronapandemien skar forretningen til, og det har rustet dem til at stå stærkere gennem de kriser, der følger.

Og så må vi ikke glemme, at det faktisk ikke står så skidt til endda, som man kunne få indtryk af, når man hører om verdenskriser, der afløser hinanden. For mange virksomheder er det faktisk gode tider med nye og store ordrer. Dansk eksport er ikke bare tilbage på niveau, men faktisk over det niveau vi så, inden coronapandemien brød ud.

Inden for det maritime er det over en bred kam også gode tider. Ser man på container- og fragtindustrien, er priserne høje, men det er samtidig et vigtigt forretningsområde for mange danske virksomheder, som beskæftiger sig med bygning, drift og vedligehold af disse skibe. Samtidig kommer der strengere miljøkrav til industrien, og også her er der et stort potentiale for danske virksomheder, som kan levere de løsninger, der efterspørges.

Vi går ind i en svær vinter, og mange virksomheder vil utvivlsomt komme til at skære mere til. Men jeg er overbevist om, at de dygtige danske eksportører også fortsat vil træffe de rette – men svære – beslutninger i rette tid, og blive ved med at løbe fokuseret efter de muligheder, der er. Dermed er der gode muligheder for at komme gennem de svære tider med skindet på næsen – og måske endda mere end det.