Bæredygtighed bliver din adgangsbillet til markedet

Hvor skal din virksomhed være, når du gør status om et år? Min overbevisning er, at du skal have bæredygtighed som en del af din strategi – på et tidspunkt bliver verdensmålene en ramme for at overleve som virksomhed. Din adgangsbillet til markedet bliver derfor at integrere bæredygtighed i din forretning.

Af Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, d. 16/12-2021

Vi ser allerede nu eksempler på, at virksomheders arbejde med SDG’erne (verdensmålene) fylder meget i vurderingen af større tilbud.

Lige nu er der god signalværdi i at sige, at virksomheden arbejder med nogle af verdensmålene. I visse brancher og lande er der en konkurrencefordel i at arbejde med at reducere udledning i luft eller vand, reducere fattigdom eller øge kvinders muligheder.

I fremtiden vil det se anderledes ud – bæredygtighed bliver forretningskritisk.

SDG Ring Png

Hvad er bæredygtig udvikling?
Bæredygtig udvikling er at tage ansvar for resultaterne af det, du gør nu og her, og som har konsekvenser for andre i en anden tid og/eller et andet sted.

Som vi efterhånden alle ved, er bæredygtig udvikling meget mere end klima og overudnyttelse af jordens ressourcer. Det handler også om et bedre liv for mange mennesker. Målene er samlet i FN’s 17 verdensmål og 169 delmål.

Danmark er et godt eksempel på, at det er muligt at afkoble udledning til luften fra øget vækst og velstand – det handler om at få graferne til at bevæge sig i hver sin retning. Det lyder skørt, men heldigvis er den teknologiske udvikling på vores side. Dertil kommer, at der er kæmpe vækst i de offentlige investeringer til den grønne omstilling.

Hele værdikæden skal bidrage
Et andet eksempel er en virksomhed, jeg for nylig mødte. De vil vækste med 50 procent over de næste år. I samme periode vil de reducere deres CO2-udledning med 50 procent. Det lyder helt vildt ambitiøst, og de er overbeviste om, at det er realistisk.

De første 10-15 procent er kommet ved at involvere alle medarbejdere, som er kommet med forslag inden for deres arbejdsområde. Forslag som relativt enkelt kan implementeres. Virksomheden stiller også krav til deres leverandører, der stiller krav til deres leverandører osv. Tanken er at få alle i værdikæden med, så virksomheden står stærkt og ikke mindst troværdigt med slutproduktet.

Hvordan måler du på bæredygtighed?
Hvis du vil reducere din virksomhedens udledning og arbejde efter Paris-aftalens ambition om, at klodens temperatur maksimalt skal stige med 1,5 procent, så er Science Based Targets måske noget for dig.

Det er en model, der understøtter din indsats, og som også hjælper med råd. Flere danske virksomheder har gjort det allerede, og det er ikke kun for de store. SMV’er kan bruge også bruge modellen.

Du beslutter selv, hvor meget din virksomhed vil forpligte sig til at reducere CO2-udslippet, og hvilket mål I vil arbejde efter. Planen sender du til Science Based Targets, som vurderer og godkender målene i forhold til Paris-aftalen. Herefter kan du bruge målene til at pejle efter og fx bruge dem i din virksomheds markedsføring.

Fremtiden er for de bæredygtige virksomheder. Så kigger du og din virksomhed ikke allerede ind i verdensmålene og jeres bidrag til at passe på jordens ressourcer, skal du i gang.