2022 – et år med udfordringer og muligheder for dansk eksport

At spå om 2022 er cirka lige så svært som at give dig næste uges lottotal. Lad mig alligevel prøve at lave enkelte nedslag og komme med min vurdering.

Af Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, d. 14/01-2022

Ligesom i 2021 vil ledelsen også i år være tvunget til at bruge mange ressourcer på virksomhedens forsyningskæder og logistikløsninger. Der vil være stort fokus på at sikre sig leverancer.

Mere stabilitet på prisudviklingen
Jeg forventer dog, at lidt mere stabilitet vil indtræde i løbet af året. Vi vil fx se, at priserne på råvarer stabiliserer sig, selvom det vil være på et højt niveau i forhold til 2020. Jeg tror også, at flaskehalsene inden for transport og logistik vil blive mindre, og at priserne stille og roligt vil begynde at falde.

Mangel på hænder kræver opfindsomhed
En stor begrænsning for producerende eksportvirksomheder vil være mangel på arbejdskraft. Desværre virker det ikke til, at der på den korte bane er en løsning på vej.

Derfor bliver du og din virksomhed nødt til at være opfindsomme for at navigere i en situation med høj efterspørgsel og mangel på hænder. Her er det fx en mulighed at optimere produktionsflowet gennem bedre planlægning og dialog med kunder omkring forlængede leveringstider.

Dine medarbejdere må også være fleksible for at få forretningen til at køre og fx bidrage med overarbejde eller arbejdskraft i en anden afdeling end normalt. Der er også mulighed for at trække mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet ind og samtidig løfte et samfundsansvar.

Halldor, Edit
Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, Danish Export Association

Inflation påvirker konkurrenceevnen
Højere indkøbspriser, dyrere transport og højere lønninger giver inflation. Det er svært at spå om, hvilket aftryk det kommer til at sætte på den danske konkurrenceevne. Det afhænger af, om de lande, vi normalt sammenligner os med, har samme pres og inflation.

Jeg krydser fingre for, at vi fastholder eller forbedrer vores konkurrenceevne, så Danmark kan fortsætte sin vækst i eksporten.

Corona-restriktioner påvirker
I den seneste Eksportbarometer-måling fra december 2021 sagde 79 procent af de adspurgte virksomhedsledere, at corona-restriktioner ville komme til at påvirke deres eksport i første del af 2022. Jeg håber og tror, at dette tal vil være stødt faldende i år. Der er dog naturligvis en risiko for, at det stiger igen mod slutningen af året, som vi så i 2021.

Bæredygtighed er forretning
Nok om udfordringer - lad os tale om muligheder.

Bæredygtighed kommer til at fylde endnu mere i 2022. Som eksportvirksomhed er det forretningskritisk at have fokus på det parameter. Mange investorer fravælger virksomheder, som ikke har bæredygtighed integreret i strategien.

Når du afgiver tilbud til en større virksomhed, er arbejdet med verdensmål et parameter, der i stigende grad bliver taget med i vurderingen og beslutningen. Har du ikke fokus på bæredygtighed, bliver du fravalgt.

Tyskland og USA
Der er mange markedsmuligheder, som venter på at blive udnyttet for danske virksomheder. Inden for digitalisering, energi og miljø er Europa meget interessant på grund af de mange genopretningsmidler, som EU har afsat. Tysklands ambitioner på flere områder er skruet kraftigt op med den nye regering. Det giver nye og større muligheder for mange danske virksomheder.

USA er også i år et attraktivt marked for mange virksomheder. Her vil den store efterspørgsel efter løsninger til vandsektoren og den grønne omstilling hjælpe danske leverandører på vej.

Nye initiativer til din eksport
I Danish Export lancerer vi i første halvår flere initiativer, der skal hjælpe og understøtte danske virksomheder med mange af de nævnte udfordringer og muligheder:

  • Nyt netværk: Procurement & Logistics - hvor indkøb, sourcing og logistik i en eksportvirksomhed er omdrejningspunktet
  • Nyt netværk: Implementering af bæredygtighed og verdensmål
  • Nyt landenetværk: Hvordan etablerer du dig i USA og opfylder ’local content-krav?’
  • Nyt landenetværk: Hvordan udnytter din virksomhed mulighederne i Tyskland?
  • Nyt landenetværk: Hvordan skaber din virksomhed forretning i Kina?

Du ønskes et succesfuldt og godt eksport-år.