European Recycling Platform - Denmark

Vi er din one-stop-shop partner inden for håndtering af producentansvar. Som kollektivordning håndterer vi med mere end 20 års erfaring dit juridiske, administrative og praktiske ansvar, når det kommer til at overholde producentansvaret for emballage, elektronisk og elektrisk affald samt batterier.

Har du valgt din kollektivordning? 

Inden 31.08.2024 skal du have valgt en kollektivordning og klarlagt en strategi for dit udvidede producentansvar for emballage i Danmark. Bl.a. skal du registreres og du skal rapportere de emballagemængder, du bringer i cirkulation i Danmark. Det er et lovkrav. Og det er ikke kun det danske marked, det gælder også alle lande i EU.

Som kollektivordning inden for producentansvar håndterer vi vores dit juridiske, administrative og praktiske ansvar. Med vores services gør vi dig tryg ved at sikre at rapporteringskrav og -regler overholdes. Vi taler i øjenhøjde og tænker i praktiske løsninger. Vores mål er ganske enkelt at gøre det komplekse enkelt og minimere arbejdsbyrden for din virksomhed, så du kan fokusere på din forretning. 

Med kontor Nyborg er vi nemt tilgængelige og eksperter på det danske marked. Som en del af den globale Landbell Group, kan vi hjælpe i ethvert eksportland, hvor du måtte have producentansvar.  Vi er selv til stede i 20 lande, hvor vi kan rådgive og hjælpe vores kunder direkte. 

European Recycling Platform er din one-stop-shop partner inden for håndtering af producentansvar.

ERP Billede Bunke Emballage

Vores services - din sikkerhed!

Vi skaber værdi for din virksomhed, ved at:

- Rådgive, guide og oplyse om netop din virksomheds producentansvar.
- Afklare hvad og hvordan, der skal rapporteres.
- Verificere de mængder du bringer i omløb.
- Rapportere til myndighederne.
- Håndtere fakturering af mængderne.
- Finansiere indsamling af emballageaffald.
- Finansiere og effektivt recycle emballageaffald.
- Overvåge lovgivningen for dig, som medlem.
- Være dit talerør over for myndighederne.