Bitten Brun & Co: Moderne, agil og bæredygtig forretningsudvikling

På tværs af brancher og virksomhedsstørrelser hjælper jeg med at skabe mærkbare resultater og en sund bæredygtig vækst. Jeg tilbyder skræddersyede løsninger af høj kvalitet, og gennem rådgivning og strategisk sparring bevæger vi os fra idé til virkelighed, så jeres mål bliver indfriet.

Som virksomhedsrådgiver ligger min force i hurtigt at skabe et strategisk overblik over din virksomhed og bistå i at synliggøre alle virksomhedens udviklingsmuligheder – eksternt som internt.

I hvilken retning?

Udvikling og dermed transformation er nødvendig for at kunne fastholde og styrke den konkurrencemæssige fordel og attraktive position i et givent marked – det handler om at skabe bæredygtig værdi, der vil fremtidssikre virksomheden.

Udvikling sker – sammen sætter vi retningen!

Bitten Brun DEA(1)

Jeg kan blandt andet hjælpe din virksomhed med:

  • Udvikling af din strategi, eventuelt med afsæt i bæredygtighed/ESG-faktorerne
  • Udvikling af din go-to-market strategi
  • Sikre et stærkt lederteam til at lede din virksomhed
  • Arbejde målrettet med sikker eksekvering af din strategi.
  • Sikre udvikling af kompetencer og derigennem din virksomhedskultur
  • Skabe forståelse for kulturelle forskelle og sikre et high performing team på tværs af grænserne

Med mere end 25 års erfaring fra større nationale og internationale virksomheder som JYSK, Salling Group og GLS, og fra forskellige kommercielle lederroller og topposter, er nogle af kompetencerne strategi, forretningsudvikling, vækst og transformationsledelse, organisering og kultur, marketing og kommunikation samt bæredygtighed i forhold til et socialt, økonomisk og miljømæssigt perspektiv.

Kontakt