Export Help Desk betingelser

Generelt

Export Help Desk er en service for medlemmer af Danish Export Association. Via Export Help Desk videreformidler Danish Export Association viden om eksport og anbefaler kontakter baseret på mange års erfaringer med eksportfaget. Med Export Help Desk faciliterer Danish Export Association netværk og sparring mellem medlemmer og deling af viden om eksportrelaterede emner. Der er tre kontaktmuligheder til Export Help Desk hhv. chat, telefon og en kontaktformular på hjemmesiden www.danishexport.dk/helpdesk  

Ved henvendelse kan klienter forvente at Danish Export Association:

  • formidler kontakten til de rette kontakter eller virksomheder i ind- og udland.
  • giver viden og sparring om eksport, der kan hjælpe klienten videre fra den eksportudfordring, som de står med.

Servicen er ikke en rådgivningsydelse, men en netværksfaciliterende ydelse. Klienter kan forvente at Danish Export Association som udgangspunkt vender tilbage inden for en uge med et svar, et bud på en løsning eller en kontakt i netværket.

Honorering

Servicen er som udgangspunkt gratis for medlemmer og ingen betaling forbundet med at anvende Export Help Desk, men kræver henvendelsen et større tidsforbrug, dvs. udover 1 time forbeholder vi os retten til at fakturere medlemmet for det ekstra tidsforbrug efter gældende timepriser for konsulent- og serviceydelser dkk. 695 kr./time. Dette sker efter aftale med medlemmet.

Betaling

Såfremt Export Help Desk benyttes udover 1 time, faktureres medlemmet efter aftale for de ekstra tidsforbrug. Betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato. Efter forfaldsdato opkræves en rente på 1,5 procent pr. måned eller del af en måned. Sammen med fakturaen modtager medlemmet en timeopgørelse. Fakturaen sendes til den oplyste mailadresse ved første henvendelse til Export Help Desk.

Fortrolighed

Ved at tage kontakt til Export Help Desk via telefon, chat eller formular på hjemmesiden giver medlemmet samtykke til at Danish Export Association må videregive oplysninger om den konkrete sag, hvem medlemmet er og generelle oplysninger om medlemmet til andre. Danish Export Association videregiver ikke informationer om sagen og medlemmet til andre, der ikke er relevant for sagen.

Persondata

Ved anvendelse af Export Help Desk gælder persondatapolitikken for Danish Export Association. Læs dem her: https://www.danishexport.dk/om-os/politikker-og-betingelser/persondatapolitik 

Ansvar

Danish Export Association gør opmærksom på at anvendelse af værditilbuddet i Export Help Desk foregår på eget ansvar. Danish Export Association kan ikke gøres ansvarlig for brugen af netværk, sparring og viden delt via Export Help Desk.

Danish Export Association gør sig alle rimelige bestræbelser på at indhente information fra pålidelige kilder, men alt viden og vejledninger givet via Export Help Desk gives uden nogen form for garanti, og Danish Export Association frasiger sig ansvaret for tab (både direkte eller indirekte) som følge af hændelser, investeringer, eller kundeforhold eller lignende, der er skabt på baggrund af en formodet anbefaling.

Uanset, hvad der måtte fremgå, skal ingen vejledning givet via Export Help Desk tolkes som en garanti for at modtageren vil opnå udbytte. Ansvaret for at følge al gældende lovgivning og alle gældende bestemmelser påhviler ene og alene modtageren, som bruger Export Help Desks værditilbud.