Mød DBI’s Christina Hald og få indsigt i brandsikre materialer

DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut er repræsenteret i internationale maritime organisationer, som regulerer sikkerhedskrav til materialer. Key Account Manager Christina Hald søger derfor input fra medlemmerne i netværkene Marine og Cruise & Ferry til, hvad der rører sig i de forskellige segmenter. Samtidig kan hun hjælpe virksomheder med at søge midler til udvikling af produkter.

Publiceret i 2017.

”DBI’s opgave er at understøtte danske leverandører til blandt andet marine, krydstogt- og færgeindustrien, så de har en god indgangsvinkel til eksport. Vi er derfor meget interesserede i at blive dygtigere til at segmentere de brandsikre materialer til de enkelte skibe,” fortæller Christina Hald og forsætter: 

“Den viden kan vi bringe videre til organisationer som IMO Sub-Committee on Ships Design and Construction og IMO Sub-Committee on Ships System and Equipment. Her deltager DBI som eksperter for og sammen med Søfartsstyrelsen og kan derfor sætte fokus på det segment, de enkelte virksomheder sælger til.”

[brug ikke] Christina Hald-DBI
Christina Hald, Key Account Manager, DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Få testet dit produkts sikkerhed

DBI har en række specialister inden for brand og sikring. I afdelingen Kunder og Relationer hjælper Christina Hald blandt andet leverandører af skibsudstyr, døre, vinduer og vægge til at brandteste og certificere nye materialer eller konstruktioner, som skal sælges på tværs af landegrænser.

”Det er afgørende at få testet materialernes brandsikkerhed for at kunne sælge produktet til værfter og rederier. De skarpe sikkerhedskrav afhænger dog ikke af, om produktet er til krydstogt, færger eller marine. Det handler om, hvor mange passagerer og besætningsmedlemmer der er ombord på skibet, og hvilke farvande skibet sejler i,” siger hun.

Giv dit udviklingsprojekt et boost

Christina Hald har blandt andet en markedsføringsøkonom-, salgsdiplom- og proceskonsulentuddannelse. Hun har derfor styrker inden for proces- og projektstyring, som små og mellemstore virksomheder kan trække på, når de søger midler til produktudvikling gennem et innovationstjek eller InnoBooster.

”Da DBI er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, kan vi gennem et innovationstjek hjælpe virksomheder til at afdække nye teknologiske innovations- og vækstmuligheder,” fortæller Christina Hald og fortsætter:  

”Med InnoBooster kan virksomheder søge op til flere millioner kroner, der kan dække omkostninger til for eksempel udviklingstest, og dermed gøre det nemmere at komme i mål med et nyt projekt.” 

Få sparring fra andre leverandører

Christina Halds bruger desuden sine kompetencer inden for proces- og projektstyring til at hjælpe virksomheder videre i projektudviklingen, hvis et materiale ikke består en brandtest.

”Jeg sammensætter en løsning, der tager højde for forskellige parametre, så det ikke blot handler om at bestå eller ikke bestå en test, men også om at se på mulighederne i forskellige netværk og støtteprojekter,” siger hun og fortsætter:

”På grund af vores akkreditering og krav til uvildighed må DBI ikke rådgive, fordi alle projekter, vi tester på, er under udvikling. Vi kan derfor ikke give en virksomheds viden videre til konkurrenter, men vi kan etablere kontakt til en anden leverandør, som arbejder med et lignende projekt, så du kan få sparring på videreudviklingen af dit produkt.”

Vil du vide mere om Christina Hald og dele viden med hende? Link op med Christina her