Dansk Wilton: Cruise-industrien vægter bæredygtig indsats fra sine leverandører

Ønsket om mere bæredygtig drift stiller nye krav til krydstogt-branchens underleverandører. Sæt bæredygtigheden på den strategiske dagsorden, lav en handlingsplan og kommunikér din indsats på området, lyder det fra tæppeproducenten Dansk Wilton.

”Som i resten af hospitality-industrien vinder bæredygtighed og Cradle-to-Cradle-tankegangen frem i cruise-branchen,” fortæller Lone Ditmer, Marketing Manager hos Dansk Wilton. Den danske tæppeproducent mærker tydeligt, at evnen til at levere en mere miljøvenlig løsning bliver et stadig vigtigere konkurrenceparameter for leverandører.

”Branchen er generelt udskældt på miljøområdet, og det ønsker rederne at rette op på. Vi bliver spurgt oftere i vores dialog med kunderne, hvad vi gør på området. Der er endnu ikke krav om f.eks. Cradle-to-Cradle certificeringer, men du bliver oftere mødt med forespørgsler på dokumentation for, at du arbejder målrettet på at levere et stadig mere bæredygtigt produkt.” Og tendensen har kun været stigende de seneste år. 

Seabourn Quest Dansk Wiltonx2
Fokus på genanvendelse

Kunderne er blandt andet fokuseret på sundere materialer, ansvarlig produktion, herunder reduktion af energiforbruget, arbejdsforhold og muligheden for genanvendelse af produktet efter brug.

”Interiøret har typisk en levetid på ganske få år – ikke nødvendigvis, fordi materialer slides op, men fordi rederierne skal give kunderne en ny, opdateret oplevelse på deres skibe. Gæsteoplevelsen er svær at gå på kompromis med, men de store mængder affald er naturligvis et problem. Et genanvendeligt produkt kan reducere de udgifter, der er forbundet med at bortskaffe materialerne efter brug og ikke mindst hjælpe med at løse affaldsproblemet,” siger Lone Ditmer. 

Hun ser den øgede fokus på bæredygtighed som en del af industriens generelle udvikling.

”Der sker en effektivisering og professionalisering i indkøbsafdelingerne, hvor der stilles højere krav til leverandørerne. Flere bliver valgt fra, og det er tydeligt, at evnen til at levere et bæredygtigt produkt er en af de kvaliteter, der ligeledes vurderes i den sammenhæng,” siger Lone Ditmer.

Vis dine styrker

Lone Ditmer mener, at tendensen også giver en ny mulighed for, at danske leverandører kan positionere sig i forhold til f.eks. asiatiske konkurrenter. 

”Kunderne ved, at produktion i Danmark typisk er lig med en høj grad af social ansvarlighed, gode arbejdsforhold og miljøvenligere produktion. Det kan give et forspring, hvis du formår at bruge det i din markedsføring,” siger hun.

Dansk Wilton anvender en høj andel af genbrugsmateriale i tæppernes filtbagside, ligesom der bruges genbrugsplast til tæpperør og emballage. Endvidere anvendes uld, som er en hurtig fornybar ressource i tæppefibrene. Uld har også den fordel, at det fra naturens side er brandhæmmende, så der tilsættes ikke brandhæmmer for at leve op til de strenge brandkrav ombord på et krydstogtskib. Endvidere har virksomhedens tæpper opnået VOC+-certificering, der angiver, at produktet medvirker til at skabe et sundt indeklima.

”Vi er ikke i mål, men det er heller ikke nødvendigt for at kunne markedsføre sig på området. Det handler om at vise det, du allerede gør – og at du har en plan for, hvilket mål du arbejder hen imod,” siger Lone Ditmer.

Hav ambitioner, men start i det små

Hun anbefaler, at man som virksomhed bryder ambitionerne ned i små, overskuelige skridt.

”Det kan virke uoverskueligt som mindre virksomhed at omstille sig. Men vi tager indsatsen trin for trin og har så opstillet et overordnet mål, vi på langt sigt vil nå,” siger hun. De første skridt indebærer blandt andet at samarbejde tæt med både leverandører og kunder og sætte nogle initiativer i gang og teste ting af i mindre skala. Erfaringerne herfra kan så senere blive udbredt til den generelle drift.

Træk på andres viden

Dansk Wilton bygger også eksterne partnerskaber for at løfte kompetencerne. Virksomheden er blandt andet aktuelt engageret i projektet "Tekstilsymbiose Herning" - tekstilrester og affald som ressource, et projekt, hvor målet er at identificere og afprøve innovative systemer, som kan motivere og inspirere til udviklingen af nye cirkulære forretningsmodeller inden for tekstil.

”Som en forholdsvis lille organisation kan vi jo ikke opbygge en stor intern afdeling med denne specifikke ekspertise, men der er forskellige muligheder for at indgå i projekter og partnerskaber. Det giver dig adgang til at få sparring og inspiration fra eksperter udefra,” siger Lone Ditmer.

I videoen herunder kan du se, hvordan Dansk Wilton arbejder med at genanvende tekstilaffald til nye produkter og materialer.

VIDEO: Fra affald til ressource 

I videoen kan du se, hvordan Dansk Wilton arbejder med at genanvende tekstilaffald til nye produkter og materialer