Internationale kunder i vandsektoren vil have bæredygtighed. Er du klar?

Bæredygtighed er i stigende grad et konkurrenceparameter – både i Danmark og på globale eksportmarkeder. Mange små og mellemstore virksomheder oplever allerede i dag krav fra større virksomhedspartnere, kunder, medarbejdere og myndigheder om at dokumentere deres bæredygtige engagement. For de virksomheder, der formår at gribe de muligheder, som en bæredygtig omstilling kan bringe med sig, er potentialet for innovation, vækst og differentiering markant.

Tidspunkt

15.03.2023 - 14.06.2023

Sted

Pris

DKK 10.000 pr. deltagende virksomhed

Kunderne i vandsektoren stiller større og større krav til bæredygtigheden af deres værdikæde og det samme gør lovgivningen. Dermed bliver din bæredygtighed, og din måde at håndtere og kommunikere det på, til en konkurrenceparameter.

Bæredygtighed og FN’s verdensmål er altså ikke bare god stil, men også en enorm eksportmulighed for danske virksomheder, hvis du griber de muligheder en bæredygtig omstilling bringer med sig.

Derfor står Udenrigsministeriet i spidsen for Water Export Accelerator, der starter op i marts. Water Export Accelerator er en del af SDG Business Accelerator-programmet, og er for virksomheder i vandsektoren integreret med Water Technology Advisory (WTA), der består af et team af 12 rådgivere specialiseret i vandområdet.

Hvad er SDG Business Accelerator?

Kilde: www.sdgbusinessaccelerator.dk
SDG Buiness Accelerator Logo

Hvem kan deltage?

Danske SMV’er med:

 • Eksportpotential
 • Leverandør til vandsektoren
 • Motivation (også på ledelsesplan) til at arbejde strategisk med bæredygtighed og verdensmål 
Water SDG Business Accelerator 2023 Oplægsholdere

Hvad får I ud af at deltage?

  • Et 4 måneders uddannelsesprogram, der kan accelerere jeres arbejde med bæredygtighed.
  • Indsigt i muligheder på det europæiske vandmarked, potentielle partnerskaber og market-entry.
  • Et markedsbesøg, hvor I får viden om og netværk i et af jer udvalgt eksportmarked.
  • Indblik i (kommende) krav på bæredygtighedsområdet samt de muligheder, bæredygtighed overdensmål kan give på udvalgte eksportmarkeder.
  • Input og inspiration til at igangsætte en konkret market (entry) handlingsplan for hvordan I kan bruge bæredygtighed som løftestang til at styrke jeres eksport.
  • Viden om og netværk i et udvalgt eksportmarked.
  • Sektorfokuseret sparring inden for vandsektoren.
Spørgsmål Card Slider

Online informationsmøde

Der afholdes et online informationsmøde, hvor I kan få flere informationer om SDG Business Accelerator, stille spørgsmål og høre mere om mulighederne.

Datoen er:
D. 25. januar

Udenrigsministeriet arrangerer et gratis og uforpligtende informationsmødet og du kan tilmelde dig ved at kontakte Jesper.

Programmets datoer

 • 15. marts 2023

  Workshop 1 - FN's Verdensmål: muligheder og krav

  Vi zoomer ind på de kommercielle muligheder, som Verdensmål og bæredygtighed kan give. Det handler både om at være på forkant med (kommende) krav på bæredygtighedsområdet, og om at synliggøre, hvordan jeres virksomhed og produkter kan være med til at løse globale udfordringer. I kommer til at arbejde konkret med Verdensmålene i forhold til jeres forretning, og får tid til sparring med jeres Trade Council rådgiver og andre virksomheder inden for samme sektor. 

 • 30. marts 2023 - online

  Workshop 2 - Fra ideer til markedsmuligheder

  I workshop 2 sætter vi fokus på, hvordan vi kan omsætte Verdensmål og bæredygtighed til konkrete markedsmuligheder. Vi bygger videre på indsigter fra workshop 1, dialogen med jeres rådgiver i det relevante eksportmarked og inspiration fra en ekstern oplægsholder. I slutningen af denne workshop har I en række konkrete ideer, hypoteser og spørgsmål som I tager med jer på markedsbesøg til jeres eksportmarked.

 • individuelt planlagt

  Markedsbesøg i et relevant lokalt marked

  Hver deltagende virksomhed er tilknyttet et specifikt eksportmarked og får 50 timers 1:1 sparring med en Trade Council-rådgiver i det marked. Det inkluderer også et markedsbesøg på jeres specifikke marked, hvor I møder relevante interessenter. Markedsbesøgene er individuelle og tilrettelægges i samarbejde med jeres rådgiver.

 • 23. maj 2023

  Workshop 3 - Bæredygtighed og kommunikation

  På workshop 3 deler I erfaringer fra markedsbesøget med de øvrige deltagende virksomheder. Vi sætter også fokus på rapportering og dokumentation og på hvordan I kan bruge bæredygtighed i jeres virksomhedskommunikation.

 • 13. - 14. juni 2023

  Workshop 4 - Demo day

  På den sidste workshop præsenterer I jeres markedsplan, og får feed-back fra et relevant ekspertpanel.

For yderligere information og tilmelding kontakt: