Temamøde om udvikling inden for fiskeprocesindustrien d. 1. november 2023

Kom med til netværksmøde og få spændende faglige indspark, networking og sparring med andre aktører inden for fiskeprocesindustrien

Tidspunkt

01.11.2023

10.00-16.00

Sted

Aalborg Kongres & Kulturcenter - Aalborg, Danmark

Pris

500 kr. ekskl. moms per person for medlemmer i Danish Seafood Association eller Danish Export - Fish Tech

1.500 kr. ekskl. moms per person for ikke-medlemmer

Martin Winkel Lilleøre Head of Fish Tech danish export / dansk eksport
Head of Fish Tech Martin Winkel Lilleøre +45 6020 8557
Lise-Marie Robichon Hornsved Project Consultant & Member Relations
Project Manager Lise-Marie Robichon Hornsved +45 6020 8568

Danish Export - Fish Tech inviterer i samarbejde med Danish Seafood Association og Teknologisk Institut til temamøde, hvor vi sætter  fokus på innovation, automatisering og bæredygtighed i fiskeprocesindustrien og hvor du kan møde andre industriaktører og - kollegaer på tværs af fiskeprocesindustrien. 

Program 

09:30-10:00 Ankomst - få kaffe og et rundstykke og en snak med dine industrikollegaer

10:00 Velkomst og dagens program
v/ Martin Winkel Lilleøre, Head of Fish Tech, Danish Export Association & Poul Melgaard Jensen, Direktør, Danish Seafood Association

Bordet rundt: hvad rører sig i vores virksomhed lige nu? 
Kort præsentation af alle deltagere + evt ønsker til særlig input/sparring på  dagen

JIMCO: Fokus på listeria-forebyggelse samt imødekommelse af stigende krav om nultolerance samt generel fødevaresikkerhed. 
v/ Jimmy K. Larsen, CEO, JIMCO A/S

Siden 1992 har JIMCO A/S stået bag nogle af markedets mest unikke luft-, spildevandsrensnings- og steriliseringsløsninger. JIMCO A/S kombinerer sund fornuft med nytænkning som grundlag for virksomhedens produkter.

Jimmy vil fortælle om deres samarbejde med kunder omkring krav til nultolerance, fødevaresikkerhed, ligesom vi får et indblik i brugen af FLO-D Teknologi til desinfektion, bedre spildevandsbehandling samt return on investment ved at prioritere de løsninger som JIMCO A/S har mange års erfaring med at udvikle og producere. Jimmy vil også fortælle om hvordan JIMCO A/S arbejder med innovation og derfor kan imødekomme nye krav fra markedet.

Pescatech ApS: Binder bro mellem producenter & leverandører
v/Chris Bjerregaard, Managing Director/Project Advisor, Pescatech ApS

Pescatech arbejder med rådgivning indenfor primært fisk- og skaldyrs industrien med fokus på at optimere produktionsprocesser og -metoder.

Chris vil give sit perspektiv på udviklingen indenfor procesudstyrsindustrien, tendenser og løsninger,  herunder den stigende fokus på grønnere løsninger. Desuden vil Chris sætte fokus på realistiske tilgange og forventninger mellem fødevareproducenter og udstyrsleverandører.

Networking mellem deltagerne

12:00-13:00 - Frokost

Sæby Fiskeindustri: Førende producent af makrelkonserves med skarpt fokus på bæredygtig og omkostningseffektiv produktion
v/ Claus Christensen, Administrerende Direktør, Sæby Fiskeindustri A/S

Sæby Fiskeindustris produktionsudstyr er afgørende for at sikre en bæredygtig og omkostningseffektiv produktion og sikre konkurrencedygtige produkter i en skarp international konkurrence. Virksomheden arbejder bl.a. uden kemikalier og konserveringsmidler i produktionen og dette stiller særlige krav til produktions- og procesudstyr.

Administrerende direktør, Claus Christensen vil fortælle om de krav og forventninger virksomheden har til sine leverandører af maskiner/udstyr og hvordan leverandører til virksomheden udvælges og hvordan han forventer at kravene til leverandører i fremtiden kan ændre sig. Derudover vil Claus give en introduktion til virksomhedens nyeste tiltag med brug af grøn energi samt brug af klar og vaskbart folie på de færdige produkter, som kan affaldssorteres, som led i en grønnere virksomhed for fremtiden.

Networking mellem deltagerne

Kaffepause

Royal Greenland: Fokus på innovation som en central aktivitet med sigte på at udvikle nye produkter og processer samt optimere udnyttelsen af sidestrømme/restprodukter med omdrejningspunkt i fødevarekvalitet og -sikkerhed samt bæredygtighed.
v/ Niels Bøknæs, Projektleder, Royal Greenland Innovation

Royal Greenland er Grønlands største virksomhed og verdens største producent af koldtvandsrejer og hellefisk. Royal Greenland er 100% ejet af Grønlands Selvstyre og har knap 2.000 ansatte, heraf ca. 800 i Grønland. Royal Greenland er en vertikalt integreret virksomhed med fiskeri, egne trawlere og  med produktion i Grønland, Tyskland og Canada.

Projektleder RG Innovation, Niels Bøknæs sætter fokus på konkrete innovations- og samarbejdsprojekter i Royal Greenland, hvilke teknologier man arbejder med i innovationsprojekterne, hvordan projekter drives optimalt og hvordan teknologi og løsninger til fremtidens produktion evalueres i Royal Greenland Innovation. Endeligt vil Niels også adressere sigtet på at optimere udnyttelsen af sidestrømme/restprodukter med stor fokus på fødevarekvalitet, sikkerhed og ikke mindst  bæredygtighed og hvilken teknologi man tænker ind her i fremtiden.

16:00 Afslutning og afrunding på netværksmødet
v/ Martin Winkel Lilleøre & Poul Melgaard Jensen

Arrangører: 

Mød oplægsholderne
 • Billeder Til Card Slider Jimmy Larsen

  Jimmy K. Larsen, CEO, JIMCO A/S

  LinkedIn
 • Billeder Til Card Slider Niels Bøknæs

  Niels Bøknæs, Projektleder RG Innovation, Royal Greenland A/S

  LinkedIn
 • Claus Christensen Sæby Fiskeindustri Til Card Slider

  Claus Christensen, Administrerende Direktør, Sæby Fiskeindustri A/S

  LinkedIn
 • Chris Bjerregaard

  Chris Bjerregaard, Managing director / Project advisor, Pescatech ApS

  LinkedIn