Eksport til Tyrkiet: Europas Kina

Tyrkiet er et af de såkaldte Next Eleven-lande, som vokser hastigt og har potentiale til at blive blandt verdens største økonomier.

Publiceret i 2014.

”De færreste danske virksomheder er klar over, at vi i Europa har et land, som oplever en høj vækst nær den, Kina oplever i øjeblikket,” forklarer Marc Uhrenholt. Han henviser blandt andet til, at Tyrkiets sundhedsudgifter fra 2003-11 er øget med mere end 200 procent, og cirka 85 procent af det anvendte udstyr i hospitalssektoren importeres. Det åbner spændende perspektiver for danske leverandører og underleverandører.

Tyrkiet har en strategisk vigtig placering for mange danske virksomheder, fordi landet er en del af den europæiske samhandelsaftale, men Tyrkiet er på samme tid en gateway til Mellemøsten, Rusland og Kaukasus-regionen.

”Det tager kun tre timer at flyve til Tyrkiet, og der er daglige afgange fra Ålborg, Billund og København. Det gør landet meget nemmere tilgængeligt end lande i Fjernøsten eller Sydamerika for eksempel,” uddyber Marc Uhrenholt.

Den tyrkiske republik fylder 100 år i 2023, og den tyrkiske regering har opsat mål om at være blandt verdens ti største økonomier inden da.

Svingende marked med potentiale

Finanskrisen har gjort indhug i den tyrkiske akvakulturindustri men alligevel er der potentiale i markedet for danske producenter. Vi har snakket med Iras og Kroma om deres erfaringer med det tyrkiske marked.

”Da vi startede med at sælge vores produkter i Tyrkiet, var det svært at overtale dem til at overlade deres fisk til maskiner. I dag er det et industrisamfund, og de vil gerne købe maskiner, der kan optimere deres produktion, når de har penge til det. Markedet har udviklet sig, og vi mener, at der fortsat er potentiale for danske leverandører,” siger Peter S. Rasmussen, Sales Manager i Iras, der primært sælger vacuumpumper og sorteringsmaskiner til det tyrkiske marked.

”Problemet lige nu er, at investeringslysten falder, når der er krisetid. Så bruger kunderne ikke mange penge på nyt udstyr, de køber brugt, eller klarer sig med det, de har,” fortsætter Peter S. Rasmussen.

Marked afhænger af støttepakker

Ivan Kristensen, direktør i Kroma, forklarer, at tyrkernes investeringslyst hænger nøje sammen med støttepakker fra den tyrkiske regering. Det giver store udsving i salget hos Kroma.

”I perioder sælger vi helt vildt i Tyrkiet og i andre ingenting. Siden vores start på markedet i 2006 er salget gået op og ned. Når regeringen giver støttepakker, får vi ordrer, så vi bliver ved med at være dernede” siger han.

Tyrkiet Istanbul
Samarbejdspartner er nøglen til succes

Begge virksomheder har gjort sig gode erfaringer på det tyrkiske marked, de nævner blandt andet, at en god samarbejdspartner er vigtig.

”Man skal have en lokalkendt dernede, der kender sin vej rundt i den tyrkiske akvakulturindustri. Det er blandt andet fordi, mange af kunderne ikke taler eller har et dårligt engelsk, og så er det vores erfaring, at salget i branchen dernede til en vis grad bygger på netværk og relationer,” siger Peter S. Rasmussen.

Han suppleres af Ivan Kristensen, der oplever, at danske virksomheder skal være klar til at forhandle.

”Tyrkerne er handelsmænd med stort H, så det handler om at give en pris, der kan gives afslag på. For eksempel så får vores samarbejdspartner i Tyrkiet en bruttopris af os, og selvom han forlanger det dobbelte af sine kunder, ender prisen alligevel ofte tæt på vores bruttopris. Den forhandling er simpelthen en del af deres kultur,” forklarer han.

Danske virksomheder skal desuden være klar over, at tyrkerne først og fremmest arbejder for sig selv.

”Vi holder skarpt øje med vores agent - tyrkerne meler altid deres egen kage først. For eksempel har vi engang givet rabat på en maskine til vores agent, fordi han skulle bruge den til en udstilling. Men allerede tyve minutter efter åbningen af messen var maskinen solgt, så vi er ikke i tvivl om, at han havde lavet aftaler om salget inden messen,” siger Ivan Kristensen. 

Tyrkiet Istanbul Pxhere.Com

To tips: Forretning i Tyrkiet

Vær velforberedt

Er du uforberedt, vil tyrkerne ikke tale med dig. Du skal kende den virksomhed, du besøger og sætte dig ind i forretningskultur og etikette. Vær mindre frembrusende end på andre markeder og undgå at arrangere møder under Ramadanen. 

Allier dig med lokale folk

Selvom mange tyrkere taler engelsk, er det en god idé at finde en lokal samarbejdspartner. Sprog er ikke en stor barriere i Tyrkiet, men en lokal forankring er altid en godt, når du vil ind på et nyt marked. Det viser, at du er engageret.

Kilde: Henrik Bunkenborg, Chief Consultant, Lyngsoe Systems

Stort potentiale for leverandører til fødevareindustrien

Med en økonomi, der vokser år for år, oplever landet også stor vækst i importen af proces- og produktionsudstyr til fødevareindustrien. Tyrkiet efterspørger kompetencer inden for blandt andet fødevarehygiejne og –sikkerhed, og det gør landet til et attraktivt marked for danske producenter.

Gennem de sidste 5-6 år har Tyrkiet oplevet en markant vækst i produktionen af fødevarer. Landet ligger placeret midt imellem Europa og Mellemøsten, og hvis landet får mulighed for at sælge fødevarer til især EU, venter der store vækstmuligheder.

”De tyrkiske slagterier og mejerier er fuldt ud på højde med det, vi ser i Europa, og de vil have samme kvalitet, fødevaresikkerhed og sporbarhed, som vi har herhjemme. Lige nu snakker vi med flere potentielle kunder, og jeg tror helt sikkert, der er store muligheder i Tyrkiet,” fortæller Henrik Bunkenborg, Chief Consultant hos Lyngsoe Systems, der leverer logistikløsninger til sporing og registrering af eksempelvis fødevarer.

Packaging Koed

Case: Turkish food manufacturers demand European quality solutions

Through the past few years, Turkey has had great economic growth and is considered the 20th largest economy in the world according to the Danish Ministry of Foreign Affairs. Hasan Bursalioglu, agent from Varo Specialmaskiner, accounts for the potential for Danish suppliers to the Turkish food production industry.