Vælg de rette leveringsbetingelser og undgå tvister i udlandet

Når din virksomhed leverer komplekse maskinleverancer til kunderne, er det afgørende at have styr på salgs- og leveringsbetingelserne. Det gælder især i udlandet, hvor valg af lovgivning er afgørende for, hvordan du er stillet, hvis der opstår en tvist. Få advokatfirmaet Clemens’ gode råd til, hvordan du sikrer din virksomhed bedst muligt.

Denne artikel blev oprindeligt bragt i 2015.

”Vi oplever, at komplekse maskinleverancer ofte gennemføres på basis af et sparsomt aftalegrundlag eller et sæt standardbetingelser, som hverken køber eller sælger har forholdt sig kritisk til. Især mange mindre virksomheder får ikke sikret sig selv godt nok, og det er ærgerligt, da det kan resultere i dyre og langstrakte voldgiftssager,” forklarer Tommi Hjelmdal Ahrenholt, advokat i Clemens.  

Tommi Hjelmdal Ahrenholt rådgiver danske virksomheder omkring indgåelse af kontrakter inden for blandt andet maskinleverancer.

Tag højde for mulige problemstillinger

Ifølge Tommi Hjelmdal Ahrenholt udspringer mange sager af, at køber og sælger ikke fra starten baserer aftalen på et gennemarbejdet aftalegrundlag.

”Det er en afgørende forudsætning for enhver maskinleverance af blot en vis størrelse, at der er et passende aftalegrundlag, som tager højde for de problemstillinger, der typisk opstår. En god aftale er desuden ofte et godt instrument til at styre processen undervejs, så der sikres den kontinuitet og dokumentation, som ofte mangler, når parterne bliver uenige,” siger Tommi Hjelmdal Ahrenholt og tilføjer:

”De fleste virksomheder har standardvilkår for køb og salg af varer og tjenesteydelser, men betingelserne egner sig typisk dårligt til at regulere større maskinleverancer og projekter, som strækker sig over længere tid. Desuden sikrer standardvilkårene ikke hverken køber eller sælger godt nok, når der opstår en forsinkelse, eller der er mangler.”

Patent og brugsret

Et andet vigtigt element i et godt aftalegrundlag er, at din virksomhed sikrer, at de nødvendige rettigheder til at bruge maskinerne også overleveres.

”Stadig flere maskinleverancer involverer i dag proprietære rettigheder som for eksempel patenter, brugsmodeller og software. Det er derfor afgørende for både køber og sælger at sikre sig, at de nødvendige rettigheder er til stede, og at der sker den nødvendige overgang af rettigheder sammen med den fysiske del af leverancen,” siger Rasmus Munk Nielsen.

 

Sådan sikrer du din virksomhed ved maskinleverancer:

  • Afsæt tid og ressourcer til at få udarbejdet et godt aftalegrundlag.
  • Tag i aftalen højde for de problemstillinger, der kan opstå.
  • Få fastlagt, hvilket lands lov kontrakten er underlagt.
  • Brug en rådgiver, der kender international ret og din virksomheds branche.

Kilde: Rasmus Munk Nielsen og Tommi Hjelmdal Ahrenholt, Clemens 

Packaging Koed
Ved du, hvilket lands lovgivning der styrer din eksport?

Salg over landegrænser giver ofte juridiske problemer, når det er uklart, hvilket lands lovgivning der gælder for samarbejdet. Derfor kan du spare mange frustrationer, hvis du fra starten definerer, hvordan samarbejdet reguleres.

”Når virksomheder handler med hinanden over landegrænserne, sker det ofte, at man ikke på forhånd indgår en udtrykkelig aftale om, hvilket lands lov der skal gælde for aftalen eller samarbejdet. Det kan vise sig at have en række uheldige konsekvenser, blandt andet langstrakte processer ved forskellige juridiske instanser,” siger Rasmus Munk Nielsen, advokat og partner fra Clemens. 

Han rådgiver blandt andet kunder i forbindelse med salg af komplekse løsninger til fødevareindustrien. Her ser han jævnligt juridiske stridigheder, der kunne være løst lettere, hvis grundlaget for aftalen var på plads fra starten. 

”Al erfaring viser – ikke overraskende – at det kan være særdeles vanskeligt at blive enige om, hvilket lands regler der gælder mellem parterne, når først der er opstået en tvist. Her vil hver part typisk argumentere for, at det er lovgivningen i deres eget land, der gælder,” siger Rasmus Munk Nielsen.

Du og kunden bestemmer

I de fleste retssystemer udgangspunktet er det udgangspunktet, at du selv kan aftale med kunden, hvilket lands lov, der skal gælde. Det kan defineres enten for samarbejdet generelt eller for den enkelte kontrakt. Det skaber en overordnet juridisk ramme for samarbejdet – også for, hvordan eventuelle tvister skal afgøres.

”Det giver blandt andet en fordel i tilfælde, hvor aftalen med kunden ikke udtrykkeligt regulerer et opstået spørgsmål. Her vil du kunne falde tilbage på de såkaldte deklaratoriske eller udfyldende regler, der gælder på området i landets retssystem,” forklarer Rasmus Munk Nielsen. 

I modsat fald kan man ofte se frem til en langstrakt juridisk proces.

Vælg dansk ret

”Det er et helt centralt punkt, at virksomheden får fastsat, hvordan tvister skal afgøres, og hvor de skal afgøres. Man kan ikke gardere sig 100 procent, for handler du f.eks. med Kina, er der risiko for, at de bare siger, at de er ligeglade med kontrakten. Men du skal tage alle de forholdsregler, du kan på forhånd.”

Er det ikke muligt at blive enige om, hvorvidt det skal være lovgivningen i købers eller sælgers land, der gælder, kan løsningen være et neutralt land.

”Det vigtigste råd her er at få en rådgiver ind over, som kender lovgivningen i andre lande. Desuden er det en god idé at vælge en, som har erfaring med den pågældende branche. Loven kan være meget forskellig, og det samme gælder spillereglerne i de forskellige brancher, så det handler om at få valgt den løsning, som er mest optimal for din virksomhed.”

Vælg og skab sikkerhed

”Udover usikkerhed om betingelserne for samhandelen betyder det, at parterne i realiteten er frataget muligheden for selv at påvirke, hvilket lands lov der skal gælde. I de tilfælde vil spørgsmålet skulle afgøres efter reglerne og principperne i den internationale privatret,” siger Rasmus Munk Nielsen. 

Han anbefaler, at man allierer sig med en rådgiver med kendskab til det pågældende land, så man tidligst muligt i samarbejdet får fast juridisk grund under fødderne.