Ledelse på tværs af grænser: Involvering i strategiproces sikrer fælles retning

Ledelse i en global virksomhed kræver, at du er opmærksom på, at de ansatte forstår og arbejder efter den overordnede strategi. Men skal de fælles mål ind under huden på medarbejderne i hele verden, skal du involvere alle afdelinger i strategiarbejdet.

Denne artikel blev oprindeligt bragt i 2016.

Med salgs- og datterselskaber i hele verden er involvering og forståelse af den overordnede strategi en af grundstenene i C.C.JENSENs globale ledelse.

”Når vi går i gang med en ny strategi, har vi managers fra alle vores datterselskaber samlet i Svendborg til strategiworkshop. Det giver medarbejderne mulighed for at give input til, hvad vi skal lægge vægt på,” siger Ulrich Ritsing, Sales & Marketing Director i C.C.JENSEN, der producerer oliefiltre.

Fællesskab i højsædet

Netop kontakt til hovedkontoret er vigtigt for at opretholde fællesskabsfølelsen i hele organisationen. Derfor samler virksomheden ofte de udenlandske medarbejdere på hovedkontoret.

”Vi holder et internationalt salgsmøde hvert andet år, og der er altid stort fremmøde. Jeg tror på, at det er, fordi medarbejderne føler sig knyttet til C.C.JENSEN som helhed,” siger Ulrich Ritsing.

Fire gode råd til distanceledelse

Kommunikér med omhu
 • Pas på skriftlige budskaber – kombinér med mundtlige
  samtaler, så du sikrer, at du ikke bliver misforstået.
 • Stil mange opklarende hv-spørgsmål og tal langsomt
Sæt mål og retning
 • Omsæt mål og strategier til handleplaner, som kan implementeres i den daglige drift.
 • Hold statusmøder, hvor du spørger til fremdrift og status.
 • Anerkend gode resultater.
Plej relationer
 • Vær åben og vis tillid – det skaber gode relationer.
 • Hold hyppig kontakt – også uformel.
 • Vis interesse for private forhold.
 • Tjek trivslen jævnligt.
Dyrk holdånden
 • Undgå udtryk som ’os’ og ’jer’.
 • Inddrag medarbejdere i udlandet i fælles opgaver – for eksempel strategiarbejde.
 • Involvér udenlandske medarbejdere, når I fejrer virksomhedens succeser.
[Brug Ikke] Ccjensen27 Line Niels Peder Skov Geir
Fra strategi til handleplan

En af de største udfordringer ved ledelse i en international virksomhed er at sikre implementering af virksomhedens overordnede strategi i alle datterselskaber. Det løser Ulrich Ritsing og den øvrige ledelse i C.C.JENSEN ved at bryde strategien ned til konkrete handleplaner.

”Det gør strategien mere operationel og nemmere at arbejde med i dagligdagen,” siger Ulrich Ritsing og fortsætter:

”Samtidig giver vi datterselskaberne bedre sparring ved at udnævne medarbejdere i Danmark, som står til rådighed for det enkelte marked. Det betyder, at vi hjælper og rådgiver omkring det helt praktiske i forbindelse med implementering, så strategi og daglig drift bliver bundet sammen.”

Tæt dialog med segmentchefer

C.C.JENSENs organisation er bygget op om fem segmenter: Vind, marine, power, industri og mining. Hvert segment har en chef, som har det globale ansvar for budget og salg. Det kræver tæt dialog med ledelsen i Svendborg.

”Det er segmentchefens ansvar at sikre sig, at de medarbejdere der sidder i datterselskaberne med hans segment, er motiverede og arbejder efter den overordnede strategi. Matrixledelsen kræver et tæt samarbejde mellem segmentchefer, direktørerne for vores datterselskaber og ledelsen i Svendborg,” forklarer Ulrich Ritsing.

Klar kommunikation sikrer godt samarbejde

Som en del af ledelsen i Svendborg er Ulrich Ritsing bevidst om, hvordan han kommunikerer med medarbejderne ude i verden. Samtalerne må for eksempel ikke blive indforståede og ende som envejskommunikation.

”På kontoret i Svendborg har vi en bestemt måde, vi taler strategi på, og det er ikke sikkert, at vores managers ude i verden forstår det,” siger Ulrich Ritsing og fortsætter:

”Jeg vil gerne have den, jeg taler med ud af busken, så jeg får viden om, hvad der er vigtigt for ham, og vi får startet en dialog om vilkår og udfordringer på det enkelte marked,” siger Ulrich Ritsing. Det rent sproglige kan også være en udfordring, som han skal tage højde for.

”Vi har for eksempel en direktør, som er dygtig og har siddet på pinden i mere end tolv år, men ikke taler så godt engelsk. Når jeg kommunikerer med ham, sørger jeg for at hovedbudskaberne bliver præsenteret tydeligt. Desuden stiller jeg uddybende spørgsmål, så jeg er sikker på, at han har forstået det hele,” siger Ulrich Ritsing.

Kilder: Lederne.dk og Ulrich Ritsing, Sales and Marketing Director, C.C.JENSEN