How to guide til verdensmålene: En global spiseseddel med kæmpe potentiale

FN's verdensmål blev vedtaget i 2015 og sætter retning for, hvordan vi alle kan bidrage til at skabe en mere bæredygtig verden. For de virksomheder, der tør gå forrest og tænke målene ind i strategien, er der også forretning at hente.

"Verdensmålene er først og fremmest en grundforudsætning for en bæredygtig verden - men de repræsenterer også en fantastisk forretningsmulighed for danske virksomheder. Ifølge en ny rapport, som udviklingsminister Ulla Tørnæs og erhvervsminister Rasmus Jarlov netop har præsenteret, gemmer der sig et potentielt marked på 400 milliarder kroner frem mod 2030,” siger Nille Skalts, Sustainable Business Advisor i Märk, der hjælper danske virksomheder med at omsætte verdensmålene til forretning.

En global spiseseddel

De 17 verdensmål handler for eksempel om, at alle skal have adgang til rent vand og sanitet. Her kan danske virksomheder byde ind med gode løsninger til fx rensning af spildevand mv. Markedet kommer dog ikke af sig selv, og vil du have del i de 400 milliarder kroner frem mod 2030, er det nu, du skal i gang med at implementere verdensmålene i strategien.

”Jo hurtigere og jo bedre virksomhederne forstår deres egen rolle og muligheder, jo nemmere bliver det at få en del af det voksende marked. Derudover er det nødvendigt at arbejde med verdensmålene, fordi virksomhedernes relevans og succes i stigende grad bliver målt på den samfundsmæssige forskel, de gør. En bæredygtig udvikling i verden er helt afhængig af virksomhedernes indsats, og omvendt er verdensmålene en løftestang for virksomhedernes langsigtede vækst og måske endda overlevelse,” fastslår Nille Skalts.

How to guide til verdensmålene

Hvor starter du, og hvordan finder du ud af, hvilke verdensmål der er er relevante for forretningen, og hvordan de kan bidrage? 

Hvor starter man som SMV, når man vil i gang med at se på verdensmålene, og hvordan de kan bidrage til forretningen?

Det vigtigste er at gå i gang. Husk, at det er en proces - I skal begynde et sted og lære undervejs.

Første skridt: Must do eller may do?

Afvej dit ambitionsniveau - hvor ambitiøs, eller moden, er min virksomhed? Er det must do eller may do? 
Spørg dig selv og kollegerne om følgende i afklaringsfasen:  

  • Er det et spørgsmål om at være compliant med lovgivningen og risikostyre, eller handler det om at nå et ’break even’, hvor din virksomhed ikke overskrider planetære grænser for maksimal menneskelig påvirkning af miljøet?

  • Vil I bruge verdensmålene til at brande virksomheden ved at bruge SDG’erne i historiefortællingen?

  • Ser I forretningsmuligheder i at bruge SDG’er som udgangspunkt for en forretningsmodel – kan I fx afsætte eksisterende produkter eller services på nye markeder, eller er der udviklingspotentiale for nye produkter, services eller partnerskaber, hvor I kan bidrage til at løfte et verdensmål?
Internt eller eksternt fokus?

 Vælg dit perspektiv

  • Internt – er vi godt selskab? Hvordan bidrager min virksomhed i sin egen praksis pt. positivt til verdensmålene? Hvor har min virksomhedsdrift negativ impact på verdensmål?

  • Eksternt – kan vi bruge kerneforretningen til at løfte udfordringer, som er relateret til SDG’erne og dermed skabe resultater?
[Brug ikke] Nille Skalts
Nille Skalts, Sustainable Business Advisor
Investorer og kunder kræver bæredygtighed

Særligt investorerne, men også kunderne kræver bæredygtighed, ellers bliver din virksomhed overflødig. Samfundsambition, verdenssyn og etik bliver vigtigere og vigtigere, og som mindre SMV kan du i den grad også drage fordel af verdensmålene.

”SMV´er er et led i levende og undertiden store netværk, så tager hver enkelt virksomhed verdensmålene alvorligt, kommunikerer og agerer over for leverandører, kunder, investorer og øvrige omgivelser med udgangspunkt i målene, så smitter det,” siger Nille Skalts og pointerer, det også er en vej til at forblive relevant for fremtidens medarbejdere:

”Medarbejderne ønsker at være en del af noget større, gøre en forskel og bidrage til at løfte samfundsudfordringer. Som leder kan du derfor ikke kan lade være. Samtidig forstærker lovgivningen indsatsen fx trækker regnskabslovens §99a med skærpede krav til CSR-rapportering en del spor.” 

Husk den interne forankring

Det er essentielt at have sig selv, sin bestyrelse, ledelse, medarbejdere og kunder med:

”Indsatsen skal bæres fra højeste niveau. Det er strategi, det er virksomhedens kerneforretning. Derudover er det vigtigt at slå et brød op, som er passende for at få succes med målene,” siger Nille Skalts.