Corporate Social Responsibility øger marinevirksomheders konkurrenceevne

Aktører i marineindustrien møder i stigende grad krav fra redere om at arbejde med Corporate Social Responsibility (CSR). Ifølge Partner i rådgivningsfirmaet ProMare, Mariika Virrankoski-Poulsen og Maria Skipper, Head of Security, Health, Environment and Innovation hos Danmarks Rederiforening er der derfor store konkurrencemæssige fordele at hente for marineleverandører ved at arbejde med CSR.

Publiceret i 2015.

At skabe gode arbejdsforhold for sine medarbejdere, at gøre noget godt for miljøet eller at donere penge til velgørenhed er alle eksempler på CSR. Ifølge Mariika Virrankoski-Poulsen arbejder mange maritime virksomheder allerede med CSR, men får det sjældent rapporteret til omverdenen. Dermed forpasser de muligheden for at øge deres konkurrenceevne på markedet.

”CSR har inden for marineindustrien bevæget sig fra at være ’nice-to-have’ til at være ’need-to-have’. Det skal ikke mindst ses i lyset af det øgede fokus på CO2-udledning og miljørigtige beslutninger. Derfor er CSR så småt på vej til at udvikle sig til et branchespecifikt krav, hvor især investorerne holder et skarpt øje med virksomhedernes CSR-indsatser” forklarer Mariika Virrankoski-Poulsen fra ProMare og fortsætter:

”Arbejdet med CSR kan rent praktisk medføre en øget konkurrencedygtighed i forhold til de rederier eller leverandører, som ikke arbejder med CSR. CSR tilfører ekstra værdi og kan på den lange bane generere flere penge til virksomheden, så jo hurtigere man kommer i gang med CSR, jo større chance har man for at øge sin konkurrenceevne.”

Stigende interesse for CSR

Marineindustrien oplever i øjeblikket et stigende fokus på CSR. Rederne stiller efterhånden krav til, at der arbejdes med CSR hele vejen igennem værdikæden. Det fortæller Head of Security, Health, Environment and Innovation hos Danmarks Rederiforening, Maria Skipper.

”Samfundets stigende interesse for CSR har medført, at der i marineindustrien er almindelige forventninger til, at virksomheder agerer ansvarligt. CSR bliver derfor også en mere og mere naturlig del af forretningen for virksomheder i marineindustrien,” siger Maria Skipper og fortæller videre:

”Det er en fordel for virksomhederne at arbejde med CSR, fordi de på den måde viser, at de agerer som en ansvarlig virksomhed. Det er så op til de enkelte virksomheder at udvælge særlige områder, hvor de kan gøre en forskel. Helt konkret skal man som virksomhed gå i dialog med sine leverandører om arbejdet med CSR og tage hånd om de risici, som er forbundet med leverandørernes daglige arbejde. Derefter må man løbende følge op på, hvordan det går, så man hele tiden har overblik over leverandørernes CSR-indsatser.”

CSR i praksis

I modsætning til de større rederier har de mindre aktører i marineindustrien ikke samme økonomiske og ressourcemæssige forudsætninger for at arbejde med CSR. Ifølge Mariika Virrankoski-Poulsen må de mindre leverandører derfor nøje overveje deres CSR-indsats.  

”CSR er arbejdskrævende og fordrer en særlig økonomisk kapacitet og visse ressourcer. De større rederier har mulighed for at fokusere på mange områder inden for CSR, hvor de mindre må nøjes med at fokusere på få aspekter af CSR-området,” forklarer Mariika Virrankoski-Poulsen.

Hun råder derfor mindre marineleverandører til at fokusere indsatsen på de rigtige områder, så de ikke forringer deres konkurrenceevne på markedet.  

”Lav en strategi ud fra et par udvalgte områder, hvor der er udviklingsmuligheder og fokusér udelukkende på dem. Bruger man for mange spildte kræfter på for mange CSR-områder, ender man med at blive udkonkurreret. Derfor er det vigtigt at gøre op med sig selv, hvilke områder der giver mest mening at fokusere på i forhold til sin egen virksomhed. Herefter handler det blot om at få det integreret i virksomhedens forretningsgang.”

 

Viden om

Bliv klogere her

Læs vores guides og how-to om FNs verdensmål og læs også, hvordan vi håndterer dem i Danish Export

Verdensmaal Kasser SGD
En global spiseseddel med kæmpe potentiale

How to guide til verdensmålene

Bliv klogere på FNs verdensmål