Fordobling af omsætningen: Kursusforløb løfter kompetencer og effektivitet hos Scanel International

Scanel Internationals kunder efterspørger mere service på tekniske installationer og flere it-baserede produkter. Det kræver større faglig knowhow og nye kompetencer til at lede montørerne på skibene. Derfor har virksomheden valgt at gennemføre 900 kursusforløb, som har løftet medarbejdernes kompetencer og effektivitet betragteligt.

”Hvis vi vil følge med den stigende konkurrence og presset fra udlandet, skal vi blive bedre til at styre projekter og udfordre kunderne,” siger Gert Balling, COO i Scanel International, der udvikler elektriske systemer, udstyr, installationer og service til industrier inden for marine, offshore, vind, olie og gas.

”Derfor valgte vi at opkvalificere vores medarbejdere både på faglige kompetencer og ledelsesniveau. Det har løftet effektiviteten og kunne mærkes på bundlinjen i 2014-16, hvor vi fordoblede vores omsætning,” fortæller han.

Projektledelse på skemaet

De første, der startede med efteruddannelser, var virksomhedens danske og lokale mellemledere. Her var blandt andet projektledelse, arbejdspsykologi, konflikthåndtering og forretningsforståelse på skemaet. Det var nødvendigt for at nå virksomhedens mål om at være konkurrencedygtige på markedet.

”For ti år siden var vi rentable, hvis vi sendte danskere til at varetage jobs ude i verden. Nu skal vi have lokale folk, der kan læse tegninger, styre projekter og lede håndværkere for, at vi kan udføre et ordentligt stykke arbejde til aftalt tid og pris,” fortæller Gert Balling og tilføjer:

”Vi oplever, at overmontøren kan nå mere efter kurserne, fordi han har nogen på alle niveauer, der tager ansvar og uddelegerer opgaverne.”

Dea Toplederforum Scanel 240817 107 (1) EMF Executive management forum
Executive Management Forum på rundvisning hos Scanel International

Involvér medarbejderne fra start

Herefter fik Scanel Internationals montører et fagligt kompetenceløft inden for blandt andet installationer, sikringer og alarmanlæg for bedre at kunne servicere kunderne.

”Vores kunder efterspørger mere service på tekniske installationer og flere it-baseredede produkter på skibene. Det kræver større faglig knowhow. Men hvis vi vil engagere vores medarbejdere til at følge kurser med hjemmeopgaver og eksaminer ved siden af deres arbejde, er det vigtigt at involvere dem fra start,” siger Gert Balling og fortsætter:

”Derfor har vi til MUS-samtalerne talt med medarbejderne om, hvor de er i dag, og hvor de gerne vil hen. På den måde har vi valgt et kursusforløb, der giver mest værdi for den enkelte medarbejder, og som støtter op om vores strategi.”

Få tilskud til efteruddannelse

Efteruddannelser er en stor udgift på driftsbudgettet. Derfor kiggede Scanel International på finansieringsmuligheder hos Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og Elbranchens Kompetenceudviklingsfond.

”Højtuddannede medarbejdere som for eksempel ingeniører er ikke tilskudsberettiget hos SVU, men for øvrige medarbejdere i vores tekniske organisation var det en mulighed at søge midler. Desuden fik vi tilskud fra kompetenceudviklingsfonden til at efteruddanne vores mellemledere,” forklarer Gert Balling og tilføjer:

”Du kan godt få forhåndsgodkendelse på et kursusforløb. Men du skal være opmærksom på, at du først kan søge tilskuddet, når dine medarbejdere har været til eksamen. Hvis der ikke er flere penge i fondene til den tid, står uddannelsen for egen regning.”

Fakta: Her kan du søge tilskud

Statens Voksenuddannelsesstøtte
  • Hos Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) kan du søge tilskud til at efteruddanne medarbejdere i arbejdstiden.
  • For at få tilskud fra SVU skal dine medarbejdere opfylde krav om blandt andet uddannelsesmæssig baggrund, anciennitet på arbejdspladsen, statsborgerskab og alder.
  • Vær opmærksom på, at ansatte med en længerevarende uddannelse som for eksempel installatør eller maskinmester ikke kan søge tilskud.
  • Uddannelsesforløb skal desuden gennemføres på godkendte uddannelsesinstitutioner som handelsskoler eller EUC for at være tilskudsberettigede.
Elbranchens Kompetenceudviklingsfond
  • Hos Elbranchens Kompetenceudviklingsfond, som er oprettet af TEKNIQ og Dansk El-Forbund, kan du søge midler til at udvikle medarbejdernes kompetencer.
  • Vær opmærksom på, at fonden har en lang række forudsætninger og betingelser, der skal afklares, inden du søger tilskud.
  • Det er derfor en god idé at afsætte ressourcer eller hente ekstern vejledning til at afklare muligheden for tilskud og udfylde ansøgninger korrekt.
Andre muligheder for tilskud:
  • Der findes en række danske fonde hos for eksempel regionale væksthuse, som støtter udvikling af kompetencer blandt andet inden for eksport.
  • Hos Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) kan ansatte uden en længerevarende uddannelse søge om dagskurser inden for blandt andet sikkerhedsregler og kommunikation.

Kilde: Stig Toftgaard, konsulent, DoAct

Fasthold de gode medarbejdere

Det forstærkede fokus på at efteruddanne medarbejderne hos Scanel International bruger virksomheden også som et led i sin fastholdelsesstrategi.

”Vi oplever, at der er pres på at finde og holde på de dygtige medarbejdere i dag. Derfor er det en del af en langsigtet plan, når vores medarbejdere er i gang med kompetenceløft og uddannelser, som strækker sig over to-tre år,” fortæller Gert Balling og fortsætter:

”Vi bruger også mulighederne for efteruddannelse i vores profilering, når vi præsenterer virksomheden for nye kunder og samarbejdspartnere – og for nye potentielle medarbejdere, når vi for eksempel besøger uddannelsesstederne i lokalområdet.”