Danfoss IXA skaber medieopmærksomhed med case story

Hvordan åbner man en dialog med skibsværfter og skibsejere? Det lykkedes Danfoss IXA at få taletid i centrale branchemedier og at synliggøre deres relevans i en aktuel debat i industrien ved hjælp af en case story.

Danfoss IXA ville sprede budskabet om deres sensor, der kan måle og dokumentere udledning af NOx, svovl og ammoniak direkte i skibets udstødning.

Sensoren kan dokumentere skibes udledningsniveau, men behovet for overvågning deler vandene hos skibsejere grundet manglende monitoreringskrav på området. Derfor gav det god mening for Danfoss IXA at samarbejde med en casevirksomhed, der er i øjenhøjde med målgruppen.

”Der kan være et økonomisk incitament for at omgå reglerne, da myndighederne har svært ved at overvåge skibe på åbent hav. Vi ønskede med casen at starte en debat for at sikre effektiv håndhævelse via sensorteknologi,” siger Christine Bonde, Marketing Coordinator hos Danfoss IXA.

Rådgivning og projektledelse

Vores marketingafdeling var både rådgiver, projektleder og udførende på opgaven.

”Danish Export Association fik et brief og vores tanker om indholdet. Derefter greb de bolden, rådgav undervejs og var projektleder på opgaven. Det højnede casens kvalitet, at vi fik en neutral part til at koordinere, skrive teksten og have ping-pong mellem os og casevirksomheden,” siger Christine Bonde og tilføjer:

”Jeg har arbejdsdage med mange forskelligartede opgaver i gang samtidig, og samarbejdet med deres marketingafdeling var derfor en effektiv løsningsmodel, hvor casen blev løst hurtigere og mere struktureret. Resultatet var en case, der blev bragt i flere af branchens medier, og som vi bruger til at støtte op om vores salgsindsats.”

Målrettet case

Danfoss IXA havde ikke tidligere forsøgt sig med en case for at tale direkte til en udvalgt målgruppe.

”Vi manglede hjælp til at skrive og vinkle tekster rettet mod vores målgruppe på journalistisk niveau. Vi havde tidligere fået hands-on sparring på vores marketing hos Danish Export Association, så de var de første, vi kontaktede,” fortæller Christine Bonde.

  • [brug ikke] danfoss ixa logo til case

    Om Danfoss IXA:

    Danfoss IXA producerer emissions- og måleudstyr til marineindustrien og er en del af Danfoss Group. I dag er det hvert lands ansvar at bevise, at de holder sig under grænseværdierne. Det sker for eksempel via sniffere på broer og droner, som flyver over skibene. En model der ikke afdækker udledningen 100 procent.

    Danfoss IXA arbejder for, at bevisbyrden skal vendes, så rederne i stedet skal bevise, at de overholder kravene. Til dette udgør sensorerne en solid løsning til håndhævelse af kravet, og samtidig bliver der ligeværdig konkurrence i industrien.