En ambitiøs eksportstrategi vil sende Danmarks konkurrenceevne i front

Covid-19 krisen har givet dansk erhvervsliv en ordentlig mavepuster. Langsomt bliver samfundet genåbnet, og hjælpepakker udfases, mens politikerne vender blikket mod finanspolitiske tiltag, der skal øge den indenlandske efterspørgsel. Der er en vis optimisme at spore – særligt i de hjemmemarkedsorienterede erhverv – men bag optimismen lurer en dyb bekymring for Danmarks eksportvirksomheder.

WTO forudser et fald i verdenshandlen på op til 13 procent, og til efteråret kan mange eksportvirksomheder stå med slunkne ordrebøger. Allerede nu oplever virksomhederne et fald på op til 60 procent i nye eksportordrer. Virksomheder, der sælger deres produkter på messer og møder, er særligt udfordret. Det samme er virksomheder med forretningsmodeller, som bygger på tætte kunderelationer og afhænger af fysisk kontakt. Tabte eksportordrer, der går til en konkurrent, kan derfor få varige konsekvenser, selvom grænserne åbner igen.

Danske eksportvirksomheder skal have hjælp, hvis de skal fastholde deres eksisterende markedsandele på kort sigt og vinde markedsandele i et faldende marked på den længere bane. Det gælder især for Europa, som er vores hjemmemarked og står for to tredjedele af eksporten.

Derfor er det fuldstændig afgørende for eksporten og den fremtidige vækst, at Danmark arbejder for et stærkt EU-samarbejde, frihandel og globalisering, og at danske politikere bekæmper protektionisme i alle sine former.

En forudsætning for at vinde markedsandele i et faldende marked er en ambitiøs eksportstrategi, der er koordineret med andre indsatser inden for Danmarks styrkepositioner, og som samler alle trådene for virksomhederne – hvem kan hjælpe med hvad, og hvornår i processen skal det ske.

Eksportstrategien skal være målrettet de konkrete udfordringer og muligheder, som de danske eksportvirksomheder står overfor i øjeblikket – og det gælder også SMV’erne. Samarbejdet mellem myndighederne og virksomhederne kan organiseres i et eksportpanel, der består af virksomhedsledere, som løbende bliver involveret i at justere strategien.

En eksportstrategi, som virkelig kan flytte Danmark og danske virksomheder ind i den absolutte elite, når det kommer til konkurrenceevne og vækst, skal baseres på et tværgående myndighedssamarbejde, så udenrigs-, erhvervs- og sikkerhedspolitiske hensyn koordineres.

Implementeringen af eksportstrategien kan understøttes af bedre udnyttelse af de handelsaftaler, som Danmark har adgang til via EU-samarbejdet. Det er en stor udfordring for danske eksportvirksomheder, at de hvert år betaler cirka 300 millioner kroner i unødig told. Implementeringen kan også understøttes af et mere transparent erhvervsfremmesystem, fordi mange - især mindre virksomheder - savner overblik over, hvordan de får hjælp hurtigt og nemt.

Lykkes vi med at få lagt en ambitiøs strategi med udgangspunkt i virksomhedernes behov og udfordringer og i en stærk fælles indsats, hvor alle relevante parter trækker i samme retning, vil Danmark få en langt stærkere konkurrenceevne. Det er afgørende i den nuværende situation - og på den lange bane, hvis vi vil vinde kampen om internationale eksportordrer.

 

Morten Høyer, Direktør, DVCA

Eva Rytter Sunesen, Partner, Implement Economics

Halldor Halldorsson, Head of Branding & Relations, Danish Export Association.