CIVITTA - Strategisk rådgivning og markedsresearch

CIVITTAs nordiske hub rådgiver virksomheder af alle størrelser indenfor blandt andet strategi, bæredygtighed, implementering, finansiering og digitale løsninger.

Vi er en del af et større partnernetværk, med lokale kontorer og domæneeksperter i 18 lande; herunder Finland, Sverige, Polen, Baltikum, med flere.

[Brug Ikke] Civitta Produktbillede2

I relation til markedsekspansion tilbyder vi:

Vores tilgang er faktabaseret, og vi tilbyder budgetvenlig og skræddersyet rådgivning tilpasset din virksomheds vækstambitioner, herunder:

  • Markedsekspansion: Geografi- og branchespecifik ekspansions analyser; International M&A screening, Produktionsstedsanalyse; Leverandørsøgning
  • Partner Search: Identifikation af potentielle partnerskaber; Leverandør/partner evaluering; Kontakt etablering; Forhandlingsstøtte
  • Kommerciel strategi: Prissætning- og segmenteringsanalyser; Go-to-Market strategi; Kundeaudit; Marketings- og indkøbsstrategi
  • Markeds- og forbrugerundersøgelse; Markedsstørrelse; Markedstendenser; Konkurrentlandskab; Kvalitative og kvantitative brugerundersøgelser; Ekspertinterviews
  • Bæredygtighed: Vurdering af bæredygtige investeringer; gennemgang af drift og forsyningskæder; kortlægning af miljømæssige og sociale effekter; data-dreven diagnostik og bæredygtighedsstrategi
  • Finansiering: Identifikation af finansieringsmuligheder; Udarbejdelse af ansøgninger og tilskudsaftaler på nationalt og EU-niveau; Gældsfinansiering; Virksomheds- og finansiel due diligence

CIVITTAs analyser tilrettes altid efter din virksomheds konkrete behov og målsætninger.